Innen 17. april 2000:

Atomnedrustning trenger støtte fra deg / din

forening!


Kjære norske og nordiske fredsvenner!

Det nærmer seg nå for full fart!

EN VIKTIG NY RUNDE I ARBEIDET FOR ATOMNEDRUSTNING, hvor mye (veldig galt) kan skje.

Den såkalte NPT Review-konferansen ved FN i New York begynner 17. april.

Avtalen om ikkespredning (og atomNEDRUSTNING!) står i fare fordi atommaktene ikke vil overholde sin del av NPT-traktaten, nemlig å avskaffe alle atomvåpen.

La oss uttrykke folkeviljen med stor styrke foran konferansen! Flest mulig
organisasjoner av alle slag, fagorganiserte, humanitære, menneskerettigheter, solidaritet, religiøse bør erklære sin støtte til det store internasjonale nettverket for atomnedrustning, ABOLITION 2000.

Dette nettverket har som som mål å få traktatforhandlingene for atomnedrustning i gang innen år 2000 (vi hadde håpet å få selve traktaten så snart).

Vi har som mål å ha minst 2000 organisasjoner i ryggen under de fem ukene med NPT-forhandlinger i New York! (pr. i dag er dag 1430 med)

 

LES OM ABOLITION 2000-ERKLÆRINGEN OG FINN

STØTTESKJEMA PÅ

http://www.abolition2000.org

(og svar i dag! - med kopi til norpeace@c2i.net)

"ABOLITION 2000" på norsk:

Abolition_2000.html


Lykke til og beste hilsener,

Fredrik S. Heffermehl


**************************************
* Fredrik S. HEFFERMEHL
* President, Norwegian Peace Alliance
* Vice President, International Peace Bureau
* Vice Pres., I Assn. Lawyers Ag. Nuclar Arms
* International Free Vanunu Committee
* *
* N. Juels g. 28 A, N-0272 Oslo, Norway
* Phone +47-2244 8003 (fax: +47-2244 7616)
* E-mail: fredpax@online.no

*************************************

 

Til forsiden
Epost: tulle.elster@peacelink.nu
http://www.peacelink.nu