Mordechai Vanunu

Den israelske atomteknikeren Mordechai Vanunu ble i 1988 dømt til 18 års fengsel for å ha avslørt Israels hemmelige produksjon av atomvåpen. De 11 første årene tilbrakte han på en 2 x 3 meter stor enecelle, totalt isolert fra omverdenen. Først etter sterkt press fra det internasjonale samfunn ble han overført til soning sammen med andre fanger.

 

Mordechai Vanunu:

"I am Your Spy"

"... Who is in charge?
Who knows where this train is going?
... You are the secret agent of the people.
You are the eyes of the nation.
Agent-spy, tell us what you´ve seen.
Tell us what the insiders,
the clever ones,
have hidden from us.
... I have no choice.
I´m a little man, a citizen,
one of the people,
but I´ll do what I have to.
I´ve heard the voice of my conscience
and there´s is nowhere to hide."


"Voices for Vanunu"

I 1997 ga IPB (International Peace Bureau) ut boka "Voices for Vanunu", som kan bestilles fra:

Fri Vanunu Kampanjen, N. Juels g. 28 A, 0272 Oslo. Tel.: 22 44 80 03. Fax: 22 44 76 71. E-post: fredpax@sn.no

Boka, som er på 135 sider, koster kr. 85 + porto (3 for kr. 200).

NB! Ved å kjøpe bøker fra IPB støtter du det internasjonale fredsarbeid. Ved bestilling av ovennevnte, be om en liste over de andre bøker IPB har å tilby!


I dag regner verden med at Israel har minst 200 atomvåpen. Dette har landets skiftende regjeringer imidlertid aldri verken bekreftet eller benektet. I 1986 mente atomteknikeren Mordechai Vanunu, som i flere år arbeidet ved atomforskningssenteret KAMAG, at Israels borgere og verden forøvrig hadde rett til å få vite sannheten om landets hemmelige atomvåpenproduksjon og ga Londonavisen Sunday Times fotografiske bevis for påstanden.

Straks etter ble han kidnappet av israelske agenter, i bevisstløs tilstand brakt til Israel og to år senere dømt til 18 års fengsel etter en hemmelig rettssak.

En av anklagene mot Vanunu var at han foruten å ´smugle hemmelig informasjon ut av landet´, hadde ´assistert en fiende til krig mot Israel´. Men Vanunu hadde ingen kontakter med fremmede makter og mottok ingen penger, ikke engang fra Sunday Times. Han så på Israels hemmelige atomvåpenprogram som en farlig trussel mot den egne befolkningen og mente at de hadde rett til å få vite hva politikerne gjorde bak ryggen på dem - i strid med internasjonal lov.

Vanunu handlet ut fra en moral som setter menneskehetens felles sikkerhet høyere enn lojaliteten til eget land. Hans handlemåte er i pakt med Nürnbergprinsippene, og også med en ny metode som nå foreslås for å hindre hemmelig produksjon og besittelse av atomvåpen ("human verification"). Det vil si at enhver skal ha plikt til å bringe sin kunnskap om hemmelig eierskap eller planer om atomvåpen ut til det internasjonale samfunn.

"Det er enhver borgers rett og plikt å sørge for at slik informasjon kommer ut", sa atomfysikeren Joseph Rotblat i en appell for å få løslatt Vanunu da han i 1995 mottok Nobels fredspris, en pris han fikk for sin egen livslange kamp mot atomvåpen.

Mordechai Vanunu er selv foreslått til Nobels fredspris tre ganger. Han ble tildelt den alternative MacBride fredsprisen for 1994 og blir i mai 2001 utnevnt til æresdoktor ved Tromsø universit - naturligvis in absentia, ettersom han fortsatt sitter fengslet.

Foruten Rotblat og en rekke andre kjente personligheter, har Amnesty International flere ganger bedt skiftende israelske regjeringer om at Mordechai Vanunu må løslates uten betingelser "som kompensason for de nuværende og tidligere brudd på menneskerettighetene som han har vært utsatt for".


15. mai 2001:

Mordechai Vanunu kreert æresdoktor ved Tromsø universitet

Høsten 2000 vedtok universitetsstyret i Tromsø å utnevne Vanunu til æresdoktor ved Universitetet i Tromsø. Seremonien fant sted den 15. mai 2001 der Meir Vanunu mottok æresdoktoratet på vegne av sin bror, som ble nektet permisjon og reise til Norge. I forbindelse med utnevnelsen arrangerte Institutt for historie et seminar for å sette nærmere fokus på saken

Hensikten med seminaret var å belyse de menneskerettslige, etiske og juridiske spørsmålene saken reiser. Det ble også fokusert på Israel som atomvåpen-makt, og på hva slags sikkerhetsmessig betydning det har i Midt-Østen at Israel har skaffet seg atomvåpen.

INSTITUTT FOR HISTORIE (IHI) Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SVF) Universitetet i Tromsø, N-9037 Tromsø, telefon 77 64 40 00/77 64 42 94, telefax 77 64 57 90 Bjørn-Petter Finstad, undervisnings-konsulent, direkte innvalg 77 64 62 33, elektronisk post: bfinstad@sv.uit.no


NYTT 2004:

Mordechai Vanunu: A LONG OVERDUE RELEASE


Fri Vanunu kampanjer:

Norge: Fri Vanunu Kampanjen, N. Juels g. 28 A, 0272 Oslo. Tel.: 22 44 80 03. Fax: 22 44 76 71. E-post: fredpax@sn.no

Israel: PO Box 7327, Jerusalem, 91072 Israel - tel/fax: +972-2-254 530.

England: Campaign to Free Vanunu, 88 Borough High Street, London SE1 1NL, England. Tel.: +44 -171 378 9324. Vanunu@innocent.com

USA: 2204 Fox Ave, Madison W1 53711 USA - tel/fax: +1-608-257 4764

Vanunu får nå motta post, selv om denne blir sensurert (setninger klippes ut, så skriv kun på den ene siden av arket): Mordechai Vanunu: Ashkelon Prison, POB 17, Ashkelon, 78100 Israel.

 

 

 

Til forsiden / Back to front
Epost: tulle.elster@peacelink.nu

http://www.peacelink.nu