Eva Nordland:

Gruppen som redskap for læring


Denne boka bygger på den grunnoppfatning at hvert menneske dannes gjennom sitt forhold til alt levende. Avgjørende for ethvert menneskes utvikling er arten av dets samspill med andre mennesker og med naturen, arten av samarbeid med dem som hører til familie og den nære krets, arbeidsmiljø, organisasjoner og det større samfunn.

Boka tar opp kunnskap og tenkning om læring, samarbeid, kommunikasjon og konfliktløsning, personlig utvikling og samfunnsutvikling, menneskesyn og synet på virkeligheten.

Viktige spørsmål som reises er:

- Hvordan kan en gruppe og det enkelte medlem i en gruppe utvikle evne til å handle?

- Hvordan kan en gruppe bidra til å frigjøre evner hos den enkelte?

- Hvordan kan en samarbeidsform i gruppen gi styrke og utvikle innsikt, slik at hver enkelt fortsetter å lære også utover samarbeidet?

Gruppen som redskap for læring handler om kunnskap om det å bli menneske og medmenneske - i det nære og i det større miljø. Oppgaven er å skape et miljø for læring som stimulerer og støtter hver enkelt ut fra der han og hun står. Noen er der som gir hjelp og oppmuntring når en står fast; noen er der og setter navn på det en lykkes med.

Professor emeritus Eva Nordland bygger på et omfattende kildemateriale, samlet gjennom et langt livs erfaring, lesning og forskning. Hun er i dag faglig leder ved Den sosialpedagogiske høgskolen i Sandnes, Rogaland.

Til hvert kapittel er det utformet spørsmål, øvelser, rollespill og en aktuell litteraturliste.


 

Har du lest en bok som gjorde inntrykk på deg? Send gjerne en mail til LINK og fortell om den!

mailto: tulle.elster@peacelink.nu

Til forsiden / Back to front
Epost:
tulle.elster@peacelink.nu
http://www.peacelink.nu