Daniel Goleman:

Følelsernes intelligens

 

 

Daniel Goleman har i flere år hatt en populærvitenskapelig spalte om psykologisk forskning i avisa New York Times. I den 469 sider lange fagboka gir han en grundig og vel-dokumentert fremstilling av resultater innen nyere hjerneforskning og hvorfor følelsesmessig kompetense er viktigere enn intelligenskvotient.

Grunnbegrepene i den følelsesmessige intelligens er:

- Selvinnsikt - å kunne gjenkjenne følelser når de oppstår og kunne sette ord på dem,

- å kunne håndtere sine følelser, eksempelvis vrede, frykt og sorg og vise dem på en relevant måte i relasjon til de rette personene,

- å kunne motivere sig selv, ha et mål for øye, ta initiativer,

- å kunne gjenkjenne og innleve seg i følelser hos andre (empati) - og,

- å kunne inngå i samvær med andre på en konstruktiv måte.

De sosiale kvalifikasjoner rommer evnen til samarbeid, konfliktløsning og forhandling.
Goleman ser følelsesmessig analfabetisme og sosial inkompetense som en universel problemstilling, som bl.a. gir seg uttrykk i vold, kriminalitet, stoffmisbruk, skilsmisser og økt forekomst av depresjon og selvmord hos unge.

Han understreker imidlertid at våre følelser og temperament ikke er skjebne. Følelsesmessig intelligens kan utvikles, lettest hos barn og unge med velfungerende voksne omkring seg. Men også voksnes emosjonelle, eventuelt uhensiktsmessige adferdsmønstre kan endres. Det tar bare lenger tid.

"Følelsernes Intelligens" får karakter av håndbok i kapitler der Goleman gir råd og praktiske anvisninger på handlinger som hjelper til med åbryte følelsesmessige mønstre. Leseren kan derfor bruke boken til selvanalyse, - forståelse og til øvelser.

Voksne som har medansvar for å gi barn og unge en god oppvekst, utdannelse og veiledning kan hente gode idéer i bokens siste kapitler, som omhandler undervisning i følelser, selvforståelse og det sosiale liv som et emne i seg selv.

Marianne Munis - skoleleder på Statens Pædagogiske Forsøgscenter, Danmark.

Daniel Goleman: Følelsernes intelligens, en faglitterær bestseller i USA, Taiwan, Japan og Europa. Nå også på dansk: Borgens Forlag, 1997. Dkr. 298.-


 

Har du lest en bok som gjorde inntrykk på deg? Send gjerne en mail til LINK og fortell om den!

Til forsiden / Back to front
Epost:
tulle.elster@peacelink.nu

http://www.peacelink.nu