Gunvor Sæther, Oslo, har gjort seg noen tanker
etter å ha lest en bok fra 1984

Tore Hamsun:

’’Mannen fra Havet’’

 

 

I Tore Hamsuns bok "Mannen fra Havet" blir en bevisstløs, middelaldrende mann reddet av fiskere på den friesiske Nordsjøkysten. Mannen våkner og blir tatt vare på av stedets folk, legen og presten. De spør om hans navn, - hjemsted, men han har ingen forklaring på hvilke hendelser som førte til hans nære drukning.

Mannen registrerer snart at han er våknet inn i en tilbakeliggende tidsperiode. Han leser i lokalavisen at keiseren avlegger Hamburg et besøk, at Bismarck har sluttet en pakt med Russland, Østerrike og Tyskland. Dronning Victoria nevnes. Avisen er datert 4. april 1887.

Mannen fra Havet ser det som sin moralske plikt å advare, informere om den krigen, de redslene som vil komme.

Legens kone er jødinne, han ber ham om å ta familien med til Amerika.

Alle advarsler er forgjeves. Han blir betraktet som hjerneskadet, men ufarlig.

Forskere har funnet bevis for at vår art har eksistert i ca. 600 000 år, gjennomlevet fire istider, tre tropiske perioder, jordhevninger har senket kontinenter, presset opp enorme fjellkjeder. Folkegrupper har vandret over jorden i søken etter det beste levegrunnlaget. Hærførere søkte høyere makters råd, formidlet av sannsigere, før de tok viktige militære beslutninger. Rådene de fikk var alltid dobbelt-tydige og fritok med det sannsigerne for ansvar av det som ble et dårlig valg.

Vår tids sannsigere, selvbestaltede eller valgte, er representantene for vitenskap, forskning, politikk, økonomiske, militære, religiøse og sosiale eksperter. Konsekvensene av deres rådgivende virksomhet er en menneskeskapt, global miljøforgiftning som forlengst er utenfor kontroll. Overbefolkning påskynder almenn hungersnød. Effektiviteten av de nyeste massedrapsvåpen gjør dem til absurde selvmordsvåpen. Materielle goder ansees som største oppnåelige lykke.
Vi (verdens 4. rikeste nasjon) aksepterer at det økonomisk/militære system vi tilhører bruker alle former for makt for å beskytte vårt høye velstandsnivå.

"Mannen fra Havet" maktet ikke å nå frem med sine advarsler. Han forsvant, tilbake til havet.

Vår tids epoke rummer mange "Menn fra Havet" som besitter kunnskap, ansvar og moral koblet inn til sin intelligens. De forsøker å nå frem med informasjon om destruktive konsekvenser av regjeringens økonomiske, miljømessige og militære disposisjoner. Deres arbeid blir oversett, fortiet og fortrengt.

Graden av intelligens kan måles etter evne til å forutsi fremtidige konsekvenser av dagens handlinger. Denne intelligens etterlyses i vårt styringshierarki, hos våre "sannsigere", hos menig kvinne og mann.

Det gradvise sammenbrudd av verdenssamfunnet vi ser i dag er menneskers verk. Vi har utryddet mange tusen plante- og dyrearter i hav og på land, og forgiftningsprosessen fortsetter i stadig raskere tempo.

Selverkjennelse er en sjelden, pinefull prosess, men nyttig for den som makter det. Den kan føre til forståelse av hvorfor alt gikk så galt at vi utrydder vår egen art, og kan, muligens, fremme ønsket, viljen og kraften til å søke andre verdimål enn raskt forbruk av jordens materielle ressursser.

De neste decennier vil vise om det er for sent på jorden for arten homo sapiens.


 

Har du lest en bok som gjorde inntrykk på deg? Send gjerne en mail til LINK og fortell om den!

Til forsiden / Back to front
Epost:
tulle.elster@peacelink.nu

http://www.peacelink.nu