23. mai 2000:

"HVEM SA AT FRED ER UMULIG"

Fredrik S. Heffermehl (red.) Genesis forlag - 176 s. - Pris: kr. 228


2004: Boken finnes nå på 12 språk:

http://www.peaceispossible.info/

 

 

Alle mennesker lengter etter fred, men er det mulig å få fred i verden?

Hvor ble det av fredsbevegelsen? Eksisterer den fortsatt og hva driver den med i dag?

"Dette er en utrolig oppmuntrende bok - ved at den viser hvor mye idealisme, kreativitet, innsatsvilje og "tro på det umulige" som tross alt finnes i vår tilsynelatende kyniske tid. Tenk om media hadde gitt den plassen til slike idéer, mennesker og muligheter som de fortjener!"

Erik Dammann

 

 

 

 

 

 

 

Hvem sa at fred er umulig? er skrevet for mennesker, unge og gamle, som ikke er aktivt engasjerte i fredsbevegelsen, mennesker som ønsker fred, men synes det virker som et totalt urealistisk mål. I denne boken deler mange av verdens fremste fredsforkjempere på en personlig og lett forståelig måte, sine erfaringer fra arbeidet for fred - erfaringer som viser at dette arbeidet nytter. Fokus er rettet mot muligheter og løsninger, alle de erfaringene som gir håp, snarere enn mot hindringer.

Fredsbevegelsen er nesten usynlig i den daglige mediedekningen, men denne boka viser at den er en høyst aktiv og betydelig politisk kraft.

Den dagen mennesker bestemmer seg for å stå sammen og ta fred på alvor, er det ingen ting som kan stoppe dem, sier Fredrik S. Heffermehl, leder av Norges Fredsråd og visepresident i IPB, som har hatt idéen og redigert boka. Flere artikler i boken tar leseren med i kulissene bak det såkalte "nye diplomatiet", et "barfordiplomati" som gir grasrotas organisasjoner stadig større innflytelse i saler og korridorer hvor drevne diplomater former verdens fremtid.

Med artikler av bl.a.: Lloyd Axworthy, Knut Vollebæk, Lee Butler, Nelson Mandela, David Cortright, Dietrich Fischer, Sheikh Hasina, Jody Williams, His Holiness the Dalai Lama, Tulle Elster, Jostein Gaarder og Mikhail Gorbachev.

Boka utgis i samarbeid mellom International Peace Bureau og Genesis forlag, og med støtte av Utenriksdepartementet og Den norske UNESCO-kommisjonen.

 

MYE VELEGNET STOFF FOR FREDSUNDERVISNING

DETTE HAR VÆRT ET AV SIKTEMÅLENE MED BOKA!

Bestill på:

http://www.peaceispossible.info/

 

Til forsiden / Back to front
Epost: tulle.elster@peacelink.nu

http://www.peacelink.nu