Om den internasjonale ungdomsbevegelsen

World Voices og boken

"Har du 2 sekunder?"

 

Den internasjonale ungdomsbevegelsen World Voices ble startet i februar 1997 ved United World College of the Atlantic i Wales. I samarbeid med Akribe Forlag og Nasjonalt Læremiddelsenter (NLS) har World Voices produsert en bok ved navn "Har du 2 sekunder?".

"Har du 2 sekunder?" er en bok skrevet av og for unge mennesker (13 til 30 år) over hele verden. Den er et rop fra oss unge om å bli lyttet til, om å bli tatt seriøst og om å bli ønsket velkommen til å delta i de politiske beslutningsprosessene, og en bønn om drastiske forandringer i måten vi behandler hverandre og miljøet på.

I denne boken har vanlige ungdommer fra alle verdens hjørner fått muligheten til å fortelle om det som er viktig for dem. Gjennom dikt, dagboknotater, essays og artikler forteller de deg om sine personlige opplevelser, og om sine visjoner og håp for fremtiden.

Kjente personer som Dalai Lama, Dronning Noor av Jordan, Erlend Loe, Arne Næss og Vaclav Havel bidrar også i boken.

Utgangspunktet for å produsere denne boken er United World College sitt motto "Hvordan kan det bli fred om mennesker ikke forstår hverandre, og hvordan kan de forstå hverandre om de ikke kjenner hverandre?". Målet med boken er å bidra til å skape en større internasjonal forståelse.

World Voices mottok ca. 2000 bidrag til boken fra ungdom i nesten 100 land. En Internasjonal utvelgelseskommitté bestående av 21 ungdommer fra 17 land har valgt ut de 70 bidragene som har blitt trykket i boken. Forfatteren Erlend Loe deltok også i denne prosessen.

NLS, som har bidratt med økonomisk støtte til å produsere denne boken,
ønsker at "Har du 2 sekunder?" skal bli pensum for alle elever i Norge, og en stor web-side rundt boken er under planlegging. Denne web-siden vil blandt annet gjøre det mulig for ungdom i Norge å jobbe sammen med skoleelever i andre land over hele verden og å kommunisere med alle bidragsyterne i boken.

www

For å lage en best mulig web-side hadde det vært fint med innspill og hjelp. Ta kontakt om dere er interessert i å være med i dette arbeidet. Vi vil trolig begynne å jobbe aktivt med web-siden på nyåret, men det hadde vært fint å få laget en liste over organisasjoner som er interessert i å samarbeide med oss rundt denne så fort som mulig.

Vi håper på å høre fra dere så snart som mulig. Om dere har noen spørsmål er det bare å ta kontakt med:

World Voices på telefon 55 32 78 18 eller mobil 926 10 883 (Silje), eller Akribe Forlag på telefon 23 27 59 80.

Vennlig hilsen,
Silje Vallestad

- redaktør og medgrunnlegger av World Voices Int. -

 

World Voices: www.worldvoices.org

United World College: www.uwc.org

 

 Til forsiden / Back to front
Epost:
tulle.elster@peacelink.nu

http://www.peacelink.nu