Gottholdt E. Lessing:

"Natan den vise"

Nyutgave fra Aschehoug 1984

 

.
Boken ble første gang utgitt i 1779 i forbindelse med Europas daværende religiøse diskusjoner i tiden før den franske revolusjon, der kjente personligheter, blant annet Voltaire deltok. Som bibliotekar, begynte Lessing å samle, trykke og utgi fragmenter av diskusjonen, noe som skapte stor strid blant de kristne såkalt ´lærde´.

Gottholdt E. Lessing, som senere ble en stor inspirator for kulturpersonligheter som Goethe og Schiller, ble erklært "et vantro menneske farlig for staten", og hertugen i Braunschweig forbød Lessing å uttale seg offentlig - både i Braunschweig og i utlandet - uten først å ha sendt sine skrifter til sensur.

Handlingen i boken er lagt til Jerusalem under korsridderstiden, og hovedpersonene i boken blir etter hvert vevet inn i hverandres liv. Den kristne tempelherren er blant de få tilfangetagne som blir spart av den muslimske Sultan Saladin - fordi han ligner på sultanens bror. Senere redder tempelherren datteren til hovedpersonen Natan, som er jøde.

Alle tre er "typiske" representanter for sine religioner; jøden er en rik pengeutlåner, tempelherren en fanatisk utbreder av kristendommen og sultanen en krigersk muslim. Natan "den vise" forteller lignelsen om de tre ringene, som henspiller på de tre religionene: den jødiske, den kristne og islam. Etter hvert som handlingen skrider frem, lærer de av og om hverandre.

I begynnelsen forekommer masse mistenksomhet fra alle parter. Forfatteren får frem hvordan makt, religion og politikk er sammenvevd. Men etter hvert som de kommuniserer med hverandre finner de ut at deres respektive "Gud" er den samme, bare i forskjellige forkledninger.

I et kapitel sier en av personene til jøden: - Natan, De er en kristen! Ved Gud, en mer oppriktig kristen har jeg aldri møtt! Hvorpå Natan svarer: - Det som gjør meg til en kristen i deres øyne gjør i mine Dem til jøde. Et spørsmål fra sultanen lyder slik: -Kan jeg kreve av deg at du gjør dine forfedre til løgnere for at de skal få motsagt mine? Mens tempelherren konkluderer med at: - Den verste overtro er den som tror at den og ingen annen tro er sann.

Takk til Gunhild Isachsen i Oslo som gjorde LINK oppmerksom på boken som hun kaller et "toleransens storverk".

 

Til forsiden
Epost: tulle.elster@peacelink.nu

http://www.peacelink.nu