Harald Bjørke

og

Engelen Pyr

En fabel om frie tanker

Bjørkes forlag år 2000


"Det var var egen jord som var blitt borte,
Og marken1å der nattekald og våt.
Og Gud gikk hjem og hutret i sin skjorte,
Men jag kan ikke minnes om han gråt. "

(Erik Bye i Vårherres klinkehule)

Engelen Pyr

Gudbedre sov fredelig på ei rosenrød sky da han ble vekket av voldsom dundring på himmelporten. "Fly bort og se etter!" sa han til forværelsedamen. "Si at vi ikke slipper inn gullkalver eller ortodokse teologer,"

"Det er engelen Pyr," sa damen da hun kom tilbake og landet elegant på skrivebordet ved siden av skyen.

"Hva vil han nå igjen da?" spurte den gamle. "Kan han ikke vende seg til St. Peter eller engelen Gabriel?"

"Nei," sa damen, "han sa at det kritiske punkt var overskredet og nevnte rød telefon!"

"Pyr har alltid hatt det med å overdrive!" sa Gudbedre litt surt. "Men du får slippe ham inn."

"Jeg syns ikke jeg kunne nøye meg med mobiltelefon," sa engelen Pyr. Han satte seg på stolen ved siden av skrivebordet. "Det gjelder den lille blå," forkynte han.

"Javel," sa den gamle med skjegget, "vi har stadig bekymringer med den, nordmenn som ikke vil inn i EU, amerikanere som vil overta Vår Herres plass i verdensrommet, kvinnelige prester som vil inn i kirken, kameler som vil gå gjennom et nåløye ---"

Pyr viftet iherdig på en vinge for å ta ordet, og da Vår Herre trakk pusten, sa han: "Den er blitt brun"!

"Hva sa du?" spurte Herren forbløffet.

"Den er blitt brun!" gjentok Pyr. "Den lille blå kulen, den som Erik Bye snakker om, den som du mistet her om dagen - da du lekte med klinkekuler. Den var nydelig og blå sett fra månen. Men nå er den blitt brun!" sa Pyr

"Jaså!, sa Gudbedre. "Det var som bare!"

"Ikke bann!" sa Pyr "Det hjelper ikke det spor å vekke den gamle Erik. Han har for lengst gått av med pensjon nå i de store fusjonenes tid. De multinasjonale sørger for at vi går til et sted verre enn et avleggs forbrenningsanlegg og det med fart som et moderne NSB-tog."

"Hm!" sa Gudbedre. "Jeg tror vi får sende deg på en inspeksjonstur, kanskje vi finner noen som ikke danser rundt gullkalven, men tvert imot leter etter blåfargen!"

"Ja, vi husker jo historien om Sodoma og Gomorrah. Tross alt var det noen rettterdige! Jeg tar en tur og ser om det fins noen fremdeles!"

"Lykke til!" sa Gudbedre. "Husk å komme tilbake med rapporter eller send en e-(ngle)post!"Kapitlet over er det første i Harald Bjørkes siste lille bok, en dypt alvorlig, men meget humoristisk bok man rent ut av kan bli "pyr"-oman av å lese, hva enten man er gammel eller ung. For på sin "inspektsjonstur" finner Pyr det som veldig mange mediafolk hopper over i sin nyhetsrapportering; alt det positive som tenkes, skrives om og gjøres rundt om på vår lille klode, hva enten det er i det lille lokalsamfunnet Ski utenfor Oslo, eller langt borte i India eller Sør-Afrika. Alt er beskrevet i samme stil som over, noe som gjør den både morsom og lettlest for alle aldre.Advarsel!

I ett av Haralds mange forord, har han latt Pyr føye til en advarsel:

Kjære jordiske venn!

Jeg er engelen Pyr og bor på Melkeveien 206 med utsikt til din lille klode. Her bor også Gudbedre, en hyggelig onkel som jeg ofte snakker med. Han vil gjerne høre om alt som foregår på jorden, og sender ofte meg for å finne ut mer.

Nå må jeg straks komme med en advarsel. Om du ikke vil høre om en annen Gud enn han fra Det gamle - eller Det nye testamente, eller andre guder av lignende kaliber, så stans her. Ja, om du er meget "rettroende" i forhold til vitenskap eller religion eller politikk, er dette neppe for deg.

Jeg prøver å tenke fritt, uavhengig av alle autoriteter. Det betyr ikke vi skal la verden gå sin gang og bare tenke på de gleder og fornøyelser den kan gi oss. Nei, jeg ser godt at menneskene må mobilisere lyskreftene i sitt eget indre for å kunne overleve. Det vil Gudbedre og jeg gjerne snakke om.

Dersom du vil være med på en slik samtale og dessuten har sans for humor, kan dette være noe for deg. Da håper jeg at du tåler å høre om Gudbedre og meg. Kanskje sender du oss en hilsen?

En hjertelig hilsen!

Engelen PyrBoka kan bestilles hos Harald Bjørke, Haugrebk. 5, 1400 Ski. E-post: glabo@online.no

Pris år 2000: for 1 eks. mykbind kr. 65.-, for 1 eks. stivbind kr. 105.-

 

Til forsiden
Epost: tulle.elster@peacelink.nu

http://www.peacelink.nu