Fra LINK 3-4/1994:

KULTURMORD


Enhver som i dag kjører gjennom Bosnia, kan se at det ikke bare har foregått et folkemord, men også et mord på hele den bosniske kulturen. Over 800 moskéer er helt eller delvis ødelagt. I alle biblioteker er all historisk og annen dokumentasjon om det Ottomanske riket på Balkan forsvunnet, og gravplasser er asfaltert igjen. Noen av de mange, mange bygningene som ikke lenger eksisterer var blant det fremste av hva Ottomansk arkitektur kunne fremvise på Balkan. Vi har alle gjentatte ganger sett sprengningen av den verdensberømte broen i Mostar på TV. Vi har også sett noen av de ødelagte moskeene.

En av de fineste var Ferhadija Dzamija-moskeen i Banja Luka, bygget i 1583 og sprengt i filler tidlig i 1993. De gjenværende muslimene i byen ba om å få lov til å ta vare på bitene i håp om at moskeen en dag kunne bli gjenoppbygget. Men serberne nektet, stedet ble rensket og bitene kastet på den kommunale søppelhaugen.

Den eldste moskeen i Bosnia - Emin Turhan Bey-moskeen i Ustikolina, fra 1448 - eksisterer heller ikke lenger. Flere 1500-talls moskeer i Celibicvi ble også smadret, mens stedet der den vakre gamle moskeen i Foca lå, er blitt parkeringsplasss.

Moskeen i Modrica ble vekslevis brukt som slaktehus for griser og fengsel for muslimske fanger før den også ble sprengt. Og slik kan man fortsette i det uendelige.

Serbernes vrede gikk også ut over de kroatiske katolikkene. Blant de helligste stedene kan nevnes Fransiskanerklosteret ved Jajce, foruten kirkene i Mordica og Vidovice. Og da kroatene vendte seg mot sine tidligere allierte i krigen mot serberne, skjendet muslimene på sin side klosteret i Gura Goca ved Travnik.

Også jødiske helligdommer har fått lide. Det gamle templet i Sarajevo, som overlevet nazi-okkupasjonen og senere ble omgjort til kultursenter, ble f.eks. omdannet til et serbisk militær- og snikskytterbo, mens den 500 år gamle jødiske gravplassen utenfor Kovacici ble overtatt av de militære og skjendet.

Informasjonen over er hentet fra boken "SEASONS in HELL - Understanding Bosnia´s War" av Ed Vulliamy, som ble utnevnt til "Årets utenlands-korrespondent 1993".

1999: En opptelling etter krigen i Bosnia-Hercegovina viste at 1390 muslimske bygninger var jevnet med jorden.

 

Til forsiden
Epost: tulle.elster@peacelink.nu

http://www.peacelink.nu