Fra LINK 3-4/1994:

Serbisk motstand mot krigen i Bosnia

 


"De lovet oss en regjering som skulle styres av folket . De lovet oss trygghet. Hva vi har fått er en regjering som består av mennesker som er gått fra forstanden."

Utsagnet, som er hentet fra et opprop sendt via Australia til Sarajevo tidligere i år, er undertegnet av den "Serbiske Folkefronten i de okkuperte territoriene i Sarajevo og Banja Luka".

I forrige nummer av LINK (s. 14) kunne vi fortelle om det nye Serbiske borgerrådets motstand mot og fordømmelse av den bosniske serberlederen Radovan Karadzic´s politikk og krigføring i Bosnia-Herzegovina.

Omtrent samtidig med opprettelsen av det Serbiske borgerrådet i Tuzla, ankom det et dokument via Australia, adressert til Det Serbiske Råd i Sarajevo. Skrivet var en uttalelse fra Den Serbiske Folkefronten i Banja Luka (sete for de bosniske serbernes militære hovedkvarter) undertegnet av den Serbiske folkefronten og dennes lokale avdelinger i Sarajevo, inklusive forstedene Ilijas, Ilidza, Vogosca og Hadzici.

70 prosent av den serbiske befolkningen støtter forslaget om Sarajevo som åpen, demilitarisert by.

Folkefronten støtter i uttalelsen helhjertet forslaget om at Sarajevo, med ovennevnte forsteder - pluss Trnovo, erklæres for åpen, demilitarisert by under FN-administrasjon.

70% av den serbiske befolkningen i Bosnia-Herzegovina støtter forslaget, heter det i skrivet, og underskriverne mener at en slik løsning vil bidra til "en hurtig heling av de sår som er blitt påført oss av denne krigen".

Underskriverne understreker at de er klar over at forslaget kan bli vansklig å gjennomføre fordi "deltakerne i jakten på fredelige løsninger er de samme som de som er ansvarlige for krigen og de grusomheter som er begått."

Folkefronten skriver videre at majoriteten av serbere i Sarajevo og omegn er for gjenforening og ønsker å leve sammen slik de har gjort i århundreder.

"De aller fleste av oss ble brutalt tvunget inn i denne krigen mot våre naboer, på grunn av sæinteressene til visse individers syke politiske ambisjoner og særinteresser, samt av de som stod for Tsjetnik-ideologien.

Vi ble lurt og tvunget til å delta i tvangsflyttingen av folk fra sine hjem og i den etniske rensingen, noe som har satt oss i klasse med fascister og folkemordere", skriver de videre.

Appell til de internasjonale fredsforhandlerne

De retter en sterk appell til de internasjonale fredsforhandlerne om å bidra til at de som har forårsaket og misledet folket inn i denne katastrofen må renskes ut av de arbeidsgruppene som skal trekke opp retningslinjene for en fremtidig byregjering, og ber spesielt om at Krigsforbryterdomstolens arbeid må komme i gang, slik at de ansvarlige for de kriminelle handlinger kan stilles for retten.

Uttaltelsen fra Banja Luka beskriver innledningsvis den økonomiske, militære og politiske tilstanden i området:

"Vi ble kalt til krig for å garantere alle serberes rett til å leve sammen i ett land. Vi har mistet 100.000 av våre egne, og de truer med fortsatte slakterier. De lovet oss en regjering som skulle styres av folket. De lovet oss trygghet. Hva vi har fått er en regjering som styres av kriminelle mennesker som er gått fra forstanden - og som har tvunget oss til å leve på humanitær hjelp".

Karadzic´s fengsler er fulle av serbere

Om Karadzic, de bosniske serbernes leder (som forøvrig slett ikke er bosner, men montenegriner. red.) skriver de at "han har bare oppfylt ett av sine løfter: at serberne skal ete røtter." Ja, skriver de, 90 prosent av befolkningen i denne regionen spiser i dag røtter, mens resten, de som følger ledernes eksempel, stjeler og plyndrer for å forsørge seg selv og sine familier, mens de som er ærlige risikerer å bli arrestert og fordrives fra sine hjem..

"De sier at denne korridoren ("korridoren i Nord-Bosnia som forbinder Serbia med Krajina-republikken. red.) er et spørsmål om liv og død for våre barn. Men våre barn har større behov for fedre som er i live og i stand til å forsørge dem".

"Karadzic´s fengsler er fulle av serbere med ærlige hensikter. Banja Luka har ofret flest sønner i denne krigen. Det vi har fått igjen er sorte sjal til våre mødre og sultne barn etter de soldatene som er drept. Hva har de gitt sine liv for - våre fedre, brødre og venner ?- For en håndfull ris og en pakke sigaretter? Krig var det vi minst av alt trengte i denne regionen."

Normale mennesker må slippe til i regjeringen, istedet for kriminelle og gale personer

De er overbeviste om at Krajina kan leve bedre uten lederne i Pale (de bosniske serbernes "hovedstad", red.), og de ber om at "normale mennesker må slippe til i regjeringen, istedet for kriminelle og gale personer".

"Vi ber om at Banja Luka-regionen erklæres som autonomt område og at demokratiske valg til parlament og regjering blir tillatt i Krajina. La oss etablere fred med våre naboer og la oss starte gjenoppbyggingen av økonomien og våre byer og landsbyer".

"Alle har krigen opp til hit!" heter det til slutt i oppropet som altså måtte halve jorden rundt før det nådde Sarajevo og avisen Oslobodjenje.

Om de som har underskrevet uttalelsen vil ha styrke til å stå imot de kriminelle støttespillerne til Milosevic og Karadzic er et åpent spørsmål, kommenterer Oslobodjenjes reporter Senka Kurtovic tilslutt. Foreløbig ser vi bare at idéen om at alle serbere skal leve i én stat kun har ledet til uenighet, konflikter og splittelse.

LINK har i flere måneder forsøkt å få tak i et eksemplar av det Serbiske Borgerrådets manifest - foreløbig dessverre uten å lykkes. Men det finnes, og det finnes altså en økende motstand mot krigen blant de bosniske serberne. Det er derfor en skandale at de internasjonale forhandlerne ikke har kontakt med disse gruppene, men forsatt forhandler med kriminelle krigsforbrytere!

Mars- april - mai 1999: Det Serbiske Borgerrådet i Sarajevo opplyser i at tusenvis av serbere, inklusive en mengde desertører, har strømmet til Bosnias hovedstad etter at NATO startet bombingen av Jugoslavia.

Til forsiden
Epost: tulle.elster@peacelink.nu

http://www.peacelink.nu