Ship to Bosnia Solidarity House

’’Finns det ingen väg
så blir det en väg, om många går.’’

Indianskt ordspråk


DU KAN HJÄLPA OSS ATT BYGGA

OCH FÖRVERKLIGA SOLIDARITY HOUSE

genom att sätta in ett bidrag på:

POSTGIRO BANK SWEDEN
SE 105 06 STOCKHOLM
SWIFT PGSISESS

SHIP TO BOSNIA
PG. 90 0635-4

 

Ship to Bosnia och det mångetniska Solidaritets Huset.

Hur kan vi vanliga människor, du och jag, göra nåt vettigt för att bidra till freden på Balkan?

Mitt i stormen av nationalistisk hat finns det likväl mänskliga, goda krafter som verkar för fred, försoning och samexistens. Vi måste fortsätta stärka och stödja dessa människor.

Vi som tror på ett mångkulturellt Europa har ett ansvar för att bryta tystnaden och likgiltigheten nu.

Ship to Bosnia en svensk organisation (politiskt och religiöst obunden) och är ett levande exempel på betydelsen av enskilda initiativ i kampen för demokrati och fred, mot etnisk rensning och förföljelse av människor för deras religion och nationalitet.

Bakgrund - Båten

M/S Haväng lade ut från Göteborgs hamn i november 1995, lastad med en brandbil och containrar fyllda med mat, kläder, utsäde, leksaker och sjukvårdsmaterial.

När skeppet nådde Split på den kroatiska kusten hade det 108 containrar från Sverige, Finland, Holland, Skottland, Spanien och Italien ombord.

Många hade tagit del i insamlingsarbetet för att visa sin solidaritet och sin vilja att stödja det krigsdrabbade mångetniska Bosnien. Att människorna där inte var ensamma.

Också Ulf Lundells stödkonserter gjorde denna resa möjlig.

Lastbilskonvojer rullade sedan mot olika mål runtom i Bosnien-Hercegovina, däribland gruvbyn Lipnica en bit utanför Tuzla.

Den första etappen i Ship to Bosnias verksamhet var genomförd.

Europa - Enighet

Kriget och nationalisternas etniska rensning har söndrat Bosnien och freden är fortfarande bräcklig. Också med tanke på vad som nu sker i Kosovo är det viktigare än någonsin att stödja de demokratiska krafterna och uppmuntra viljan till samexistens.

Vi har ett gemensamt ansvar för freden och för alla kulturers lika värde i vårt gemensamma Europa.

Lindarnas Lipnica

Lipnica betyder "Lindarnas by". Där har de olika etniska grupperna hela tiden envisats med att leva och arbeta sida vid sida. Inte ens kriget kunde ändra på det.

Arbetslösheten är hög bland de ca femtusen invånarna sedan kolgruvan lades ned, men förhoppningarna inför framtiden lever.

Ship to Bosnia har verkat i byn i över tre år och här byggs nu Solidarity House.

Behovet av huset

Den långa tradition av tolerans och mångkultur som finns i byn, behovet av arbetstillfällen och inkomstbringande projekt, intresset för demokratiutveckling, utbildning, kultur och internationella kontakter, den redan utvecklade verksamheten, stödet från Tuzla Kommun och borgmästare, Selim Beslagic (som tidigare nominerats till Nobels Fredspris) läget i regionen och närheten till gränsen och kontakterna i Republika Srpska-allt detta sammantaget gör det i våra ögon lätt att
motivera bygget av Solidarity House.

För byborna har det kommit att bli en symbol för freden och framtiden.

Samarbete - Solidaritet

Ship to Bosnias samarbetspartner i Lipnica är byns förvaltningsråd, Open Society Lipnica (bosnisk förkortning ODL), där kvinnor och män, ungdomar och gamla ingår och där naturligtvis de olika etniska grupperna finns representerade.

Rådet har regelbundna möten om allt som rör projektet och verksamheterna i byn.

Huset - Helhet

Professor Bengt Edman vann Ship to Bosnias arkitekttävling om huset i april 1995. Dess 1000 kvadratmeter ska innehålla bibliotek, biosalong, verkstäder, kurslokaler, tandläkare, gynekologmottagning, kafé samt ett stort rum för sammankomster av olika slag. Kort sagt ett hus för glädje, kunskap och samvaro.

Kurser i engelska, data, drama pågår, liksom fackliga konferenser med internationella gäster.

Ekologin och årensningen

Solidarity House är ekologiskt anpassat, det har naturlig ventilation, separerad avloppsrening och kommer att byggas av lokala material.
(Eftersom arbetslösheten är så hög i byn är det självklart att bygget måste ske med lokal arbetskraft.

I byn finns duktiga arbetare och hantverkare, som kan delta i bygget med professionell arbetsledning.) Det är angeläget att inför framtiden också öka miljömedvetandet.

Under sommaren och hösten -98 har vi genomfört ett miljöprojekt, där arbetslag med ungdomar från Sverige tillsammans med ungdomarna från byn har rensat den lilla nerskräpade å som flyter genom Lipnica.

Båda årensningarna blev oerhört lyckade.

Till årensningen är också kopplat ett litet miljöseminarium, med föreläsare från Miljöförvaltningen i Tuzla och representanter
för bosniska miljöorganisationer.

Läget i bygget - Framtiden och förvaltningen

Bygget kommer att ske i etapper. Grunden till den första är gjuten, och när hela första etappen av huset är färdig, kommer det att tillsvidare kunna inrymma de viktigaste funktionerna

Tanken är att huset ska komma att bli självförvaltande, och konkret planering pågår om hur framtiden ska gestalta sig.

Verksamheten finansieras enbart genom stödinsatser och donationer.

DU KAN HJÄLPA OSS ATT BYGGA OCH FÖRVERKLIGA
SOLIDARITY HOUSE genom att sätta in ett bidrag på:

POSTGIRO BANK SWEDEN
SE 105 06 STOCKHOLM
SWIFT PGSISESS

SHIP TO BOSNIA
PG. 90 0635-4

Ship to Bosnia
Ragvaldsgatan 14, S-118 46 Stockholm, Sweden
Tel: + 46 8 462 05 32. Fax: + 46 8 462 93 84
E-post: shiptobosnia@nada.kth.se


 

Til forsiden
Epost: tulle.elster@peacelink.nu
http://www.peacelink.nu