FRED

av Ingrid Sjøstrand

 

FRED ÄR INTE FRÅNVARO AV KRIG
FRED ÄR INTE LUGN OCH RO
INTE ORDNING OCH SÄKERHET
FRED ÄR ETT AVENTYR

FRED ÄR NYA UPPTÄCKTER
UPPFINNINGEN AV EN NY ART:
MÄNNISKAN

FRED ÄR LIVETS MÄRKLIGSTA MUTATION
SKAPAD AV MÄNNISKAN

FRED ÄR INTE FRIHET
FRED ÄR ATT FRIGÖRA MÖJLIGHETER

FRED ÄR INTE ATT SLIPPA SLÅSS
FRED ÄR ETT TVÅNG ATT GÖRA VÄRLDEN BÄTTRE

FRED ÄR INTE OBEROENDE
FRED ÄR ATT INGÅ I EN HELHET

FRED ÄR INTE TRYGGHET OCH BESTÄNDIGHET
FRED ÄR INTE EN GARANTI FÖR NÅGONTING
FRED ÄR ATT OVISS STIGA UT UR NEUROSEN OCH MÖTA VERKLIGHETEN

FRED ÄR INTE FRIHET FRÅN FAROR
FRED ÄR ATT VÅGA KLÄ AV SEJ SINA FÖRSVAR

FRED ÄR INTE ATT KOMMA ÖVERENS OM ANDRAS VILLKOR
FRED ÄR ATT DELA ALLAS VILLKOR

FRED ÄR INTE LÖNSAM
FRED ÄR ATT SATSA ALLT SITT UTSÄDE
OCH SKÖRDA EN BLÅKLOCKA

FRED ÄR INTE EN GÅVA
FRED MÅSTE ERÖVRAS PÅ NYTT VARJE DAG

FRED ÄR INTE UPPNÅDDA MÅL
FRED ÄR ATT VÄXA
FRED ÄR ATT VÅGA BLI VUXEN

FRED VINNS INTE MED SEGRAR
FRED ÄR INTE FÖRTRYCKETS FALL
OCH DE FÖRTRYCKTAS MAKT
FRED ÄR GEMENSKAP MELLAN LIKAR

FRED ÄR INTE ATT LITA PÅ FÖRSYNEN
FRED ÄR ATT LITA PÅ SIN GRANNE

FRED KAN INTE UPPRÄTTHÅLLAS
PÅ FRAMTIDENS BEKOSTNAD

FRED ÄR ATT LEVA PÅ EGGEN MELLAN NUET OCH FRAMTIDEN

FRED ÄR ATT KUNNE SE BARNEN I ÖGONEN

FRED ÄR INTE TÅLAMOD
FRED ÄR INTE ATT STÅ UT MED LIDANDET

FRED ÄR ATT KÄMPA FÖR LIVET

FRED ÄR INTE ATT AVSTÅ
ANNAT ÄN FRÅN FÖRMÅNAR

FRED ÄR ATT NJUTA AV JORDEN

FRED ÄR ATT ÄNTLIGEN KRÄNGA AV SEJ ÅNGESTEN
OCH STANNA OCH SE SEJ OMKRING

 

Til forsiden
Epost: tulle.elster@peacelink.nu

http://www.peacelink.nu