To dikt

av Mario Benedetti, Uruguay

 

 

Hjem fra eksilen

 

Vuelvo

Quiero creer que estoy volviendo

con mi peor y mi mejor historia

Conosco este camino de memoria

pero igual me sorprendo...


 

Jag återvänder

Jag vill tro at jag kan återvända

med mitt goda och mitt dåliga

Men trots att jag kan vägen utantill

blir jag lika fullt förvånad

 

All vår visshet som skymde våra tvivel

all vår djärvhet, all ungdomlig brådska

Ledljus som var mörker och vice versa

Alla dessa stympade liv

 

Nu delar jag ut mina erfarenheter i dörrarna

och varje omfamning känns som en gottgörelse

 

Men kvar finns ändå, - det skäms jag inte för,

en saknad efter exilen

När lyckades vi egentligen öppna upp och

ta fram sånt som inte kann glömmas?

Dessa livets härliga stunder,

oavsett bördan av skuld eller inte

 

Jag återvender och man tar mig i anspråk igen

På nytt fattar jag, - eller släpper händer

I min spegel ser jag åter et ansikte

och kan åter igjen möta min blick

 

De mina och andra kommer till min hjälp

och ställer frågorna jag bara drömde om

och jag kan gå tryggt visslande på gatans hela bredd

eller balancera på tvivlets smala spång

 

Jag återvänder i god tro, med god vilja

för rynkorna i pannan är borta

Äntligen kann jag tro på mina drömmar

sedda från mitt eget fönster

 

I exilen höll vi uppe våra röster

Ni här hemma läker sakta era sår

Långsamt lär jag mig förstå välkomstorden

bättre än farvälet

 

Jag återvänder utan sorg

Men det har regnat så till den grad på mina

gator och min värld medan jag var borta

att jag går fel bland alla namn

och förväxlar regn med gråt

 

Jag återvänder.

Jag vill tro att jag kan återvända.

Med mitt goda och mitt dåliga.

Men trots att jag kan vägen utantill

blir jag lika fullt förvånad

 


 

SYD FINNS


Med sina stålverkstempel,

sina skorstensskogar,

sina anonyma vise menn,

sina sireners lock-toner,

sina himlar av neon,

sin kopiösa julhandel,

sin kult til Gud Fader,

med sina stora epåletter,

med rikets nycklar i sin ägo,

är det Nord som bestämmer.

 

Men her, långt, långt nere,

tvingas vi av daglig hunger äta

av den bitra frukten att

det er andra som bestämmer,

medan tiden sävligt rinner och

paraderna paraderar och

vi ägnar oss åt alt det

som Nord inte förbjuder och

håller hoppets båge spent.

För Syd finns faktiskt också.


Med sina predikanter,

sina gaser som förgiftar,

sina Chicago-teorier,

sina kanonbåts-diplomater i lyx och

sidentrasor, benskörhet och

blekhet och svaga motståndskraft

- men urstarka försvarsbudget! -

med sin invasjons-mytologi

är det Nord som bestämmer.


Men her, långt, långt nere,

finns det människor som alla

- med sin utgångspunkt -

känner sina möjligheter, och kan ta

vara på både sol och sol-förmörkelser

och låta det onyttiga fara och

det nyttiga försvara med et pålitligt hopp.

För Syd finns faktiskt också.


 

Mario Benedetti (f. 1920) er en av Latin-Amerikas mest kjente poeter.

Under militærdiktaturet i Uruguay levde han 20 år i eksil i Europa.