"MANIFEST 2000"

NOBELPRISVINNERNES APPELL FOR VERDENS BARN

Pr. 1. august har 14 millioner underskrevet manifestet!!!År 2000 må bli en ny begynnelse for oss alle. Sammen kan vi vende en krigs- og voldskultur til en freds- og ikkevoldskultur (1). Dette krever alles deltakelse. Det gir unge mennesker og framtidens generasjoner verdier som kan inspirere dem til å skape en verden i verdighet og harmoni, en verden med rettferdighet, solidaritet, frihet og velstand. En fredskultur muliggjør en bærekraftig utvikling, vern om miljøet og en personlig tilfredsstillelse for alle mennesker.Idet jeg erkjenner min del av ansvaret for menneskehetens framtid, særlig hva angår dagens barn og de som kommer etter oss, forbinder jeg meg - i mitt daglige liv, i min familie, i mitt arbeid, mitt samfunn, mitt land og mitt lokalmiljø - til å:


1. Respektere livet og hvert menneske verdighet uten diskriminering eller fordommer;

2. Praktisere aktiv ikke-vold, avvise vold av alle slag: fysisk, seksuell, psykologisk, økonomisk og sosial, særlig overfor uheldig stilte, så som barn og eldre;

3. Dele min tid og materielle ressurser i gavmild ånd for å sette en sluttstrek for utestengelse, urett- ferdighet og økonomisk undertrykkelse;

4. Forsvare ytringsfrihet og kulturelt mangfold, alltid foretrekke dialog og lytting fremfor fanatisme, bakvaskelse og avvisning av andre;

5. Fremme en ansvarlig konsument-adferd og praktisere en utvikling som respekterer alle former for liv og bevarer naturens balanse på planeten;

6. Bidra til utviklingen av mitt samfunn, med full deltakelse av kvinner og respekt for demokratiske prinsipper, i den hensikt sammen med andre å skape nye former for solidaritet.

 

Som mitt personlige bidrag for å fremme Fredskultur og Ikke-vold, påtar jeg meg:

......................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................


Underskrift: ......................................................... Dato: ........ ...............................................................

Fornavn (2): ....................................................... Etternavn: ..... ............................................................

Alder: ................. Kjønn: M - F (kvinne)

Adresse (3): ............................................................ ..............................................................................

Poststed: .............................................. .............. Postnr.: ....... .............................................................

Land: ...... ............................................................

 

Vennligst kopier og spre denne erklæringen før du underskrifter og sender den til:

APPEAL OF THE NOBEL PEACE PRIZE LAUREATES FOR THE CHILDREN OF THE WORLD

B.P. 20797 - 60207 COMPIEGNE CEDEX - FRANKRIKE

FAX: +33 (0) 3 44 86 39 07 - e-mail: nobel.appeal.2000@wanadoo.fr

1) FNs Generalforsamling har proklamert år 2000 som "Internasjonalt År for Fredskultur" under UNESCO, og - som svar på en appell underskrevet av alle nålevende Nobelprisvinnere - det første tiåret i det neste millenniet - årene 2001 - 2010 - - som "Internasjonalt Tiår for Fredskultur og Ikke-vold for verdens barn".

(2) Ditt navn, som underskriver av ERKLÆRING 2000, vil bli lagt ut på UNESCOs Internet-side:

www.unesco.org/manifesto2000

Alle underskriftene vil overrekkes FNs Generalforsamling for milleniet i september 2000.

(3) Din adresse vil ikke avsløres overfor noen tredje part. Informasjonen er bare nødvendig for å gi autensitet til sin underskrift og gjøre oss i stand til å sende deg en bekreftelse på at den er mottatt.