UNICEFs ANTI-KRIGSAGENDA

fra LINK 1/97


Forebygging: Det trengs en adskillig mer målrettet innsats for å ta fatt i konflikters underliggende årsaker og investere ressurser i megling og konfliktløsning.

Piker og kvinner: Særskilte tiltak er påkrevet for å trygge piker og kvinners sikkerhet på grunn av den fryktelige trusselen de risikerer å utsettes for i form av seksuell vold og voldtekt.

Barnesoldater: Minimumsalderen for verving til det militære er iflg. FNs Barnekonvensjon15 år. UNICEF støtter ratifiseringen av en tilleggsprotokoll som høyer denne alderen til 18 år.

Landminer: Produksjon, bruk, lagring, salg og eksport av antipersonell- miner bør forbys gjennom internasjonal lov.

Krigsforbrytelser: De siste årene har fremvist de mest barbariske tilfeller av vold mot barn og andre sivile. Disse må det slås ned på så snart de blir avslørt. Internasjonale krigsforbrytertribunaler må både få støtte og ressurser for å bringe overtredere for retten.

Barn som ´fredssoner´: Idéen om å forhandle frem midlertidige våpenhviler for å bringe inn humanitær hjelp - som vaksineringsprogrammer eller mat - til barn i krigssoner, har allerede blitt et viktig redskap i internasjonalt diplomati. Det bør inngå som et prinsipp i internasjonal humanitær lov.

Sanksjoner: Et evalueringsprogram for hvordan økonomiske sanksjoner innvirker på barn skal gjennomføres før man innfører sanksjoner mot regimer som forbryter seg, og alle sanksjonsprogrammer skal overvåkes regelmessig med tanke på hvordan de innvirker på barna.

Nødhjelp: Under langvarige konflikter skal humanitær hjelp inngå i en prosess som tar sikte på å gjenoppbygge samfunnets normale kapasitet og fremme dets utvikling.

Rehabilitering: En bevisst innsats er påkrevet når det gjelder demobilisering av såvel voksne- som barnesoldater, samt for å gjenoppbygge samfunnene slik at forsoning blir mulig. En viktig del av rehabiliteringen bør ivareta barnas psykososiale behov.

Oppdragelse til fred: Alle land bør innføre metoder for konfliktløsning, gjensidig forståelse og metoder for hvordan man løser uoverensstemmelser uten bruk av vold i sine skoleprogrammer.

Fra UNICEF´s Quarterly, First Call for Children.

 


 

Til forsiden / Back to front
Epost:
tulle.elster@peacelink.nu
http://www.peacelink.nu