KVINNER FOR FRED, YTTERØY

Kvinner For Fred, Ytterøy, er en liten gruppe som ble startet i fjor, i forbindelse med Natos bombing av eks-Jugoslavia. Vi følte det håpløse med all den krig og fattigdom som finnes i vår verden mens vi bare sitter som tilskuere, passive. Vi bestemte oss for å ta vår del av ansvaret, - vi ønsket å foreta oss noe.

 


Kvinner For Fred er opprinnelig en bevegelse som startet for 20 år siden. En av dem som startet den er Tulle Elster, som bor i Sandefjord. I 20 år har har hun utgitt et eget blad, Link, som samler informasjon om fredsarbeid i Norden og for øvrig. Nå er interessen sunket dramatisk og bladet finnes bare på Internet: www.peacelink.nu

Vår gruppe på Ytterøya samles for å samle informasjon, finne egnede prosjekt å støtte og videre informere om folk og situasjoner i land som trenger vår oppmerksomhet og støtte, slik vi gjorde det på bygdadagen. Det er lett å gi seg over med tanke på all den nød som omgir oss, men ved å være flere som bryr seg, kan kanskje noe endres til det bedre. Regine fikk se dette fredsarbeidet på nært hold på turen hun hadde sammen med Tulle Elster til Sarajevo.( jmf. tidligere nummer av Bladgrønt.)

Prosjektet vi har fokus på nå er arbeidet blant Karen-flytninger i Thailand Vi ønsker å støtte Oddny og Steve Gumaer i det meget viktige og til tider risikable arbeidet de står i der nede. I den anledning hadde vi tombola 25 mars og 1. april på butikkene og fikk samlet inn 4250 kr. I tillegg ble 1000 kr samlet på hussfelleskap hos Lydia, i forbindelse med at Lydia og Helga Mathea reiser til Thailand 12 april. Vi gratulerer hverandre og takker for innsats og stor giverglede fra bygdas befolkning både hos dem som kjøpte lodd og dem som spanderte gevinster.

Nå retter vi oppmerksomheten mot MANIFEST 2000. Det er en underskriftskampanje i regi av FN som introduserer begrepet "fredskultur". Deltagerne underskriver direkte på internett, eller ved å melde seg til oss. Informasjonen om kampanjen står på engelsk på nettet, derfor tar vi inn den norske versjon, som vi fant i "Fredsviljen", organ for Norges Fredslag.

Vi ber om at dere registrerer underskriftene under "internett account nummer" for Kvinner For Fred": NGO/INT/111/RAC .

Dette er en første påminning/presentasjon, vi kommer til å ha en info.stand om det på butikkene i løpet av mai.

Bjørg, Eline, Regine, Ragnhild.

E-post: azuraro@online.no

 


 

Manifest år 2000- for en kultur av ikkevold. (Kilde: Fredsviljen nr. 1/2000)

Det symbolske året 2000 må bli en ny begynnelse for alle oss som lever på jorden. En kollektiv deltakelse kreves for å få en ikke-vold- og freds-kultur. Det vil gi unge mennesker og kommende generasjoner et sett med verdier som kan inspirere dem til å skape en verden basert på verdighet, rettferd, solidaritet, frihet og velstand. Fredskultur gjør det mulig å nå bærekraftig utvikling, beskytte miljøet og hver individs rett til å realisere seg selv.

Jeg vedkjenner mitt ansvar for menneskehetens fremtid, spesielt overfor dagens barn og de fremtidige generasjoner. Jeg forplikter meg i mitt daglige liv, i min familie, mitt arbeid, mitt samfunn, mitt land og mitt nærområde til å:

-Respektere hvert menneskes verdighet og liv uten diskriminering eller fordommer;

-Praktisere aktiv ikke-vold, forkaste vold i alle sine former, fysisk, seksuell, psykologisk, økonomisk, og sosial, spesielt overfor de fattigste og mest utsatte som barn og ungdommer;

-Dele min tid og materielle ressurser med et generøst sinnelag for å gjøre slutt på utestengelse, urett og politisk og økonomisk undertrykkelse;

-Forsvare ytringsfriheten og kulturelt mangfold og alltid prioritere dialog fremfor fanatisme, bakvaskelse og avvisning av andre;

- Fremme en ansvarlig forbruker- og utviklingsholdning som respekterer alle former for liv og som bevarer naturens balanse på kloden;

- Bidra til utviklingen av mitt samfunn med full deltakelse av kvinner og med respekt for demokratiske prinsipper slik at nye former for solidaritet skapes.

Blant de mange personligheter som har underskrevet Manifest 2000 var følgende blant de første å skrive under:

Norman Borlaug, Adolfo Perez Esquivel, Michail Gorbatsjov, Maired Maguire, Rigoberta Menchu Tum, Shimon Peres, Jose Ramos-Horta, Josepph Rotblad, David Trimble, Desmond Tutu, Elie Wiesel, Carlos F.Ximenes Belo, Nelson Mandela, Dalaï Lama.

Støtt Manifest 2000 du også:

Alle kan vise sin støtte til fredskulturåret ved å sette sin underskrift under de ovennevte personer. Da vil din underskrift bli en av de 100 millioner støtteunderskrifter som vil bli overlevert verdens statsledere under FN generalforsamling i september år 2000.

UNESCO samarbeider allerede med en mengde organisasjoner, skoler og institusjoner som skal samle inn underskrifter for Manifest 2000. Samtidig er en egen webside for Manifest 2000 opprettet på Internett hvor du kan finne masse informasjon om fredskulturåret, men også registrere din din egen støtteunderskrift. Adressen er www.unesco.org/manifesto2000.

Ved å skrive under Manifesto 2000 forplikter man seg til å:

1. Respektere alt liv
2. Forkaste vold
3. Dele med andre
4. Lytte for å forstå
5. Bevare planeten
6. Gjenoppdage solidaritet.

 

 

 

Til forsiden / Back to front
Epost:
tulle.elster@peacelink.nu
http://www.peacelink.nu