Worldwatch Institute:

GLOBALE PRIORITERINGER

 


Worldwatch Institute´s Michael Renner rettet i 1997 søkelyset mot følgende:

 

Antall FN-ansatte: 53.589
Antall ansatte i Disney Land/Disney World: 50.000

FN´s toårige budsjett 1995/96: $ 18,2 mrd.
Inntektene til en enkelt amerikansk våpenprodusent (Lockheed Martin), 1995: $19,4 mrd.

Kostnadene for FN´s fredsbevarende operasjoner i 1995: $3,6 mrd.
Verdens samlede militærutgifter i 1995: $767,0 mrd.

Antall engasjerte i FN´s fredsbevarende operasjoner pr. 150 000 mennesker i verden: 1
Antall soldater pr. 150 000 mennesker i verden: 650

Utgiftene for gjennomføringen av FN´s miljø-utviklingskonferanse(Rio, 1992): $10 mill.
USA´s andel av utgiftene for gjennomføringen av Paris Air Show and Weapons, 1994: $12 mill.

 

Har du andre eksempler på verdens prioriteringer: mailto:tulle.elster@peacelink.nu

 

 

Til forsiden / Back to front
Epost: tulle.elster@peacelink.nu

http://www.peacelink.nu