Haag-appellen for fred 1999

 

Etter hvert har menneskene tatt avstand fra slaveri, kolonivelde og apartheid. La det 21. århundre bli det første uten krig!

Når konflikter oppstår - selv med vår beste vilje kan vi ikke unngå det - la oss lære å løse dem uten å ty til vold. Tiden er inne til å fullføre arbeidet fra Fredskonferansen holdt i Haag for ett hundre år siden.

La oss gjenopplive den storslåtte visjonen om generell og fullstendig nedrustning. Den fylte menneskene med et lysende håp like etter den annen verdenskrig, men ble glemt igjen. Nå kreves nye strukturer for fred og en fundamtentalt styrket internasjonal verdensorden.

Helt konkret, la oss molibisere den moralske og politiske vilje til å gjøre det som våre ledere vet må gjøres, men ikke kan få seg selv til å gjennomføre.


* styrke menneskerettighetene og institusjonene som skal verne dem.

* styrke mekanismer for fredelig løsning av konflikter. Avskaffe våpen- handel, eller i det minste redusere den til nivåer som er forenelige med forbudet mot angrepskrig, nedfelt i FNs Charter.

* avskaffe atomvåpen, landminer og alle andre våpen som er uforenlige med menneskerettighetene i krig.

* benytte de enorme ressurser som vil bli frigjort ved en slutt på våpen kappløpet, til å bedre menneskers kår og utrydde all fattigdom.

La oss forfølge disse målene og med fasthet ta de gjenstående skritt for å avskaffe krig og erstatte maktens rett med rettens makt.

 

 

Til forsiden / Back to front
Epost: tulle.elster@peacelink.nu
http://www.peacelink.nu