20. Mars 2003:

Henstillinger fra Norges Fredsråd

Krigen mot Irak er ulovlig

 NORGES FREDSRÅD
Norwegian Peace Alliance - http://www.nowar.no
Member of the International Peace Bureau, IPB - www.ipb.org
Storg. 11, N-0155 Oslo Tlf.: + 47-2301 0300/39 Fax: +47-2301 0303. E: office@nowar.no
Oslo, 20. mars 2003

Statsminister Kjell Magne Bondevik
Postboks 8001-Dep, 0032 Oslo

Norge og USAs krig mot Irak

Den krig som USA nå har innledet mot Irak ble behandlet på årsmøte 18.03.03 i Norges Fredsråd, og vi oversender vedlagt den
uttalelse som ble enstemmig vedtatt. Vi er glad for at Norge ikke vil støtte en krig som ikke er - og heller ikke kunne vært - legitim ved vedtak i FNs Sikkerhetsråd.

Vi oversender også en utredning for CND, ved advokat Rabinder Singh QC, London, om bruk av makt uten en ny resolusjon i UNSC (se pkt 19) med en klart negativ konklusjon (pkt. 67). Se om "preemptive strike" pkt 20, 1 a og b.

Et forkjøpsangrep er et så eklatant og alvorlig brudd på folkeretten, jfr. avsnitt 2 i Fredsrådets uttalelse, at Norge bør uttrykke klar kritikk av USA og be om at krigshandlingene straks innstilles. Norge bør støtte tiltakene som det sivile samfunn fremmer i FN om å få en behandling i FNs Generalforsamling, både av en Uniting for Peace-resolusjon og en prøvning for ICJ i Haag.

Så alvorlige som konsekvensene er for fremtiden, bør Norge markere sin klare motstand mot USAs krenkelse av folkeretten ved å kansellere, og ikke gi nye, eksportlisenser for våpensalg til USA og andre deltakere i krigen. Norge må heller ikke gi støtte som på noen måte bidrar til eller underletter den krig som føres under USAs førerskap, jfr. brev 16. januar 2003 fra Fredsrådets advokat, Håkon Helle.

Så snart den umiddelbare krisen i det internasjonale system er over, ber vi Norges regjering ta initiativ, både i Norge og internasjonalt, for, i samarbeid med det sivile samfunn, å skape fred basert på rettferdighet og respekt for internasjonal rett, jfr siste
avsnitt i årsmøteuttalelsen.

Med hilsen

Norges Fredsråd
Fredrik S. Heffermehl
president

cc.:
Utenriksminister Jan Petersen
Forsvarsminister Kristin Krohn Devold
Stortingets utenrikskomite
Stortingets forsvarskomite

 

 

Til forsiden / Back to front
Epost: tulle.elster@peacelink.nu

http://www.peacelink.nu