Oslo 22.11.02:

Pressemelding

Irak: Ingen krig i mitt navn!

 Torsdag kveld ble Fredsinitiativet Ingen krig mot Irak stiftet i Oslo. Hovedformålet er å stoppe krigsplanene og å organisere en stor, fargerik demonstrasjon i Oslo på den internasjonale aksjonsdagen 15. februar 2003.

Fredsinitiativet Ingen krig mot Irak er en del av en bred, internasjonal bevegelse av motstand mot USAs krigsplaner. For to uker siden gikk over en halv million mennesker i demonstrasjon mot Irak-krig under European Social Forum i Firenze.

Det norske initiativet var tatt av Norges Fredsråd og Changemaker. På oppstartsmøtet var det i tillegg representanter fra et bredt spekter av organisasjoner, bl. a. Juvente, Norges Kristelige Studentforbund, Attac, Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet og andre.

Fredsinitiativet Ingen krig mot Irak går mot Irak-krig uansett om FNs sikkerhetsråd skulle gi et mandat. - Grunnidéen i krigens folkerett er at krig er forbudt. USAs krigsplaner om "forebyggende angrep" er i strid med dette, sier Fredrik Heffermehl, leder i Norges Fredsråd.

Meningsmålinger viser at folks motstand mot de amerikanske planene om krig mot Irak er stor i Norge, som overalt ellers i verden.
- Vi er de moderate, våre myndigheter er de ekstreme i denne sammenhengen, sier Fredrik Heffermehl. - Vi håper på bred tilslutning fra hele det norske organisasjonslivet; kirken og andre livssynssamfunn, fagbevegelse, kultur-Norge og i en så massiv grad at norske myndigheter aktivt motarbeider de amerikanske planene.

Fredsinitiativet inviterer folk og organisasjoner fra hele Norge til å slutte seg til og delta i demonstrasjon mot krig mot Irak i Oslo 15. februar 2003.

For mer informasjon kontakt:

Fredrik Heffermehl, leder i Norges Fredsråd (tlf: 22448003)
Tale Hungnes, leder i Changemaker (tlf: 95833431)

 

 

Til forsiden / Back to front
Epost:
tulle.elster@peacelink.nu

http://www.peacelink.nu