Klipp fra LINK nr. 1/1992:

 

HØRINGSKOMITEEN FOR DET INTERNASJONALE TRIBUNALET

FOR KRIGSFORBRYTELSERS ANKLAGER

 

 

Store Sal i Høyres hus var fullstappet av folk 4. desember da USAs tidligere justisminister Ramsey Clark (under Lyndon B. Johnson) la frem resultatene fra Gulfkrigen. Tidligere samme uke hadde han talt i Stuttgart, og London, iblant med uttalt motstand fra regjeringer og massemedia. Norge var det 15. landet som fikk besøk av "The Commission of Inquiry for the International War Crimes Tribunal".

Mens høringen førte til et innslag i NRK-Dagsrevyen og ble omtalt i P2, var Klassekampen og Ny Tid de eneste avisene som skrev om høringen. I USA har offentlige høringer om saken vært arrangert i 35 stater, den første i New York 11. mai 1991 med over 1000 deltakere.

Ved det avsluttende tribunalet den 27-29. februar 1992 i New York skal et panel bestående av respekterte dommere fra ulike land ta stilling til alle innsamlete vitnemål og anklager mot USA for krigsforbrytelser, som nedskyting av flyktende soldater etter "ild opphør" (150 000 døde irakier, 150 amerikanere), 25 000 sivile drepte gjennom bombing av fabrikker, kraftstasjoner, hoteller, kontorbygninger, veier og broer.


1. USA begynte i 1989 eller tidligere å opptre på en måte som tok sikte på å få Irak til å begå provokasjoner som kunne rettferdiggjøre amerikansk militært angrep på Irak og permanent militær dominans i Golfen.

2. President Bush motsatte seg etter 2. august 1990 enhver innblanding som kunne hindre hans plan om å ødelegge Irak økonomisk og militært.

3. President Bush beordret ødeleggelse av anlegg over hele Irak som var nødvendige for befolkningens livsopphold og produksjonsevne.

4. USA bombet og ødela med forsett sivilbefolkning, forretningsstrøk, skoler, sykehus, moskeer, kirker, tilfluktsrom, boligområder, historiske steder, private kjøretøyer og offentlige kontorer.

5. USA bombet med forsett og vilkårlig over hele Irak.

6. USA bombet og drepte med forsett forsvarsløse irakiske militære, brukte unødvendig makt, drepte soldater som prøvde å overgi seg og soldater under uorganisert, individuell flukt, ofte ubevæpnet og langt fra kampsonene. Etter våpenstillstanden drepte og ødela USA irakiske soldater og materiell, vilkårlig og med forsett.

7. USA brukte forbudt masseødeleggelsesvåpen mot både sivile og militære mål, og forårsaket vilkårlige dødsfall og unødig lidelse.

8. USA angrep med forsett anlegg i Irak som inneholdt farlige stoffer.

9. President Bush beordret amerikanske styrker til å invadere Panama, noe som resulterte i mellom 1000-4000 døde panamaere, og ødeleggelse av tusener av private boliger, offentlige bygninger og kommersielle anlegg.

10. President Bush krenket rettsregler og forledet FNs funksjoner for å sikre seg fullmakt til å begå krigsforbrytelser og forbrytelser mot freden.

11. President Bush undergravde kongressens grunnlovsfestede makt for å sikre seg fullmakt til å begå krigsforbrytelser, forbrytelser mot freden og andre alvorlige forbrytelser.

12. USA førte krig mot miljøet.

13. President Bush oppmuntret shia-muslimer og kurdere til å gjøre opprør mot Iraks regjering. Dette førte til innbyrdes vold og drap, masseflukt, sult, sykdom og tusenvis av døde. Etter at opprøret slo feil invaderte og okkuperte USA uberettiget deler av Irak i den hensikt å øke splittelsen og fiendtlighetene i landet.

14. President Bush berøvet med forsett Iraks folk for livsviktige medisiner, mat, drikkevann og andre nødvendigheter.

15. USA fortsatte sitt angrep på Irak etter våpenstillstanden, og invaderte og okkuperte deler av landet etter forgodtbefinnende.

16. USA har krenket og akseptert krenkninger av menneskerettighetene, borgerrettigheter og USAs menneskerettighetserklæring, i USA, Kuwait og Saudi-Arabia og andre steder, for å nå sitt mål om militær dominans.

17. USA krever, etter å ha ødelagt Iraks produksjonsliv, erstatninger som vil holde landet nede i fattigdom i lang tid, og påføre befolkningen sult og epidemier.

18. President Bush har systematisk manipulert, kontrollert, dirigert, feilinformert og forhindret pressens og medias dekning av krigen, for å få dem til å propagandere for hans militære og politiske mål.

19. USA har med makt sikret seg permanent militær tilstedeværelse i Golfen, kontroll med oljeressursene og geopolitisk dominans over den arabiske halvøya og Golf-området.

For mer informasjon kan man bestille boken "War Crimes" for $12 eller "Basic Information Packet" for $11 fra adressen under.

KONTAKT: Commission of Inquiry for the International War Crimes Tribunal, 36 East 12th Street, 6th floor, New York, NY 10003. USA (tel.: +1-212 254-5385) Fax: +1-212 979-1583.


MIDDLE EAST WATCH ANKLAGER

Mens Ramsey Clark og hans dommere kun tar seg av USAs del av Gulfkrigen, har menneskerettighetsorganisasjonen Middle East Watch kommet med en rapport "Needless Deaths" som anklager både USA og Saddam Hussein for krigsforbrytelser.

Irak anklages for rakettangrepene mot Israel og Saudi Arabia som lot til å være ment å ramme sivile, samt for å "terrorisere" sivilbefolkningen gjennom retoriske offisielle kommunikeer.

De alliertes kommandantaer anklages for brudd på Geneveprotokoll 1 av 1949 der det heter at sivile ikke skal utsettes forangrep. De allierte bombene rammet en rekke sivile mål, foruten vannreservoirer, matvarelager og landbruket, noe som er i strid med artikkel 54 i protokoll 1 som forbyr utsulting av en befolkning i krigsøyemed.

KONTAKT: Middle East Watch, 485 fifth Ave., New York NY 10017 (tel. +1-212 972 8400) Fax: +1-212 972 0905


SCUD en "nesten-tysk" rakett

FNs inspeksjonsteam i Irak avslørte at minst 24 tyske firmaer har vært involvert i Iraks utvikling av kjemiske og biologiske våpen, likesom i produksjonen av den irakiske SCUD-raketten.

I tillegg melder den tyske etterretningsorganisasjonen BND at Tyskland også har bidratt med teknologi og know-how til Irans, Libyas og Syrias utvikling av atomvåpen, kjemiske og biologiske våpen. (Der Spiegel, 18.nov.1991).


UTEN HÅP

33 000 irakiske flyktninger, deriblant 12 000 krigsfanger, truer nå med å brenne de to teltbyene der de oppholder seg i den saudi-arabiske ørkenen. Flyktningsleirene er omringet av piggtråd og patruljeres av saudiske soldater. Ettersom ulike fraksjoner er stuet sammen, kommer det ofte til uro, og ifølge ryktene skal flere ha drept hverande. Ingen har noe håp om å komme videe til 3. land. (Int. Herald Trib. 24. jan. 1992).


"Murder is murder no matter how much you celebrate it."

Plakattekst under seiersfeiringen i USA etter Gulf-krigen.

 

 

 

Til forsiden / Back to front
Epost:
tulle.elster@peacelink.nu

http://www.peacelink.nu