Fra LINK 1/1993:

Vojislav Seselj:


Den "Røde Greve"

 

 

En av de navngitte serberne på FNs liste over folk som er mistenkt for krigsforbrytelser, er lederen for det serbiske Radikale Parti, Vojislav Seselj, som etter valget i Beograd 20. desember (1992) fikk 27% av stemmene.

Også kalt den "Røde Greve", var han en av de første som fremmet tanken om et "Stor-Serbia" og krevet alle ikke-serbere bort fra serbisk territorium.

Etter valgseieren krever han nå at de rundt 300 000 etniske albanerne i Kosovo skal fordrives, samtidig som alle kroater - ca. 100 000 skal ut.

Det var Seselj - hvis parti i dag er Milosevic´eneste støttespiller - og utfordrer - i parlamentet (all demokratisk opposisjon er feiet tilside etter valget) - som kom på idéen å gjenopplive Tsjetnik-tradisjonen.

Tsjetnikene var en paramilitær gruppe som slåss for selvstendighet fra Tyrkia på 1800-tallet. De var også aktive under første verdenskrig, men ble nedlagt i 1918 da Jugoslavia ble dannet.

I mellomkrigstiden opererte bevegelsen som en ekstrem serbisk nasjonalistisk organisasjon, med nære bånd til offiserskorpset og over en halv million medlemmer.

Etter Hitlers angrep på Jugoslavia, møttes tsjetniklederen Mihailovic og Tito for å koordinere motstanden. Men etter hvert som Titos kommunistiske bevegelse vokste fram som en maktfaktor, rettet tsjetnikene mer og mer sin front mot kommunistene, som de hatet, og ble dermed okkupantenes medløpere. (Svein Mønnesland: "Jugoslavia før og etter". Sypress forlag 1992).

Etter krigen ble tsjetnikene utmanøvrert av Tito som henrettet de fleste av lederne, eller "grevene" som de kalte seg.

I 1990 dro Seselj til USA, der han møtte den siste overlevende tsjetnik-lederen Momcilo Dijuc, som overførte sin "greve"-tittel til ham.

Vel hjemme igjen etablerte han en privat hær og dannet det Radikale Partiet, som etter valget nå altså er Serbias nest største.

Seselj (36), en fanatisk ultra-nasjonalist, er tidligere universitetsprofessor, utdannet i statsvitenskap. Hans doktoravhandling tok for seg "grunntanken i fascismen og militarismen" .

Milosevic hjalp personlig Seselj og hans parti slik at han kom inn i parlamentet i juli 1991, og foreløbig er de to krigsforbryterne i kompaniskap.

Men Seselj har egne politiske ambisjoner og kan komme til å spille Milosevic ut over sidelinja.

(LINK 1/93)

Se også Seselj´s: The Serb Blueprint for Cleansing Kosova

 

 

Til forsiden / Back to front
Epost: tulle.elster@peacelink.nu

http://www.peacelink.nu
.