Prof. Svein Mønnesland:

Vasa Cubrilovic

- en forutseende serber

 

ETNISK RENSING. Vasa Cubrilovic ville rense bort albanerne fra Serbia allerede i 1937. Det ble ikke gjort da, men nå går hans ord og ønsker i oppfyllelse.

 

 

"Å løse

minoritetsproblemet

gjennom fordrivelse er

lettest å løse i krigstider

som disse."

 

Vasa Cubrilovic (1897-1990) var ikke hvem som helst i Serbia. Han var en ansett historieprofessor ved Universitetet i Beograd og medlem av Det serbiske vitenskapsakademi. Som ung var han med på attentatet i Sarajevo i 1914 og ble fengslet av østerrikerne.

I mellomkrigstiden var han formann i Bondepartiet i Serbia. Etter 1945 fikk han fremtredende stillinger i det kommunistiske Jugoslavia, bl.a. som minister og direktør for Balkanologisk institutt i Beograd.

I 1937 la han frem en plan for "Deportasjon av albanerne", først holdt som foredrag i Serbisk kulturklubb i Beograd.


Cubrilovic påpeker at "albanerproblemet" er alvorlig, siden albanerne har bosatt seg i serbernes historie områder. Det kan ikke løses ved gradvis serbisk kolonisering. "Den eneste måten er med brutal makt til en organisert stat, og i så henseende har vi alltid vært bedre enn dem."

Albanerne må jages ut massivt.

"Og for å få til en massiv utvandring, er første betingelse å skape en passende psykose." Dette må skje gjennom "påtrykk fra stats-apparatet". "Man må utnytte lovene maksimalt, for å forsure livet for albanerne: bøter, arrestasjoner, nådeløs anvendelse av alle politiforskrifter, straffe smuglere, hugge ned skogen, hindre beite, slippe løs hunder, sende folk på tvangsarbeid, og alle andre midler som et praktisk politi er i stand til å finne på.

I økonomisk henseende:

Ikke anerkjenne gamle skjøter, inndrive skatt uten nåde, ta tilbake statens beite-marker, oppheve bevillinger, inndra til-latelse til å drive kafeer, butikker, hånd-verk, fordrive dem fra statlig tjeneste og private stillinger osv. - alt dette vil på-skynde utvandringen.

Sanitetsforhold:

Tvangsgjennomdrive alle forskrifter i hjemmene, rive ned murer og høye gjerder rundt husene, gjennomføre veterinær-forskritene på strengeste måte, noe som vil hindre dem i å selge husdyr på marke-det osv. - "dette kan gjøres praktisk og effektivt."

"Også privat initiativ kan gjøre mye. Våre kolonister bør få utlevert våpen. I slike områder bør gamle tsetnikavdelinger ut-plasserer, og de bør få god støtte. Særlig bør det sendes en bølge med monte-negrinere fra fjellene, som kan provosere frem massive sammenstøt med albanerne... I nødsfall kan man provosere frem lokale oppstander som deretter slås ned med de mest effektive midler..."

Det fins også et annet middel som Serbia har praktisert med hell etter 1878:

"... i all hemmelighet å sette fyr på og brenne ned albanske landsbyer og bydeler."

Deretter går Cubrilovic nøye inn på hvordan deportasjonen skal organiseres, hvilke geografiske områder som skal tas først, hvordan koloniseringen av serbere skal foregå, hva det vil koste staten osv.

Han konkluderer:

"Hvis en statsmakt ønsker å intervenere til fordel for egen befolkning i kampen om land, kan den bare lykkes dersom den opptrert brutalt."

Han er ikke redd for Serbias internasjonale anseelse:

"I dag er verden vant til mye verre ting og så opptatt med daglige problemer, at vi ikke behøver frykte mye fra den kanten. Når Tyskland kan deportere titusener av jøder, og Russland flyttet millioner fra én del av kontinentet til en annen, vil det ikke bli noen verdenskrig p.g.a. noen hundre tusen fordrevne albanere. Men de bestemmende kretser må vite hva de vil og gjennomføre det konsekvent, uten å la seg påvirke av internasjonale hindringer."

 

Da kommunistene tok makten i Jugoslavia, overlevde Cubrilovic, liksom mange andre serbiske nasjonalister, ved å gå over til de nye makthaverne. I november 1944 la han frem et notat "Minoritetsproblemet i det nye Jugoslavia" for lederne i Partiet. Nå mente han tiden var kommet for Jugoslavia til å kvitte seg med minoritetene en gang for alle. Han begrunner hvorfor "rensing av staten for minoriteter" er nødvendig. "Å løse minoritetsproblemet gjennom fordrivelse er lettest å løse i krigstider som disse."

Han redegjør detaljert for strategien:

"I tillegg til utrenskningsoperasjoner, må også andre midler tas i bruk for å tvinge de nasjonale minoritetene ut. P.g.a. deres holdning under krigen, må de først og fremst fratas alle minoritetsrettigheter... I utrensing av minoritetene må særlig oppmerksomhet vies intelligentsiaen og de rikeste sosiale lag... Vi har allerede understreket betydningen av minoritets-rensing under krigsoperasjoner. Derfor er hærens rolle i dette arbeidet den aller viktigste. Det er hærens plikt å bruke væpnet makt for å fjerne minoritetene fra staten vår."

Også koloniseringen etter utrenskningen går han nøye inn på:

"For å løse den kompliserte oppgaven det er å utrenske noen millioner som tilhører nasjonale minoriteter fra landet vårt og bosette hundretusener av våre egne i forlatte landsbyer og byer, trengs det en egen institusjon som skal ta seg av hele arbeidet, et eget departement".

Kommunistpartiet må føre an:

"Viktigst nå, ved siden av hæren, er de nasjonale frigjøringskomiteene i distriktene... Massenes hat og uimotståelig ønske om å kvitte seg med minoritetene må utnyttes på en konstruktiv måte."

Bare den tyske minoriteten ble deportert i sin helhet fra Jugoslavia umiddelbart etter 1945 ifølge Cubrilovic´ program.

Selv om jugoslaviske myndigheter foretok deportasjoner av albanere til Tyrkia både under kongedømmet i mellomkrigstiden (kanskje ca. 100.000) og under kommunistregimet etter krigen (kanskje ca. 100.000), ble prosjektet om å jage ut flertallet av albanerne likevel ikke gjennomført.

Men hos serbiske nasjonalister ble tanken holdt levende. Først i 1999 ble Cubrilovic´ ideer satt ut i livet.

Svein Mønnesland, Institutt for østeuropeiske og orientalske studier.

 

Artikkelen, som stod i Morgenbladet 30/5-99 bygger på to skrifter av Cubrilovic: "Fordrivelsen av albanerne" og "Løsning av minoritets-problemene i Kosova".

For sammenlkning, se også:

Vojislav Seselj: The Serb Blueprint for Cleansing Kosova

 

 

Til forsiden / Back to front
Epost: tulle.elster@peacelink.nu

http://www.peacelink.nu