Kvinner for fred, Ytterøy
Vellykket demonstrasjon i Levanger 13 oktober 01

Demonstrasjonen, som samlet rundt 100 deltakere, var en kombinasjon av

protest mot stjernekrig og rakettskjold og mot krig i Afghanistan og all terror

Regine Steinvik, Fuat Cicekli, Trond Martin Sæterhaug (SU) holdt appell

Underskrifter ble samlet på en plakat, og blir sendt til den amerikanske ambassaden i Oslo

 


Det ble ikke presentert så mange detaljer om USAs rakettskjold, men det ble underskrevet at våpenindustrien får alt for mye penger, og kan ikke gi den sikkerhet som den lover. Demonstrasjon mot stjernekrig er langsiktig fredsarbeid og veldig viktig.

Tekst til distribuert papir:
INTERNASJONAL PROTESTDAG MOT MILITARISERING AV ROMMET
NEI TIL RAKETTSKJOLD OG STJERNEKRIG
NEI TIL HEVNKRIG I AFGHANISTAN
NEI TIL ALL TERRORISME

Lørdag13 oktober 2001
Demonstrasjon i Levanger
På torget kl 12-14
Rakettskjoldet strider mot ABM avtalen som hindrer våpenkappløp i rommet.
Pengesluk
I et demokrati må man være med å bestemme hva pengene brukes til.
Bruk like mye på fredsarbeid som på forsvaret!
Nei til krig og rasisme - bekjemp fattigdom og undertrykkelse
"Peace can not be kept by force,
it can only be achieved by understanding"
Albert Einstein

Vi samler underskrifter /kommentarer og sender dem til den amerikanske ambassaden i Oslo og til Forsvarskomiteen i Stortinget

Global network against weapons & nuclear power in space www.space4peace.org

mer info:
www.yorkshirecnd.org.uk
www.peacelink.nu/atomvapen
www.neitilatomvapen.no

Organisasjon: Kvinner for fred m.fl.
Info: Regine Steinvik azuraro@online.no tlf. 90 73 46 65
Fuat Cicekli og Trond Martin Sæterhaug deltar


Tekst til Regines appell:

INTERNASJONAL PROTESTDAG MOT MILITARISERING AV ROMMET
13 oktober, Levanger

God dag!
Vi ønsker alle sammen velkommen til å demonstrere mot rakettskjold, mot bombing i Afghanistan og mot terrorisme.
Alle går inn i en voldspiral og overkjører menneskers rett til å leve. Rakettskjoldet er lite kjent. Men rakettskjoldet betyr starten på en ny kapprustning. Det er viktig å protestere mot det før det kommer på plass.

Det heter at rakettskjold er ment å stoppe fiendtlig atomraketter. Et rakettskjold består av radar som kan oppdage fiendtlige raketter og et sett av våpen som kan stoppe innkommende raketter. Disse våpnene kan være landbaserte atomraketter.

Den amerikanske forsvarindustri har imidlertid flere ambisjoner. En rapport fra Pentagon viser laserkanoner brukt fra skip, fly eller fra rommet. Dette er virkelig et program for stjernekrig, og det heter faktisk "STAR WARS II"

Vi protesterer først og fremst fordi dette er total galskap. Atomvåpen er ulovlig. Domstolen i Haag fordømte dem i juli 1996. Våpenindustrien sier at verden vil bli tryggere hvis de får bygge flere våpen. Ja, se på himmelen ogtenk deg en masse atomraketter som går rundt døgnet rundt. Føles det trygt?

Dessuten er det flere god grunn til å hindre et nasjonal rakettskjold, også kalt NMD, National Missil Defence, noe som er forbudt ifølge en bilateral avtale mellom USA og Russland fra 1972. Denne såkalte ABM-avtalen tillater bare et sett av 100 landbaserte avskjæringsraketter på hver side. Avtalen er selve hjørnesteinen i strategisk stabilitet.

Med et rakettskjold forsvinner trussel av gjengjeldelsesangrep ved bruk av atomraketter. Å bryte den er å heve seg over internasjonale regler. Det ville bli slutt på den stemning av tillit som kom etter det kalde krigen. Det ville bety ny våpenkappløp. Det setter i fare avtalen om ikke-spredning av atomvåpen og andre avtaler. Det blir så forferdelig atomforurensing om det blir brukt. Det er bare våpenindustrien som tjener på det.

Det er også en enorm pengesluk. Ingen vet hvor mye det vil koste, men i hvert fall mye mer en 500 milliarder kroner.

Det er mulig å stoppe det. De største motstanderne er i det amerikanske Senatet. De tror hovedsakelig at det ikke kan fungere, eller at de statene som vil angripe USA ikke trenger missiler. Handlingen den 11 september gir dem rett.

Dette angår det norske folk. Hvis USA vil ha nasjonalt rakettforsvar (missil defence) kan de komme til å bruke radar i Vardø. Og de må bruke en radar i Grønland og en i England.

Våpenindustrien snakker om sikkerhet. De vil bare ha penger. Og politikerne er på gli. " Jeg har aldri blitt stanset på gaten av folk som samler inn penger til atomvåpen, men jeg ser ofte innsamlinger til barn som sulter", sier Sir Peter Ustinov, fra UNICEF.

Vi bor i demokratier og det er på tide å stille spørsmål om forsvar. Våpenindustrien er flink til å forsvare sin egen interesse. Vanlig mennesker må bli flinke til å forsvare sine egne sivile interesser. Dette gjelder spesielt for kvinner. Kvinner representerer halvparten av befolkning. Kvinner vet prisen til livet. Kvinner må stå sammen og presse på mannen for at liv blir respektert. Det kan ikke bli fred på jord så lenge kvinner er undertrykt. Kvinnene må stille spørsmål ved mennenes herredømme. Kvinner må være med å bestemme på hvordan penger skal brukes. Mennene vil ikke tape på det. Tvert imot ville de få mer glede av frigjorte kvinner. Undersøkelser viser at det lønner seg økonomisk også.

Skal vi kunne leve lenge på jorden kan man ikke fortsette å bruke så mye penger på våpen. Man må få slutt på ubalansen på kloden i stedet for å forsterke det med alle måter. Alle folkeslag må få like levevilkår. Ved å kjempe mot urett kjemper vi mot grobunn for terrorisme.

Før måtte folk forsvare seg selv. Etterpå har samfunnet utviklet seg. Det har blitt politi for å arrestere de kriminelle og domstoler for å dømme dem. Skal vi få fred på jorden må vi få en internasjonal system. Vi trenger en permanent internasjonal krigsforbryterdomstol. Stater må følge internasjonale lover og avtaler og FNs beslutninger.

FN fikk Nobels fredspris i går. Det er en ny bekreftelse på at diplomati er den eneste veien å gå for å oppnå fred på jord.

 

 

Til forsiden / Back to front
Epost:
tulle.elster@peacelink.nu

http://www.peacelink.nu