12 . oktober 2000:

VI TRENGER DIN HJELP!

KREV LØSLATELSE AV DE 878 ALBANERNE NÅ!

 


Xhevdet Podvorica var 16 år gammel da han ble arrestert av serbisk politi i sin onkels leilighet i bydelen Bregu Diellit i Pristina 19. mai 1999. Den neste måneden ble han torturert i Lipjan-fengseet, der forholdene var så avskyelige og barbariske at de fikk en til å tenke på konsentrasjonsleirene i Bosnia. 10. juni ble han overført til Sremska Mitrovinca-fengelset i nord Serbia.

Bekim, en annen mindreårig, er fengslet sammen med han der. De får kun ett stykke brød daglig, - og fem minutter på seg til å spise det. De har forbud mot å se på vaktene, og de albanske fangene blir regelmessig slått og truet med henrettelse. Da 35 andre mindreårige fanger ble løslatt i november ifjor, var disse to guttene ikke blant dem. De har aldri blitt anklaget for noe kriminelt.

Xhevdet er høy og mørk og nå også uhyggelig mager. Xhevdets mor har bare fått møte ham to ganger det siste halvannet året. Hun har da tatt med mat til ham. Ellers ville han trolig ha sultet ihjel. Han befinner seg i en celle med mange voksne, og utsettes for den samme torturen som dem. Han har skrevet til sine klassekamerater at han håper han vil få se dem igjen og avslutte sin skolegang.

DETTE ER ETNISK DISKRIMINERING!FENGSLINGEN AV ALBANERNE BETEGNES SOM ""KJEDELIG" AV

EUs UTENRIKSANSVARLIGE!

"Løslatelsen av (den serbiske journalisten.red.) Filipovic er et skritt i riktig retning, men Kostunica kan og bør gjøre mye mer", sier Rachel Denber, fungerende diredktør i Human Rights Watch´s avdeling for Europa og Sentral-Asia. "Hundrevis at kosovo-albanere avtjener urettferdige dommer i Serbia. Å løslate dem vil klart vise at den nye regjeringen skiller seg fundamentalt fra Slobodan Milosevics regime. Det ville vise at de mener alvor når de snakker om rettferdighet og etnisk toleranse."

Serbiske menneskerettighetsgrupper anslår at 850 kosovo-albanere som ble arrestert under fjorårets NATO-krig fortsatt holdes i serbiske fengsler. De fleste ble dømt etter skinnretterganger uten bevisføring mot de anklagete.

Det er ikke juridisk holdbart å løslate åtte utlendinger og serbiske journalister samtidig som man nekter de fengslede albanerne, som frykter for sine liv i fengsel, rettferdighet. Dette er en internasjonal skandale. Ikke ett land har tilbudt fangene juridisk ekspertise, noe de er garantert i henhold til Geneve-konvensjonen, for å hindre at de utsettes for tortur, trakassering og skinnretterganger.

Hvis land med demokratiske regjeringer ønsker å opprette handelsforbindelser med Serbia, og ikke insistere på at lov og rett - uansett hvor "kjedelig" det måtte forekomme dem, følges, vil de måtte oppfattes som nesten like korrupte som det regimet de ønsket å få erstattet og nøyaktig like hyklerske.

ASSOCIATION OF POLITICAL PRISONERS/PRISHTINA/USA/GERMANY

ARKIV: www.khao.org/appkosova.htm
__________________________________________________________

New York, October 10, 2000:

Human Rights Watch/New York:

Menneskerettighetsgruppe krever at politiske fanger i Serbia løslates

Human Rights Watch hilser løslatelsen av den serbisk journalisten Miroslav Filipovic velkommen, men krever at også hundrevis av kosovo-albanere i serbiske fengsler må løslates.

Filipovic, en freelancejournalist fra den serbiske byen Kraljevo, ble i juli 2000 dømt til syv års fengsel for artikler han hadde skrevet på den britiske Institute for War and Peace Reporting (IWPR) sine internettsider. I artiklene hevdet Filipovic at tjenestemenn i den Jugoslaviske Hæren hadde begått krigsforbrytelser mot kosovo-albanerne under NATO-krigen i 1999, samt at hærens tilstedeværelse i Sandzak, en region i Serbia med overveiende muslimsk befolkning, framprovoserte spenning.

Beograds militære høyesterett annullerte i dag dommen mot Filipovic på prosedyregrunnlag, og sendte saken tilbake til retten for en ny rettssak. I mellomtiden ble Filipovic løslatt. Det er alment antatt at den JugoslaviskeHærens ledere, som møtte Jugoslavias nye president Vojislav Kostunica 5. oktober, fikk godkjent løslatelsen av presidenten. Han gis iflg. den jugoslaviske grunnlovens artikkel 96 (8) slik makt.

Av 850 kosovo-albanske politiske fanger, har rundt 650 fått sine dommer bekreftet enten av den serbiske høyesterett eller av den Jugoslaviske militærdomstolen. De resterende 200 albanske fangene avventer for tiden svar på sine appeller, slik tilfellet var med journalisten Miroslav Filipovic. Bare presidentens benåding kan nå gi fortgang for deres løslatelse.
"Vi forstår at den nye regjeringen i Serbia bare såvidt er kommet igang på nårværende tidspunkt, og at de vil trenge noe tid før de får gått igjennom alle sakene fra de to siste årene med fengslinger på politisk grunnlag," sier Human Right´s Watch fungerende direktør Rachel Denber. "Men Kostunica bør ikke vente for lenge. Enhver motstand mot å løslate politiske fanger, uansett, etnisk tilhørighet, bør få varselslampene til å lyse," sa hun."
Rachel Denber mente også at Konstunicas foreløbige vegring mot å utlevere mistenkte krigsforbrytere til den internasjonale kriminaldomstolen i Haag for det tidl. Jugoslavia, setter spørsmålstegn ved hans holdninger til internasjonale prinsipper.
For further information, please contact:
Rachel Denber (New York): +212-216-1266
Bogdan Ivanisevic (Belgrade): +381-63-832-9032
Kosova Crisis Center (KCC) News Network: http://www.alb-net.com
Kosova Crisis Center News and Information kcc-news@alb-net.com