Fra LINK 3/93:

Grand Hotel, Pristina, mars 1993:

"Kroater, hunder og albanere:

adgang forbudt!"

 

 

Den 2. februar i år opphevet Justisdepartementet regelen om stans av tilbakesendelse av asylsøkere til Norge. I praksis vil det si at alle som ikke har fått oppholdstillatelse i Norge før denne dato nå svever i daglig frykt for tilbakesendelse. Blant disse er rundt 2000 kosovoalbanere.

Forholdene i Kosovo er ytterlig forverret de siste månedene, særlig etter at den fryktete "Arkan" i januar ble valgt inn i det serbiske parlamentet i Pristina. Han er ettersøkt av Interpol for utpressing og mord, og står øverst på FNs liste over krigsforbrytere.

Kjent som "Tsar Arkan" blant sine undersåtter, er den 40 år gamle Zeljko Razmiatovic den mest fryktede serbiske krigsherren. Mer enn noen annen i det tidligere Jugoslavia har han og hans private paramilitære gruppe "Tigrene" kommet til å symbolisere den meste brutale siden ved "etnisk rensing" og krigføring av den typen vi har sett i Vukovar og Bijelina. De utfører "myke operasjoner" i forkant av den regulære arméen, og "renser opp" etterpå. Arkan var i Kroatia da krigen startet der, og i Bosnia da kampene der satte inn.

Nå - mens alle i Kosovo venter på den krigen som kan bryte ut når som helst, er han i Pristina, Kosovos hovedstad, der han har installert sitt hovedkvarter i annen etasje i Grand Hotell. Bak resepsjonsdisken henger et portrett av Arkan i full størrelse iført Serbisk tsjetnik-uniform, og på døra til kontoret hans er det slått opp et plakat med teksten: "Kroater, hunder og albanere: ingen adgang!"

I resepsjonen stirrer medlemmer av Arkans 800 mann sterke militits truende på gjestene. Iført svartskjorter og svarte baskere vandrer de rundt med våpen og walki-talkier og trakasserer gjestene. Mange av dem er tidligere straffanger som ble løslatt for å delta i krigen.

Selv om ingen kamper ennå har startet i Kosovo, råder et serbisk terrorregime i hele Kosovo-provinsen. De siste ukene har alle serbiske familier stått i kø på byens torv for å få tildelt våpen etter et på forhånd planlagt utdelingsprogram. Dette mens albanerne er totalt våpenløse og hittil har ført en gjennomført ikkevolds-linje.

Spenningen har nådd koke-punktet, sier Adem Demaci, leder for Kosovos Menneskerettighetsråd. Demaci, forfatter og dissident, tilbrakte 28 år i fengsel under Tito.Han ble nylig tildelt Andrei Sakharov-prisen av EF-parlamentet. Han frykter at krigen, når (sic!) den bryter ut i Kosovo, vil spre seg til hele Balkan:

- Da vil tyrkerne støtte albanerne, advarer han, - mens Hellas høyst trolig vil støtte serberne. Dvs. full splittelse i NATO.

- Faren her nå er at serberne i Kosovo er redde. De frykter at regimet deres i Beograd nærmer seg slutten, sier han. - Det er når et villdyr er døende, at det er på sitt farligste!

Siden Arkans ankomst har Demaci mottatt over tusen rapporter om albanere som er slått eller torturert av politiet og de paramilitære styrker.

På en hemmelig albansk klinikk viste legene oss et røntgenbilde som viste en negleklipper i magen på en mann som var blitt tvunget til å svelge den etter først å ha blitt slått. Legen sa: - De gjør dette fordi de vet at vi ikke har operasjonsmuligheter. Albanerne har som alle vet ikke adgang til vanlige sykehus.

Bilder av to ungdomsskolejenter viste at de hadde fått ørene revet av. Jeg snakket senere med elever på en hemmelig skole i et privat hjem, der klasser pågår i tre skift og elevene sitter på gulvet. Jentene fortalte at de stadig blir trakkasert når de går hjem fra skolen. - De paramilitære styrkene kidnapper oss og tvinger foreldrene våre til å betale 5 dollar for å få satt oss fri igjen, fortalte en.

Det var få gutter i klassene. De siste ukene er de blitt for redde til å gå ut. En lærer fortalte at mange av dem var plukket opp på bussholdeplasser og brakt bort i politibiler. - Vi hører ikke fra dem etter det, men antar at de tvinges inn i militærtjeneste i de farligste krigssonene. Men vi vet ingenting.

Tusener av albanere flykter nå fra Kosovo langs farlige fjellveier bevoktet av snikskyttere.

Kilde: The European, 18. mars 1993.

LINKs kommentar:

Det er dette Wergeland og Nansens Norge nå har begynt å sende kosovoalbanerne i Norge tilbake til. Samtidig ønsker Norge å bidra med ekspertise til opprettelsen av en krigsforbryterdomstol!

Link mener det er en krigsforbrytelse i seg selv å sende flyktninger tilbake nå, selv om det i skrivende stund (23/3-1993) "bare" dreier seg om to personer! Vi kan, som nordmenn, ikke finne oss i det, og dette må vi gjøre klart for våre representanter.


Hva du kan gjøre:

1. Støttegruppa for Kosovo-albanere i Trondheim forsøker nå å mobilisere så mange stortingsrepresentanter som mulig - i første rekke i Sør-Trøndelag - for å få dem til gjeninnføre det tidligere vedtaket om stans av tilbakesendelse av asylsøkere fra Norge. Kontakt snarest så mange som mulig av ditt fylkes stortingsrepresentanter og be dem ta saken opp til ny behandling i Stortinget!


2. Støttekomiteer for Kosovo-albanere i Norge er opprettet de fleste steder der disse befinner seg. Interesserte kan melde seg til: (navn/adr./tlf.-liste fra 1993)