Prishtinë, 20 juli 1999:

 

UCK skal ta oppgjør med kriminelle


som identifiserer seg som "UCK-soldater" og vil bringe dem for retten

 


Generalstabskommuniké

Indignerade av beteendet hos enskilda personer som vill identifiera sig som UÇK-medlemmar, ser vi oss angelägna att kraftigt fördöma deras handlingar och att underrätta oppinionen att dessa brottslingar aldrig har haft någonting gemensamt med UÇK. Vi uppmanar samtidigt alla medborgare att begrunda sitt ansvar för landet och att uppvisa aktning i sitt beteende,
för att undvika att hamna bland brottslingar som snarast möjligt skall ansvara inför den kosovariska rättvisan.

UÇK kommer aldrig att tillåta att dess rättvisa kamp befläckas och att dess soldatheder ifrågasätts.

Förutom ageranden som förs i UÇK:s namn och som komprometterar vår armé bevittnar vi idag även en skrupellös propaganda som syftar att förneka UÇK:s roll i befrielsekriget.

Denna propaganda skall misslyckas även denna gång, såsom den har misslyckats förut.

UÇK uppvisade aktning och mogenhet mitt i ett brinnande krig. UÇK sanktionerade aldrig mord av oskyldiga civila och förstörelse av deras egendomar. Detta kommer inte heller att ske nu. Vårt förflytna är rent, och vi kommer att se till att även nuet förblir det.

Den indignation och bitterhet som Kosovas medborgare känner gentemot en del av den serbiska och zigenska minoriteten är till viss del förståelig, eftersom en stor del av dem deltog, beklagligt nog, i de mord och den ödeläggelse som drabbade deras albanska grannar. Många av dem deltog i massakrer mot albaner. Detta styrkes av en rik bevisning, vittnesmål och fakta.

De som har deltagit i krigsförbrytelser måste svara för sina illdåd inför den internationella och/eller den kosovariska rättvisan.

Förbrytare skall inte förvänta sig kompromisser. Ändock vill vi markera vårt avståndstagande från varje form av kollektiv hämnd. Hämnden gör ingen nytta.

UÇK vill avslutningsvis avvisa påståenden från vissa kretsar om påtryckningar mot albanska katoliker och slaviska muslimer i Kosova. Dessa påståenden är såväl illvilliga som osakliga. UÇK delar inte människor efter religiösa basis.

Katoliker kämpade under befrielsekriget med vapen i hand mot ockupationsmakten, sida vid sida med sina muslimska vapenbröder. Ett stort antal gav sina liv i slagfältet.

Albaner i Kosova har under alla dessa år upplevt våldet, de vet vad brott mot mänskliga rättigheter innebär. Albaner skall därför uppvisa aktning mot minoriteter i Kosova.

Vi uppmanar samtidigt medlemmar från den serbiska och andra minoriteter i Kosova som inte har låtit sig involverats i förbrytelserna mot albaner att stödja Kosovas provisoriska regering, och att hos UÇK se sin armé, som har i uppdrag att skydda dem såväl som alla andra medborgare i Kosova.

Kosovas polis och reguljära trupper, bestående också av medlemmar ur de etniska minoriteterna, skall i den snaraste framtiden kunna garantera säkerheten för alla medborgare i Kosova, oaktat religiös, etnisk och/eller annan tillhörighet.

Efter de serbiska truppernas tillbakadragande från Kosova måste vi medborgare i Kosova överta det gemensamma ansvaret, även det etiska och moraliska, för allas
vår trygghet i landet.

Vi måste - vi skall - lyckas med uppdraget att bilda en framtid med en plats för alla i vårt land, förbrytare och brottslingar undantagna.

Fra Kosova´s Office In Scandinavia:

kic@kosova.pp.se

 

Til forsiden / Back to front
Epost:
tulle.elster@peacelink.nu

http://www.peacelink.nu