Fra LINK 5/6-1993:

To år på gaten i Beograd:


KVINNER I SVART:

Hver mandag: kl. 8.00 Plaza de Espana, Zaragoza, Aragón.

Hver fredag: kl. 13-14.00: Vest Jerusalem og Tel Aviv, samt tyve andre byer i Israel, pluss kl. 17.00 på

Place Vigan, Albi i Frankrike.

Hver onsdag: Beograd, Pancevo, Novi Sad, Jugoslavia,

i Paris, Verona, Firenze, Roma, New York, Toronto

og kl. 18-19.00 på St. Marin-in-the Fields, Trafalgar Square, London...,

men ikke i Oslo, Trondheim, Bergen, Kristiansand!!!


 

 

Kledd i svart og i taushet, uttrykker vi - hver onsdag - vår protest mot krig, voldtekt i krig, nasjonalisme og etnisk rensing.

Vi kler oss i svart som uttrykk for sorg over alle ofrene i denne krigen og andre kriger, for de kvinner og menn vi kjenner og for dem vi ikke kjenner.

Vi kler oss i svart fordi denne krigen har ødelagt folk, natur, og medmenneskelige forhold .

Vi - Kvinner i Svart - protesterer hårdnakket

* mot det serbiske regimets politikk som leder kriger på vegne av "hele det serbiske sam-funn". Vi sier derfor høyt og åpent: "Snakk ikke i våre navn. Vi snakker for oss selv"

* mot menns vold mot kvinner og barn, særlig mot de som kommer tilbake fra krigen og lager nye kriger i sine hjem; voldtar sine koner etter at de har voldtatt kvinner fra den såkalte "fiendens" side. Når vold mot kvinner stanser, vil krigen stanse.

* mot misbruk av kvinners evne til å gi liv; mot propaganda som leder kvinner av den dominerende nasjon til å føde barn av "patriotiske grunner" - og mot å anklage kvinner av albansk, tyrkisk eller sigøyner herkomst for å føde "anti-serbiske" barn, og mot propagandaen for forbud mot abort, som er kvinners grunnleggende rett.

* mot økonomiske sanksjoner som berører det sivile samfunn og mest av alt kvinner, barn og gamle; som styrker

det militaristiske regimet i Serbia og tjener som unnskyldning for alle feil og kriminelle handlinger fra regimets side og gir dem en unnskyldning for fortsatt å finansiere krigen (75% av budsjettet går til det militære).

* mot en militær intervensjonspolitikk som bare vil skape ytterligere ødeleggelse og død av sivile og vil gi lokale militære enheter en unnskyldning til å fortsette med etnisk rensing og gjengjeldelsesaksjoner.

Til tross for alle hindringer fortsetter vi - Kvinner i Svart - å styrke vårt nettverk av solidaritet og søsterskap med kvinner i Kroatia, Bosnia, Slovenia, Makedonia og Montenegro likesom med kvinner i andre land.

Tilslutt ønsker vi å uttrykke vår støtte og solidaritet med alle kvinner som lever og lider i krigssoner, særlig med våre søstre i Somalia, Irak, Kambodja, El Salvador og Azerbadjan.

Vi er oppmuntret av undertegnelsen av fredsavtalen mellom Palestina og Israel, som også var en av målsettingene til Kvinner i Svart i Israel.

Vi er oppmuntret og glade over å vite at mange Kvinner i Svart-grupper finnes på gatene i ulike byer rundt om i verden.

Beograd, 9. okt. 93.


NEWSLETTER

En solidaritetsgruppe i Danmark gir sporadisk ut et nyhetsbrev på engelsk med informasjon fra og om Women in Black-grupper internasjonalt. For mer informasjon kontakt LINK tel/fax: +47 334 73875 e-mail: tulle.elster@peacelink.nu.

 

 

 

Til forsiden / Back to front
Epost:
tulle.elster@peacelink.nu

http://www.peacelink.nu