April 1999:

KVINNER I SVART

i Norge!!!

 

 

Opprop fra "KVINNER I SVART i Beograds gater og i Oslos gater

En stille protest - mot etnisk rensing, - mot nasjonalisme, - mot militarisme, - mot krig

som løsning på konflikter.

Svart symboliserer smerte og handling. Hver onsdag siden 1991 har kvinner i Beograd samlet seg i stille protest mot de serbiske styresmaktenes nasjonalistiske propaganda, etter inspirasjon fra israelske og palestinske kvinner.

De er kledd i svart, fordi svarte klær reduserer følelsen av hjelpeløshet og skyld. Fortvilelse og smerte over det
serbiske regimets handlemåter skal snus til politisk handling.

En naturlig del av gruppa er desertørene som står sammen i felles kamp mot militarismen.

Kvinner i Svart i Beograd om Dayton-avtalen i 1995:

"Siden Dayton har krigen fortsatt på andre måter. Krigens logikk og militarisme omgir oss; det serbiske regimet har fortsatt ikke oppgitt sitt krav på Bosnia, det ser fortsatt for seg 'alle serbere i en stat', det fortsetter å undertrykke den albanske befolkningen i Kosovo. En framtidig krig er ikke utenkelig.

... "I dag er den nasjonale pro-pagandaen verre enn noensinne og kommunikasjonen er vanskelig.

Kvinner i Svart i Beograd sier:

"den militaristiske sammensvergelsen - globalt og lokalt - reduserer og truer handlings-rommet vårt. Verre er de grusomhetene som rammer befolkningen i Kosovo. Prisen de betaler er blitt enda større med NATOs intervensjon. Befolkningen er nå fanget i en felle med NATO I HIMMELEN OG MILOSEVIC PÅ BAKKEN."

Kvinner i Svart i Oslo tar nå opp tradisjonen til Kvinner i Svart i Beograd og i solidaritet med menneskene
på Balkan som opplever krigens redsler.

Vi gjør dette for å vise vår avsky mot NATOs bombing og krigføring og vår avsky mot nasjonalisme og etnisk rensing.Vi mener at krig og militarisme aldri vil løse konflikter.

Kvinner i Svart i Oslo er også en del av et internasjonalt nettverk som beredskap i solidaritet med Kvinner i Svart i Beograd.

Kvinner i Svart i Oslo er å finne utenfor Stortinget i stille protest hver andre og fjerde onsdag i måneden
kl. 16.30 så lenge krigen pågår.

Den første onsdagen er 28. april.

Vil du vite mer om Kvinner i Svart i Oslo?

Ta kontakt med: Gyrd Brændeland,

tlf. 22 67 79 84.

 

Til forsiden / Back to front
Epost:
tulle.elster@peacelink.nu

http://www.peacelink.nu