ICC: International Criminal Court

 

VERDENSOMSPENNENDE NGO-KAMPANJE

for ratifisering av Roma-avtalen av 1998 om

opprettelsen av en

PERMANENT INTERNASJONAL

KRIGSFORBRYTERDOMSTOL

 


Flere verdensomspennende kampanjer ble igangsatt på Haag-konferansen i mai 99.En av de viktigste er kanskje kampanjen for å få alle som i 1998 undertegnet ROMA-avtalen for opprettelse av en permanent internasjonal krigsforbryterdomstol i FN-regi til snarest å ratifisere avtalen, samt lobbe for å få de land som ikke skrev på,til å gjøre det.

Her følger utdrag av Human Rights Watch´ oppfordring til alle NGO´er i verden om å handle NÅ:

Den midlertidige krigsforbryterdomstolen i hhv. Haag og Arunda ble opprettet som følge av massakrene i Rwanda og (ex)-Jugoslavia.

17. juli 1998 stemte så 120 av FNs medlemsland for å opprette en permanent krigsforbryterdomstol: International Criminal Court (ICC), underlagt FNs Sikkerhetsråd.

Av disse har foreløbig 89 underskrevet avtalen, mens bare fire har ratifisert den.

Syv stater: USA, Kina, Irak, Israel, Libya, Qatar og Yemen stemte imot.

Domstolen vil imidlertid først kunne opprettes når avtalen er ratifisert av minst 60 stater. De neste månedene vil vise om det blir mulig.

NGO´er (utenomparlamentariske organisasjoner) spilte en meget viktig rolle for å få den historiske avtalen igjennom i Roma. Den store utfordringen nå er å få de landene som undertegnet avtalen til å ratifisere den, samt å få flere land til både å undertegne og ratifisere den.

De fryktelige krigsforbrytelsene som stadig rulles opp rundt om i verden, understreker viktigheten av å få etablert domstolen, for derigjennom å styrke internasjonal humanitær lov.

ICC har potensiale til å bringe rettferdighet til ofrene, hele sårene etter de ekstreme forbrytelsene, avskrekke fra framtidige forbrytelser og bidra til å endre kårene for menneskerettighetene i det 21. århundre.

Pinochetsaken har vist at det er økende konsensus - både politisk og juridisk - for at de verste forbrytelser må straffes. Spanias krav om at general Pinochet må utleveres for å stå til rette for forbrytelser mot spanske statsborgere, og det britiske overhusets avgjørelse om å opprettholde grunnlaget for hans utlevering, representerer et betydelig skifte fra straffrihet til ansvarlighet.

Organisasjonene oppfordres til snarest å kontakte sine respektive lands myndigheter

Møter mellom regjeringer og NGO´er er allerede i gang i mange land rundt om i verden, fra Argentina til Marokko. Norge stemte for og har undertegnet avtalen. Nå må vi legge press på regjeringen for å få dem til å ratifisere den så hurtig som mulig, eller i det minste gi tilsagn om at de akter å gjøre det.

Det kan vi gjøre gjennom enten å ta direkte kontakt med medlemmer av regjeringen, eller med embedsmenn og -kvinner i departementene og/eller våre Stortingsrepresentanter.

Vi kan videre skrive leserinnlegg, spre informasjon om ICC i våre lokalsamfunn, på møter, ta kontakt med jurister og andre akademikere som kan støtte saken.

LINK vet foreløbig ikke om det finnes noen kontaktperson/adresse eller organisasjon i Norge som holder i denne saken. Tips mottas med takknemlighet.

KONTAKT: Human Rights Watch , 350 Fifth Avenue, 34th Floor, New York, NY 10118-3299 . Tel.: 212-290-4700. Fax: 212-736-1300.

E-mail: hrwnyc@hrw.org

Human Rights Watch: http://www.hrw.org

Coalition for the International Criminal Court: http://www.igc.org/icc/

Spørsmål, forslag osv. kan sendes til:

Brigitte Suhr: suhrb@hrw.org Helen Duffy: duffyh@hrw.org Richard Dicker: dickerr@hrw.org


18. august 2001:

USA: torpeder internasjonal straffedomstol - eller kutt i FN-bidrag!

Denne meldingen fra Washington Post er meget viktig som eksempel på en helt asosial holdning i USA til internasjonalt samarbeid og ansvar. Republikanske ledere vil blokkere etterbetaling av gjeld til FN om ikke Bush lover å støtte lovgivning som vil torpedere den internasjonale straffedomstol. USA har i årevis kjempet en intens kamp for å hindre at det etableres en internasjonal straffedomstol.

Det synes helt uakseptabelt for amerikanske myndigheter å godta at amerikanske militære kan bli stilt for en internasjonal domstol og dømt for krigsforbrytelser. USA tok i sin tid en ledende rolle for å få etablert domstolene etter annen verdenskrig, i Nürnberg og
Tokyo. Men USA finner det altså helt uakseptabelt selv å kunne stilles til ansvar - om amerikanske militære begår tilsvarende forbrytelser.

Essensen i saken er at kongressen vil stanse betalingen av gjelden til FN hvis ikke presidenten sier seg villig til å godta en
"American Service Members' Protection Act" (Lov om beskyttelse av amerikansk militærpersonell) som skal frita amerikanere fra å kunne stilles for eller dømmes i den permanente internasjonale domstolen (ICC).

Før president Bill Clinton gikk av, undertegnet han på vegne av USA Roma-traktaten, som imidlertid nå har liten sjanse for å bli ratifisert av USAs Senat.


16. september 2001:

Pr. dato har 139 land undertegnet Roma-traktaten, mens 38 land har ratifisert den, med Jugoslavia som nr. 38 den 6. september i år. For at domstolen skal kunne opprettes, kreves det imidlertid at 60 land ratifiserer traktaten. Dvs. at 28 land ennå mangler, deriblant de største og mektigste (Russland, USA, Australia m.fl).

Etter at president Clinton undertegnet avtalen på nyttårsaften år 2000, har USAs administrasjon gjort alt for å trenere saken. Et titall senatorer arbeider, med støtte av The Washington Working Group on the International Criminal Court (WICC), aktivt for å presse Bush-regjeringen, foreløbig uten særlig hell.

Hadde USA ratifisert domstolen, ville naturligvis den vært rette sted for de terrorister som gjennomførte de brutale angrepene på USA for noen dager siden, - den dagen de måtte bli trukket til ansvar for sine ugjerninger!

For mer informasjon om denne viktige saken, følg med på WICCs web-sider (over), og/eller kontakt:

WICC Coordinator, Heather B. Hamilton, HBHamilton@wfa.org.
Washington Working Group on the International Criminal Court
Coordinator: World Federalist Association
418-420 7th Street, SE
Washington, DC 20010
t: 202-546-3950
f: 202-546-3749


24. sept 2001:

Et første skritt på veien?

Representantenes Hus vedtar å betale USAs gjeld - 572 millioner dollar - til FN


 

Til forsiden / Back to front
Epost:
tulle.elster@peacelink.nu

http://www.peacelink.nu