3. mai 2002:

Det nye Forsvaret - Hva skal norsk ungdom dø for?

Av Fredrik S. Heffermehl, styreleder Norges Fredsråd

 


"Aldri mer 9. april" er en gjenganger i debattene om norsk militærvesen. Ingen av oss ønsker igjen å se en fiende velte inn over grensene og okkupere Norge, og man kan forstå at mange misliker politikere som vil redusere forsvarsutgiftene og ser med uvilje på de som nekter militærtjeneste.

I slutten av april ble igjen en militærnekter (Aslak Sira Myhre) dømt til fengsel,. Han falt på ordrenekt, unnlatt oppmøte (til tross for en offentlig saksbehandling med grove feil) og retten tok dessverre ikke stilling til hans prinsipielle nektelse av å tjenestgjøre i vårt nye "angriperforsvar".

Hverken domstolene eller folk flest synes å ha oppfattet hvilket hamskifte vårt militærforsvar har gjennomgått. Hos vår fremste
allierte, USA, er man mer åpne om den egentlige hensikten med dagens militærvesen. USAs forsvarsminister har flere ganger uttalt at det skal hjelpe USAs næringsliv til å sikre velstand for bedriftene og landet. USAs hær, marine og luft- og romvåpen skal "beskytte våre interesser og investeringer", sikre inntjening, olje og råvarer fra den tredje verden, verne "the American way of life".

Også norsk militærvesen omstilles mer og mer for å operere ute i verden, sammen med soldater fra andre rike land og uten noe
absolutt krav om at oppdragene må være FN-godkjent. Norske soldater kan nå bli sendt for å krige og dø i fjerne himmelstrøk.

Det er et munnhell at angrep er det beste forsvar, - men det er ikke god juss. Den fremste regel i krigens folkerett er at krig er
ulovlig - unntatt i selvforsvar eller etter FN-vedtak.

Skal norsk ungdom sendes ut i verden og gi sine liv for en tvilsom økonomisk verdensorden? ("Humanitære intervensjoner"
skjer langt snarere i land med mineralolje enn i land med olivenolje).

Grunnloven pålegger enhver norsk borger en plikt til "å verne om sitt fedreland", dvs. vårt territorium. Vern av de økonomiske
interesser Norge har felles med andre vestlige land er noe annet.

Det er på høy tid at domstolene (og politikere og folk flest) innser at det nye formålet med forsvaret og bruk av militærmakt mot andre land uten FN-mandat ligger utenfor den verneplikten som følger av grunnloven og uansett er et fullgodt grunnlag for å nekte militærtjeneste av samvittighetsgrunner.

Norges Fredsråd,
Fredrik S. Heffermehl, styreleder

Norges Fredsråd: http://www.nowar.no

 

 

Til forsiden / Back to front
Epost: tulle.elster@peacelink.nu
http://www.peacelink.nu