SKATT FOR FRED

ikke for krig!

 

 

Januar 2003:

Forslag til

VEDLEGG TIL SELVANGIVELSEN

 

 

Tønsbergs Blad,11. desember 2002:

Kan Norge bli først?

Time Magazine 8. juli 2002 har en reportasje (to sider) om Norges ulike fredsinitiativ med disse overskriftene:

"En verden av muligheter for fred" og "Hvordan lille (men rike) Norge ble mester i internasjonal diplomatisk kunst". I artikkelen vises også bilder fra virksomhet i Sri Lanka (aktuelt i disse dager) samt et verdenskart hvor 12 områder er avmerket for å belyse omfanget av Norges freds-engasjement.

Fra den store verden til den lille kommunen Re i Vestfold:

Re Venstre har foreslått følgende som ble vedtatt i kommunestyret:

"Kan Re kommune påvirke at lov-forslaget om opprettelse av et freds-fond... kommer opp i Stortinget igjen?"

Re kommune er den første kommunen i Iandet som støtter fredsfondsaken ved å anmode Stortingets president-skap om en utredning.

Resten av interpellasjonen Iyder:

"Det vil gi borgerne rett til å få den (prosentandelen) av skatten som går til militær virksomhet overført til et fond for konfliktforebyggende og freds-skapende tiltak."

Fredsfond-ideen er fremmet for mange lands regjeringer. Kan Norge også på hjemmebane vise sitt fredsinitiativ ved å bli det første land som vedtar en slik lov?

Vi oppfordrer kommunestyrer over hele landet til å følge Re kommunes eksempel!

Bjørg Berg
Kvekernes arbeidsutvalg for fred og menneskerett

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Av tros- og samvittighetsgrunner kan jeg ikke bidra til krig eller krigsforberedelser verken fysisk eller økonomisk og har i mange år arbeidet for å få den militære delen av skatten overført til et fond for fredsskapende virksomhet / ikkemilitær sikkerhet.

Jeg protesterer på det sterkeste mot den samvittighetstvang det er å måtte bidra til militær virksomhet over skatteseddelen.

En rekke kjensgjerninger gjør retten til økonomisk militærnekting presserende:

VÅR REGJERING KAN VÆRE I FERD MED Å INVOLVERE LANDET VÅRT I ENDA EN KRIG.

OVER 90 PROSENT AV KRIGSOFRENE ER NÅ SIVILE. (FN-rapporten om barn og krig 1996)

FNs TI-ÅR FOR EN FREDSKULTUR OG IKKEVOLD FOR VERDENS BARN.

KOPI ANNANS RAPPORT "PREVENTION OF ARMED CONFLICT" SOM VISER HVORDAN KRIG KAN FOREBYGGES DERSOM DEN POLITISKE VILJEN ER TILSTEDE:

www.un.org/depts/dpa/docs/peacemak.htm

"DEN STØRSTE AV ALLE FORBRYTELSER ER Å OVERSE SJANSEN TIL FRED OG SLIK DØMME MENNESKER TIL KRIGENS UFATTELIG TRAGEDIE". (Kofi Annan)

Vennlig hilsen

navn + personnummer

 

KOPI TIL:
skattedirektøren
justisministeren
forsvarsministeren
stasministeren
kulturministeren
finansministeren
statsråden for kirke, utdannig og forskning
statsråden for utvikling og menneskerettigheter

 

Fra LINK nr. 5/1993:

SKATT FOR FRED - ikke for krig!

 

 

Til forsiden / Back to front
Epost: tulle.elster@peacelink.nu
http://www.peacelink.nu