Referat fra Nordiske Kvinners Fredsnettverks (NKF) årssamling 2000, trykket i det danske Kvinder for Freds medlemsblad "Køkkenrullen", som fra nå av skal vre NKFs ko-ordineringsorgan i Danmark:

Årsmøde og 20 års jubileum 24.-27. august 2000.

 

Nordiske Kvinders Fredsnetværk mødtes i SK0VLY, FDF HJØRRINGs lejr og kursuscenter i øsende regn; men det klarede op, og de næste dage blev møderne holdt ude i det dejlige vejr. Vi var ca 30 deltagere fra Norge og Danmark.

Efter presentationsrunden kom n

æsten alle deltagerne med indlg om tidens debatter, og hvad de hver især brændte for øjeblikket.

Især Berit Ås ragede op over os alle, som en norsk bjergtop med tusind hylder med solid viden om kvinders ferden og "ligeverd" over alt i verden. Tak, Berit. Du løftede debatten.

Debatten om spredning at radioaktive stoffer tilknyttet våben og lavradioaktivt affald er stadig aktuel og væsentlig. Det har vist sig at nogle at de børn i de bombede omrder af Kosova og børn af de soldater, der deltog, bliver født med misdannelser. Disse oplysninger kom frem i TV-udsendelsen: UDEFRA Den skjulte krig. Vært: Tyge Pedersen. Sendt 22/8 og 23/8 p henholdsvis DR 2 og DR 1. Ring til Danmarks Radio tlf.: 35 20 30 40 og bed om at få udsendelsen genudsendt.

Emnet uddybes i Eva Nordlands kronik: "Om åutvide vår sirkel for medlevelse". Vi håber at få plads til uddrag senere.

Den danske regerings/den danske udenfigsministers holdning til Thulemissilskjold-sagen er meget bekymrende. Der blev nedsat arbejdsgrupper til at formulere diverse skrivelser til danske og grønlandske beslutningstagere. Flere deltagere stillede spørgsmål til USAs rettigheder til verdensrummet. Jørgen Dragsdahls artikler i dagbladet AKTUELT uddyber sagen om missilskjoldet.

I Oslo holder bedstemødrene ud på 16. år. Hver onsdag stiller de op på Stortingets Plass og uddeler løbesedler om fredsaktuelle emner.

Grete Møller lovede til hver KØKKENRULLE at skrive en rubrik: "Nyt fra Nordiske Kvinders Frednetværk". Hvad sker der hvor og hvorfor. Ulla Røder er et nybrud i vores fredsarbejde. Vi må bakke hende op.

Aase Bak-Nielsen skal undersøge om Nordiske Kvinders Fredsnetværk kan holde årsmøde i Sverige år 2001.

Anita Petersen kom med underskriftindsamlingen og KVINDERS ÅR 2000 VERDENSmarch i oktober.

Betty Nicolaisen fortalte om 2 børnehjem i Antrasit, Ukraina med hver 150 børn, som norsk kvindegruppe støtter.

Inger Bjørn Andersens motto: HANDLING GIVER FORVANDLING!!!

Trine Eklund fortalte om mandsrollen og maskuline værdier i forandring. Er det maskulint at være voldelig? Er vold et udslag af afmagt? Er æresdrab p kvinder lovligt i Pakistan? Demokrati kræver ligestilling. Vi bringer et uddrag af Trines brev til 37 organisationer i ind- og udland, hvor Trine anbefaler en FN-konference om emnet:

Verden går inn i FNs kampanjeår 2000, "The United Nations International Year for the Culture of Peace" og FNs ti-år 2001 - 2010 "International Decade for a Culture of Peace and Non-violence for the Children of the World". I denne rammen vil en FN-konferanse om mannsroller og maskuline verdier ha sin naturlige berettigelse, plass og funksion. Et globalt arbeid for fred og fordømmelse av vold, for likeverd og demokratisk utvikling, er utenkelig uten at verdens menn vil delta aktivt i dette arbeidet. For åkunne delta konstruktivt må menn bli seg bevisst hvordan tradisjonelle maskuline roller og verdier hindrer fred og nærer vold. Hvis FNs mal - og begrepet A Culture of Peace - skal kunne fylles med mening, må mange understøtte intensjonene. Derfor håper vi at også norske politikere og organisasjoner vil være med på å sette temaet mannsroller og maskuline verdier på sin dagsorden ved aktivt å støtte initiativet.

Berit Ås: Vi må standse det nye Nato, som er vedtaget helt uden demokratisk debat. Nato-åagten er blevet til en angrebspagt. Det nye Nato tager ikke længere sigte på at forsvare medlemslandene mod angreb. Alllancen m foretage militære operationer for at håndtere kriser i andre lande. Nato har nu mulighed for at gennemføre militære operationer uden hjemmel fra FNs Sikkerhedsråd. Den nye strategi blev vedtaget samtidig med bombekrigen om Kosovo foregik.

§ 62 i Natos nye strategikoncept bringes her oversat fra norsk:

Det fundamentale formål med de allieredes kernefysiske styrker er politisk: at bevare freden og forhindre tvang og enhver form for krig. De vil fortsætte og fuldende en afgørende rolle ved at sørge for usikkerhed i enhver angribers bevidsthed om hvad slags reaktion de allierede vil give p et militært angreb. Det demonstrerer at ikke nogen form for angreb er et fornuftigt valg. Den øverste garantl for alliancens sikkerhed besørges af alliancens kernefysiske styrker, særlig USAs. Storbritaniens og Frankrigs uavhængige kernefysiske styrker, som har sine egne roller i afskrækkelsen, bidrager til de allieredes generelle atskrækkelse og sikkerhed. (fra Arild Linneberg: NATOs nye strategikonsept.)

FNs FREDSUNIVERSITET kan vi - hver især - skaffe os flere oplysninger om. Berit Ås gav eksempler på, at "alle" pressebureauer censurerer oplysninger om f. eks. hvor livstruende våbenproduktionen er for vor Klodes overlevelse. Medlemmer af forskellige nedrustningskomiteer kommer aldrig til orde. Berit Ås mener, at verdens fattigdom - våbenproduktion - og undertrykkelse af kvinder hører sammen.

Ann-Dorte Christensen: Kvindestrategier - Kvinder mobiliserer magt. Kvindeforskeren Ann-Dorte beskrev os i Kvinder for Fred, som hun har studeret i en del år. Det var interessant, at en udfra holdt et spejl op og beskrev os som en humanitær, moralsk græsrodabevægelse med de traditionelle kvindeværdier i behold, som at genskabe liv - og imod krig. Kvinderne har meldt sig ud af de politiske partier. I Danmark er 13 % af mændene og 6 % af kvinderne medlemmer, i Norge 13 % af mændene og 12 % av kvinderne medlemmer af de politiske partier.

Grethe Møller fra Vesterbrogruppen fortalte om Det danske Fredsakademi, der foreløbig er internetbaseret, ikke kompetancegivende. Man håber at få råd til mursten. Det retter sig mod undervisere, foredragsholdere, seminarer og lignende. Materialet rækker fra fritidssektoren til universitetsniveau. Det opbygges af frivillig, ulønnet arbejdskraft. Holer Terp fra Aldrig mere Krig er primus motor i det indholdsmæssige. Baggrundsgrupper er bl.a. International Liga for Fred og Frihed, Kvinder for Fred, Kvækerne, Samarbeidskomiteen., Militærnægterne m.fl. De frivillige medarbejderer er udpeget af fredbevægelsens koordineringsgruppe.

Webadressen er: www.fred.dk/akademi/index.htm

Berit Ås kommentar: der kræves markedsføring og engagement af dimensioner, hvis det skal lykkes.

Der blev p mødet samlet et pænt beløb ind til Ulla Røder. Grete Møller sender pengene. Ja Ulla Røders traner - flettet i fængslet - hang smukt ned fra loftet og lyttede til alle vore ord og mindede os om Ulla, der bare tør efterleve Ingers motto: Handling giver forvandling.

Grethe læste også op af et langt brev fuldt af tekniske detalder fra Ulla Røder i Skotland. Summa summarum: de gamle koldkrigstanker lever i bedste velgående, men realisering i dag krever overvågningeudstyr, lytteposter- informationskrig. Det blev en lang oplesning af tekniske detaljer, så Berit Ås kommentar tilsidst var, at materialet er så tungt, at det kan skremme alle væk (meningen!) og hun fortsatte, Brundtland sagde i Cairo: kvinders og børns behov må gå foran militære budgetter, der er strukturel vold. Hun fortalte om Harp-projektet. En amerikansk rumkrigstation i Alaska, hvor man udvikler/tester våben, der anvender jordens magnetfelter til at tilintetgøre elektrisk højspending. De kan tappe energi til deres laservåben, der kan ødelegge hele landomåder f.eks. Berit Ås sagde: de burde arresteres. Vi må få gode folk blandt forsvareguttene til at beskrive våbenstrategierne, så vanlig folk kan forstå.

Grethe, der var vor fortræffelige ordstyrer læste nu en henvendelse til regeringen angående Thuleradaren op - om vi kunne godkende den. Aase mente ordet slyngelstater burde udgå, for hvem er det? USA, der har brugt atomvåben ?

Birgit Horn bad om en forenkling af såvel Ulla Rders som regeringshenvendelsen.

Bjørg: brug argumentet: i tidligere krige var kun 5% af krigsofre civile. I dag er de 90% civile ofre. "Join the army - and stay alive!"

Tak for en vidunderlig sammenkomst ! Tenk, at åinde så mange af jer p stedet SKOVLY v.Sindal, det var en dejlig oplevelse og inspiration. Nu håber vi bare på at mødes næste r igen. Det at møde hinanden gir mod p den næste lille indsats.

Tak til alle jer norske kvinder, jeg føler stort fællesskab med jer.

De der fortjener allermest tak er selvfølgelig jer der har arrangeret det hele.

Kærlig hilsen, Ingrid Nielsen.

 

 

Uttalelelser fra Nordiske Kvinners Fredsnettverks årssamling i Sindal, Danmark 27. august 2000:

 

Sig NEJ til amerikanerne, Helveg!

Åbent brev til udenrigsminister Niels Helveg Petersen

fra Kvinder for Fred i Danmark og Norge

samlet til 20 års jubilæum i Sindal den 26. august 2000.

 

 

Vi vil ikke ha` den nye radar i Thule! Den vil gøre Grønland til et oplagt bombemål. De såkaldte "Slyngelstater" ville i givet fald først forsøge at uskadeliggøre missilskjoldet ved at destruere radaren - hvis deres raketter overhovedet kan nå så langt?

Den danske regering påtager sig et alvorligt ansvar for, at verden på ny havner i et dødbringende våbenkapløb, hvis den ikke får sagt fra i tide.- Skepsis er ikke nok.

Det skal være et utvetydigt NEJ!

Når de europæiske lande - til trods for deres negative holdning til det amerikanske missilskjold, National Missile Defense (NMD) -ikke tager lige stærk afstand fra det nye våben, skyldes det både forvirring og angst for at komme på kollisionskurs med USA`s interesser.

Våbenkapløbet skaber usikkerhed landene imellem gennem onde cirkler af gensidig frygt.

Det er nævnt, at missilskjoldet vil koste ca. 500.000.000.000 kr - 500 milliarder!!!

Dertil kommer de ufatteligt mange milliarder, som vil blive brugt til våben i resten af verden inkl. EU, i et forsøg på at afværge den amerikanske supermagts totale dominans i verden - og i verdensrummet! Den virkelige omkostning ved våbenkapløbet er tabet af de ting, man i stedet kunne have brugt ressourcerne til: fødevarer, sygdomsbekæmpelse og uddannelse.

Det er jo stadig aktuelt, hvad Præsident Eisenhower sagde, lige før han gik af, som præsident:

"Ethvert gevær, som fremstilles, ethvert krigsskib, som søsættes, enhver raket, som affyres, repræsenterer i sidste ende et tyveri fra dem, hvis sult ikke blev stillet, som fryser og som ikke har tøj på kroppen." - Så Kvinder for Fred kan desværre ikke gå fra sit 20 år gamle motto:

Nej til krig

Alle atomvåben væk

Våbenmilliarderne til mad

Vi må på det stærkeste protestere imod, at Danmark bliver et led i USA`s planlagte oprustning, fordi vi ved, at en moderne krig medfører masseødelæggelse og folkemord.

På vegne af Kvinder for Fred

Grete Møller,
Bådsmandsvej 13,
2660 Brøndby Strand

 

 

Det nye NATO – fra forsvarsallianse til verdenspoliti ?

 


Fra NATO ble stiftet i 1949 og frem til 1999 var organisasjonens formål et kollektivt forsvar mot fiendtlige angrep. I april 1999 feiret NATO sitt 50 års jubileum og regjeringssjefene vedtok da et nytt formål for alliansen under et toppmøte i Washington. Det ble vedtatt et nytt konsept, en ny slags allianse. Dette vedtaket ble gjort uten at saken var drøftet av de ulike lands folkevalgte. NATO skulle etter det nye konsept få en ny rolle: det skulle ikke bare forsvare "seg selv", men skulle også kunne starte angrep på stater utenfor alliansen som "opptrer truende".

Dette nye NATO ble til mens bombingen over Balkan pågikk for fullt. Etter sitt nye konsept forplikter alliansen seg til å gripe inn militært "når det er nødvendig", uten selv å være angrepet eller være truet med angrep. Konseptet inviterer til fred og samarbeid og truer samtidig potensielle fiender med krig, med konvensjonelle men også kjernefysiske våpen.

Det heter i det nye konsept: "Overfor en samtid fylt av trusler, motsetninger og økonomisk uro, trengs en sterk allianse. Det nye NATO vil "ta økt ansvar" for fred, demokrati og velstand og gripe inn militært når det selv finner det "nødvendig", innenfor som utenfor eget territorium.

Sikkerhet skal, heter det, sees i en global sammenheng; NATO skal lede operasjoner "der det trenges" ut fra "en bred forståelse av sikkerhet". Ved etniske, religiøse og politiske problemer og ved avbrytelse i flyt av livsviktige ressurser skal NATO kunne sette i gang militæroperasjoner hvor som helst i verden.

"Forpliktelsen er dyp", heter det i konseptet, "slik alliansen allerede har vist ved sin innsats for å få slutt på de enorme menneskelige lidelsene som konfliktene på Balkan har forårsaket".

Organisasjonen sier på den ene siden at den "vil nedrustning" og lover på den andre siden opprustning, "om nødvendig". NATO vil, heter det, kjernefysisk nedrustning, men sier samtidig:: "Siden kjernefysiske våpen hos de andre er en så viktig faktor, må det nye NATO kunne "gripe inn med atomvåpen, også utenfor eget område".

Paragraf 62 handler om den kjernefysiske slagkraft, som skal spille "en avgjørende rolle" ved å sørge for usikkerhet i enhver "aggressors bevissthet". Det nye NATO skal være en øverste garanti for alliansens sikkerhet. Paragraf 62 kan således oppfattes som NATO i en gitt situasjon "om nødvendig" kan starte en kjernefysisk krig.

På en lang rekke områder tar NATO på seg oppgaven "å gripe inn om nødvendig". Det som ikke belyses av det nye NATOs konsept er hva som vil skje dersom land utenfor NATO bygger opp tilsvarende allianser. Slik det nye NATO beskrives i alliansens dokument, ser vi for oss et nytt slags "nasjonenes forbund".

Et uhyggelig spørsmål melder seg. Skapes et nytt slags FN for "utviklede" land? Skal det gamle FN bli de fattige lands pakt mot de rike? Vil vi mer enn før deles opp i "oss" og "de andre", med økende motsetninger og fiendskap i verden? Det er et livsfarlig budskap i atomalderen. Vi skal forsvare egen krets med makt, tar "om nødvendig atomvåpen i bruk"! Har det nye NATO gitt seg selv mandat til å kunne slippe helvete løs på jorden for å forsvare deler av den?

Så rystes vi til margen når vi får vite at NATOs armada i Serbia brukte radioaktive våpen, såkalte UU-våpen, hvor deler var laget av "utarmet uran", dvs. brukt råstoff fra atomkraftverk i Europa. Med "utarmet uran" spredte radioaktive stoffer seg som uranstøv i naturen. Våpnene ble brukt for å ødelegge panservogner. Men uranstøvet spredte seg med vær og vind, 300 tonn radioaktivt materiale, i løpet av Serbiakrigen.

Tidligere ble slike våpen brukt av USA under bombingen av Irak. 80.000 amerikanske soldater ble da under Golf-krigen rammet av uranstøv og annen kjernefysisk stråling. Lymfekreft og leukemi ble mer enn firedoblet blant soldatene. En trussel inn i fremtiden er at radioaktivt støv forblir i jorden og forgifter naturen og nye generasjoner.

USA var en sentral pådriver i krigen mot Serbia. Flere andre NATO-and var tilbakeholdende. Frankrike krevde flere ganger godkjenning fra FNs sikkerhetsråd, men USA avviste det, med den begrunnelse at NATO skulle "være i stand til å handle på egen hånd". I NATO-land som Italia og Hellas var henholdsvis 75 og 97 prosent av befolkningen mot krigen. Også i øvrige NATO-land, USA inkludert, var det stor motstand. Vi kan trygt si at NATOs krig i Serbia ikke ble godtatt av verdenssamfunnet og at NATO handlet mot verdenssamfunnets vilje. Verdens rikeste stater, anført av verdens ene supermakt, aksjonerte over hodet på FN og flertallet av verdens stater.

NATOs krigføring i Serbia og fremgangsmåten som ble brukt da det nye NATO ble skapt, må få et etterspill i forholdet mellom ledelsen i de ulike NATO-land og landenes innbyggere. Som velgere i et demokrati krever vi at saken blir tatt opp til åpen drøfting i landenes nasjonalforsamlinger.

På denne bakgrunn protesterer Kvinner for Fred i Danmark og Norge mot opprettelsen av det nye NATO og protesterer mot den udemokratiske fremgangsmåte som er brukt i forbindelse med vedtaket om det nye NATO. Kvinner for Fred opplever sterkt at allmennheten er forholdt informasjon under behandlingen av en sak som har uoverskuelige følger inn i en uklar fremtid. Vi vet ikke om noen enkelt sak av tilsvarende dimensjoner som er behandlet så tildekket for allmennheten. Store grupper av borgere i de ulike NATO-land kjenner seg ført bak lyset i en slik grad at det må virke ødeleggende på forholdet mellom allmennheten og det politiske system.

Vi nevner fire særlig alvorlige punkter:

1) Det nye NATO som konsept åpner for i en gitt situasjon å kunne ta i bruk atomvåpen mot de/det land NATO-landene kommer i motsetning til (§62).

2) Det nye NATO setter det tradisjonelle nasjonalforsvar i en totalt ny situasjon. Det skapes også stor uklarhet om den rolle det skal ha innenfor en ny verdensomspennende politivirksomhet.

3) Det nye NATO åpner for en totalt ny situasjon for den enkelte vernepliktige soldat. Soldaten skal ikke lenger ha som oppgave bare å forsvare sitt fedreland, men skal også være rede til å delta i fjerne deler av verden og til og med være rede til å delta i en atomkrig.

4) Det nye NATO som konsept åpner for en ny basepolitikk i det enkelte NATO-land. Vil for eksempel det nye NATO også kunne kreve den norske oljen for i en gitt situasjon å være effektiv som verdenspoliti ?

På vegne av danske og norske Kvinner for Fred,

Berit Ås, Grete Møller, Betty Nicolaisen, Eva Nordland.

 

Til forsiden / Back to front
Epost:
tulle.elster@peacelink.nu
http://www.peacelink.nu