Nordiske Kvinders Fredsnetværk. 30.8. - 2.9. 2001:

Till De Nordiska Regeringarna
cc Statsminister Göran Persson
Utrikesminister Anna Lindh
Säkerhetsrådet i FN

Angående de ekonomiska sanktionerna mot Irak

 


Nordiska Kvinnors Fredsnätverk samlade till årsmöte 30 augusti till 2 september 2001 är starkt upprörda över den politik som många länder deltar i genom att stödja det pågående folkmordet som de ekonomiska sanktionerna mot Irak innebär. Över 1,6 miljoner människor har hittills dött på grund av sanktionerna och de närapå dagliga bombningarna av landet. Drygt 500 000 av dem är barn (UNICEF ”Preliminary Findings and Conclusions Iraq Child Mortality surveys, july 1999”).

Sanktionerna och bombningarna är ett klart brott mot många lagar och överenskommelser t ex FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och Genèvekonventionen som förbjuder aggression och utsvältning av civilbefolkningen under konflikt mellan länder. Sveriges regering stöder fortfarande sanktionerna mot Irak.

Därför kräver Nordiska Kvinnors Fredsnätverk att Säkerhetsrådet i FN och de Nordiska Regeringarna energiskt arbetar för
att de ekonomiska sanktionerna upphävs, att bombningarna upphör, att FNs resolution 687:14 som föreskriver en nedrustning av hela regionen efterlevs, att det irakiska folkets demokratiska strävanden tillgodoses.

Nordiska Kvinnors Fredsnätverk

genom (namnteckning)

ElsaMaria Bergström
Adress: Tiundagatan 48 B
752 30 Uppsala

Gillinge, Täby i september 2001

 

 

Til forsiden / Back to front
Epost:
tulle.elster@peacelink.nu

http://www.peacelink.nu