REFERAT

fra

Nordiske Kvinders Fredsnetværks Årssamling 2001

30. aug. - 2. september i Stockholm, på Gillingegården

v/Aase Bak-Nielsen, Trine Eklund og Regine Steinvik

 

 

Først en hjertelig TAKK til Barbro og Marianne for et flott program, god mat og utmerket gjennomføring av Årsmøte 2001. I takketalene ble det fokusert på at vi gleder oss over at de svenske kvinnene igjen er med i Nettverket, og at vi nå har fått yngre krefter til å ta over ko-ordinasjonsarbeidet (se listen over nye kontaktpersoner på NKFs index-side).


Deltagere:

NORGE
Kerstin Bugge Göteborggate 1, 0566 Oslo tlf 2238 5276
Trine Eklund Munkengveien 1, 0376 Oslo tlf 2214 3062 e-mail t-eklun@online.no
Marianne Fresjarå Fagerborggate 7, leil.108, 0360 Oslo tlf 9520 5605 e-mail mariannefresjaraa@hotmail.com
Betty Nicolaisen Eikstubben 6 B, 1359 Eiksmarka tlf. 6714 0329 e-mail bettnico@online.no
Eva Nordland Bjerkåsen 19, 1365 Blommenholm e-mail eva.nordland@ped.viu.n
Regine Steinvik 7629 Ytterøy tlf 7408 9953 e-mail azuraro@online.no
Mari Helle Valle Tennisvägen 26 C, 0777 Oslo tlf 2214 0755

DANMARK
Inger Bjørn Andersen Buegården 9, st.th. 2880 Bagsværd tlf. 4444 0897
Birgit Arrenakke Hansen tlf. 8636 5399 e-mail gammelgaarden@museum.dk
Aase Bak-Nielsen Skalvej 14, 9240 Nibe tlf/fax 9835 1054 e-mail aasebaknielsen@mail.tele.dk
Helga Berg Sejbjerg 18, 7620 Lemvig tlf 9789 1691 e-mail hbnis@dadlnet.dk
Birgit Horn Teglværksvej 10, 9362 Gandrup tlf. 9825 9212 e-mail birgithorn@e-box.dk
Anni Agnholt Markdahl Valdemarsgade 20, lejl.208, 8000 Århus tlf 8676 1595

SVERIGE
Carin Berg Holländergaten 24, 11359 Stockholm
Elsa Maria Bergström Tiundagaten 48 B, 75230 Uppsala tlf (0)18 542899 e-mail elsamaria.bergstrom@telia.com
Anna Lena Danhard Norrskensbacken 1, 16356 Spånga tlf. (0)8 364232
Birgitta Fritz Kedjevägen 47, 126 41 Hägersten tlf/fax (0)8 6473254, 0709 287239 e-mail birgittafritz@hotmail.com
Birgitta Hambræus Hornberga 6837, 79490 Orsa tlf (0)250 47052 e-mail birgitta.hambraeus@telia.com
Kerstin Liljedahl Frodegaten 23 B, 75325 Uppsala tlf. (0)18 130641 e-mail kerstinliljedahl@hotmail.com
Birgitta Lindskog Olvonvägen 59, 44277 Romelanda Kungälv tlf. (0)303 223826 e-mail birgittalindskog@hotmail.com
Ulla Lovén Mörbydalen 30, 18252 Danderyd tlf. (0)8 7553436
Margot Ryhming Rådstugavägen 15, 2.h, 14135 Huddinge tlf. (0)8 2114765 e-mail ingegardr@telia.com
Sylvia Rönn c/o Törnblom Kristinehovsgaten 23, 2tv. 11729 Stockholm tlf. (0)8 6686748
Barbro Rönnow Ladugårdsvägen 34, 187 31 Täby tlf (0)8 7586938
Marianne Skanse Irisgaten 8, 70353 Örebro tlf/fax (0)19 250610

Til mødet var som talere inviteret:

Maj Britt Theorin, der talte om "Bidra med kvinnor - inte militarisering av EU!",

Drude Dahlerup, der talte om "Kvinder i politik - gør de en forskel" og desuden om globaliseringens betydning,

Eva Moberg, der talte om "Mannen är bättre än mannssamhället".


Programmet torsdag:

Kl 17: Møtet åpner - lett middag

Kl 18: Innledning ved årets vertinne, Barbro Ršnnow

Kl 18.15: Birgitta Hambraeus-Maj-Britt Theorin, Samtale om kvinners situasjon i krig og konflikter

Kl 19: Maj- Britt Theorin: "Bidra med kvinnor- Inte militarisering av EU!"

Kl. 21 Birgitta Fritz, Svenske Irak komite mot de økonomiske sanksjoner: Sanksjonene har nå vart i 11 år. 5000 irakiske barn dør hver måned som følge av disse (WHO beregninger). Det øker fattigdom og prostitusjon og har svekket opposisjonen. Birgitta sier at det er null sjanse for at det finnes masse ødeleggelsesvåpen i Irak nå. De forskjellige forslag for å lette på sanksjonene hjelper ikke.

Den svenske Irakkomiteen krever: - umiddelbart hevelse av de økonomiske sanksjoner. - Stans bombing av landet.

Se: www.gandhitoday.org/sv/irakindex.shtml


Programmet fredag:

Kl 10: Birgitt Horn: omtaler boken : "Begeret og sverdet" av Riane Eisler

Kl 12: Lunch

Kl 13.30 : Drude Dahlerup: "Kvinder, gør de nogen forskel i politik?" og "Kvinder og globalisering"

Kl 17. Eva Nordland: "Fredskultur"

Unge kvinner og jenter skulle ha andre verdier enn å bare være opptatt mote. Barna må vite at vi er misfornøyde med verden.

6 ingredienser for å få selvaktelse: fysisk trygghet, følelsesmessig trygghet, tilhørighet, kompetanse (lære noe man har bruk for), oppleve respekt for sin individualitet, lære å ville noe (respekt for egen vilje).

Man må bygge på hva som forener religioner: tro, håp og kjærlighet. På skolen skulle man lære: å aktivt bry seg om hverandre og høre på hverandre, bidra til at alle i miljøet gir sitt eget bidrag, ikke tillate at noen i gruppen dominerer, sørge for at uenighet tas opp, bidra til å finne en felles løsning, la alle viktige oppgaver gå på omgang ( lede møte, skrive referat, sosialt ansvar ha det koselig), regelmessig ta opp de rutiner som blir brukt.

Om kvelden: Det ble vist to filmer: Ulla Røders film: "Den store Blokade... og hvorfor vi deltager" som viser klipp fra den store demonstrasjon i Faslane (britenes Trident atom-ubåtbase i Skotland) 12. februar 2001 (omtalt i danske Kvinder for freds medlemsblad "Køkkenrullen" Nr 7, august 2001), og en film om Star Wars: "Keep Space for peace", et foredrag av Bruce Gagnon,USA fra "Globalt nettverk mot våpen og atomkraft i rommet".

Mer informasjon om "Stjernekrig": www.space4peace.org (omtalt i samme nr. av
Køkkenrullen - står også om det i Norges Fredsråd internett side),

Det planlagte rakettskjold er starten i en omfattende plan for at USA skal ha militær makt i rommet. USA vil ha forsprang på eventuell minedrift på mars og månen. Det kan kun realiseres med å bruke atomdrevet raketter .

Internasjonal protestdag mot dette: 13 oktober 2001


Program lørdag:

kl 9.15 NKF Årsmøte.

Fremtiden for NKF: Lang diskussion omkring fortsættelse af Fredsnetværket i lyset af, at vi mangler LINK. Konklustionen blev, at det land som holder årsmødet, udsender indbydelse til kontaktpersonerne, som så for hvert land distribuerer til sine medlemmer. Udgifterne dertil inkluseres i årsmødebudgettet.

Årsmøtet fortsatte med å utarbeide resolusjoner, brev og hilsner. Undertegnere fra hvert land til de Nordiske Regjeringer ble: Barbro (Sv.), Aase (Dk) og Trine (N).

Elsa Maria skriver resolusjonen vedr. Irak og sender den til Den Svenske Regjering med kopi til Danmark., Norge og FN`s Sikkerhetsråd. Hun skriver også mail-hilsner til to israelske fredsnettverk med støtte for det arbeidet de gjør sammen med palestinske kvinner og til IALANA v/ Fredrik Heffermehl til støtte for det juridiske arbeidet de utfører mot USA`s diskriminering av ICC (International Criminal Court i Haag).

Trine skriver to brev til de Nordiske Regjeringer vedr. "Fredsskatt" og Maj Brit Theorins strategiplan for bruk av kvinner i internationalt fredsarbeid. Brevene sendes Danmark. v/ Aase og Sverige.v/ Barbro, og hvert land utformer brevet som de ønsker med kopier etter behov.

En hjertelig TAKK til Barbro og Marianne for et flott program, god mat ogutmerket gjennomføring av Årsmøte 2001. I takketalene ble det fokusert på at vi gleder oss over at de svenske kvinnene igjen er med i Nettverket, og at vi både i Norge og Sverige har fått yngre krefter til å ta over ko-ordinasjonsarbeidet.

Kl 13.30 Eva Moberg: "Mannen är bättre än manssamhället" - Menn må definerer en ny mannsrolle . Mandighet er et som kan gjøre kvinner knesvake uten å bruke vold.

Kl 17: Betty Nikoliasen og Marianne Fresjarå: Film fra besøk på barnehjem i Ukraina påsken 2001

Kl 19: Underholdning med sangerinne Monika Lilja, medlem av Artister for fred.

Søndag: konklusjoner

Kl 14: avslutning


Hva nogle af vore medlemmer arbejder med for tiden:

Inger Bjøm Andersen: Er med i Koordinationsgruppen for fredsbevegelserne. Solidarisk Alternativ, Enhedsliste og arbejder fortsat med nej til EU.

Birgit Arrenakke: Samler penge ind til Ulla Røder. Hun ville gerne arbejde mere med EU-direktivet, men føler ikke att man komme igennem.

Aase Bak-Nielsen: Arbejder i JuniBevegeisens sikkerhedspolitiske udvalg mod EU-miiitær.

Helga Berg: Helga har talt med chefen for Institut for Strålehygiejne om EU-direktivet og agter at fortsette at arbejde med sagen. Hun og Ingrid Nielsen prøver at få borgmestre til at tilslutte sig Hiroshima-forening. Helga har EU-kritisk dialog med Radikale Venstre.

Elsa Maria Bergström: Med til Kvinder for Freds europeiske møde på Skeppsholmen i Stockholm i august 2001.

Kerstin Bugge: Gennem 18 år med i "Bedstemødrene på Stortingsplass", der hver onsdag uddeler 1000 nye løbesedler for fred og imod atomkrig udenfor Stortinget i Oslo. Var med i Gøteborg-demonstrationen, hvor 8edstemødrene vakte stor opsigt. Sendt brev til Forbrugerstyrelsen om radioaktivt affaldsprobiem (EU-direktivet).

Anna Lena Danhard: Arbejder ved "Bekymringstelefonen", hvor forældre kan ringe og få hjælp og støtte.

Trine Eklund: Arbejder med kvindegrupper i Ukraina og Baltikum. Holder seminar i Estland i 2-3 uger med en søsterorganisalion til det norske Senterpartiet. Det er de lokale som settes i gang med børnehjem, krisecentre og gadebørn.

Marianne Fresjarå: Er med i Bettys gruppe, der hun er med til at samler penge ind til de børn i Ukraina, som når de forlader børnehjemmene som 16-årige ofte havner på gaden. Rejser derover i oktober for at finde ud af, hvad de seiv mener de kan gøre. Norges Fredslag støtter initiativet.

Anni Markdahl: Kritik af bevidsløs underholdning for pensionister og mangel på politisk debat i de lokale eldrecentre.

Betty Nicolaisen: Leder en gruppe som hjælper børnehjem i Ukraina. Har, sammen med Tulle Elster fra norske Kvinner for fred, fået penge fra det norske Udenrigsdepartementet til en 2. ''Women for the Fulure"-konference i øst-Ukraina i oktober 2001, som de lokale selv organiserer.

Eva Nordland: Underviser studenter i fredskultur, at skabe gode relationer, der som sommerfugleeffekten spreder sig til storm. Sammen med Berit Ås arbejder hun også med EU´s atomdirektiv.

Margol Ryhming: Arbejder med ligestilling og for at forsvarsdepartet bliver til sikkerhedsdepartementet.

Marianne Skanse: Var på Cuba med til åbning af cykkelværksted for kvindelige studerende. Kvindeføderationen på Cuba har egne huse i hber by som arbejder med uddannelse, skoler 31/2 million kvinder tilsluttet.

Regine Steinvik skal undersøke om uttalelser i videoen fra "Global Network against weapons og nuclear power in space" om stjernekrigsprosjeket holder vann . Elsa Maria jobber allerede med en gruppe om denne tema, og det blir samarbeid. Inger Bjørn arbeider selv videre.

Barbro Rönnow og Regine Steinvik opfordrer til at sende stof, informationer og maleriale til Tulle.

 

 

Til forsiden / Back to front
Epost:
tulle.elster@peacelink.nu

http://www.peacelink.nu