STØTT GJENOPPBYGGING AV HEILE JUGOSLAVIA!

Av Thomas Johansen

Medlem av Sosialistisk Venstrepartis internasjonale utvalg og Sosialistisk Ungdoms Balkan-prosjektgruppe.

Email: thomas.johansen@sv.no

 

Etter NATOs bombekrig mot Jugoslavia og Serbias etniske rensing av albanere er det store spørsmålet:

Hvordan skal vi klare å bygge alt opp igjen?

Hvis de milliardene av kroner og dollar som krigen har kostet hadde vært brukt på utvikling av Jugoslavia i stedet, ville alle deler av landet ha fått en sterk velstandsøkning.

Det er en kjent sak at demokratiet har bedre kår under gode økonomiske forhold for innbyggerne. Nå er vi altså i stedet i en motsatt situasjon: Pengene har vært brukt på bomber som har satt Jugoslavia, inklusive Kosova, tiår tilbake.

Den økonomiske elendigheta og det faktum at bombene kom fra såkalt demokratiske land, har gjort det vanskeligere enn noen sinne å utvikle folks demokratiske sinnelag. "Hvis det der er demokrati, vil vi ikke ha det!" sier mange. Og kanskje med god grunn. Serberne har valgt parlamentet sitt gjennom fleirpartivalg, og langt fra alle vil være enige i at de lever under et diktatur.

I denne situasjonen har lederne for EU-landene, G8 og USA sagt at de ikke vil gi støtte til gjenoppbygging av den serbiske delen av Jugoslavia før serberne har avsatt Milosevic og "innført demokrati". Seinest Tysklands forbundskansler Schröder sto fast på dette på G8-møtet 20/6.

Forstår de ikke at uten økonomisk gjenoppbygging og støtte til også det serbiske folket vil det ikke bli noen vestlig demokratiforståelse i Jugoslavia? Et folk i et land i ruiner vil støtte lederen sin meir og meir stilt overfor fiender som virker så demonisk som de vestlige: Så demonisk at de ikke vil gi økonomisk hjelp til et folk de akkurat har bomba tilbake til den kalde krigen.

Et lite lys i mørket er norske og finske myndigheter som har vist en meir fleksibel holdning her: Også Serbia må få støtte til gjenoppbygging, hvis ikke vil folket bli overlatt til en leder og hans propagandaapparat som får bevis for at Vesten er svikefull.

Vi er mange som jobber sammen med de opposisjonelle kreftene i Beograd og andre serbiske byer. Hvis våre venner i den serbiske opposisjonen skal vinne gehør for sitt positive syn på vestlig demokrati, må de først få hjelp til gjenoppbygging av det samfunnet de bor i.

Med vennlig hilsen Thomas Johansen