14. oktober 2001:

Fredsmarsjen Perugia-Assisi

- en fantastisk opplevelse

En e-mailrapport fra Trine Eklund i Italia

 

 

Søndag 14 oktober gikk den årlige fredsmarsjen Perugia-Assissi av stabelen her i Italia.

Pga verdensituasjonen ble dette årets marsj tatt opp som eget tema i Parlamentet. Skulle man som politiker - for å "nøytralisere" marsjens ulike budskap og paroler - delta? Det endte imidlertid med at kun Rutelli, for tiden leder av opposisjonen og noen få fra ytre venstre stilte opp blant de mellom 250.000 - 300.000 marsjdeltakerne fra hele Italia.

Organisasjons-Italia er like mangfoldig som i Norge. Kreativiteten mht. plakater, slogans, flagg og paroler var utrolig fargerik og
festlig i det vakre sommerværet. Familier med barn og hunder, unge og gamle gikk i bredder pà 20 personer gjennom landsbyer
og vakker natur de ca. 2.5 milene som marsjen utgjør. Ingen provokasjoner, bare bølgende masser av mennesker som
entusiastisk prøvde å gjøre noe aktivt for å vise sin avsky mot krigs- og avmaktsituasjonen som verdens stormakt har bragt oss opp
i. Jeg ikke har sett maken siden Fredsmarsjen i 1981, da Europas befolkning gikk fra København til Paris under fellesparolen "Mot Atomvåpen i Øst og i Vest".

Her var alle typer mennesker og organisasjoner representert: ATTAC med alle sine undergrupper og organisasjoner tilknyttet , "Antiglobaliserings-bevegelsen"; Verdens Villmarksfond; speidere; "Sosial Forum" i ulike former; lokale og nasjonale fagforeninger og organisasjoner; politiske partier; miljø- og fredsnettverk og enkeltindivider som ønsket å vise solidaritet, motstand mot krig, at alternative konfliktløsningsmetoder finnes likesom andre modeller for oppbygging av en annen og bedre verdensorden. En manifestasjon av folkeviljen som bare må bli hørt av ikke bare Italias politikere, men av hele verden.

I motsetning tildet som skjedde i Gøteborg og Genova i sommer, så vi ikke en eneste politi. Kun sivil beredskap - og ingen andre forstyrrende elementer i form av salgsboder ol..Folk oppførte seg eksemplarisk, lite søppel i gatene, bare smil, dans og entusiasme slik "fredsfolk" gleder seg i opposisjon gjennom sine fredsmarsjer- og arrangementer.

Hva denne type manifestasjon betyr politisk, er vanskelig å måle. Det har vært bra TV dekning og intervju med opposisjons-politikere som viser sin glede over den enorme deltagelsen og verdige gjennomføringen. Vi kan bare tro og håpe at en slik fysisk synliggjøring har sin virkning - sammen med den mengde av budskap mot krig og mot urettferdighet som strømmer inn via TV gjennom reportasjer og via mail fra ulike kanter av verden - hver eneste dag.

Trine Eklund - Roma

p.t. e-mail: matrine@genie.it

Adr: c/o Moretti, 01030 Bassano in Teverina (VT), Italia