Adventstanker 2001:

Utfordring til kristenheten!

Ved Harald Bjørke


"Hva mener du om kristendommen?" spurte en representant for de kristne. Spørsmålet ble stilt på en konferanse for ulike trosretninger i Sveits noe år etter første verdenskrig og var rettet til Mahatma Gandhi. Denne hinduen svarte: "Den er en meget bra religion!". Men han stilte et motspørsmål: "Hvorfor lever dere ikke etter den?"

Spørsmålet kan også stilles i dag etter den 11. september 2001. Det er stort sett "den kristne verden" som i dag er engasjert i krig, lar drapsvåpnene tale i Afghanistan og truer med krig i andre land. Såkalt kristne ledere står fram og forklarer hvorfor de "kristne" nå må ty til Det gamle testamente som godtar krig og grusomheter mot fienden.

Vi som vokste opp i Norge har også lært om "Det nye testamente". Der heter det : "I har hørt det er sagt til de gamle, men jeg sier eder". Og så kommer en forunderlig tale som blir kalt "Bergprekenen".

Den handler kort sagt om noe Gandhi kunne sagt: "Du skal elske din neste som deg selv". Den læren gjorde Mahatma Gandhi til sin. Han fant også grunnlag for den i hinduismen og i andre religioner og begynte å følge den i praksis. Med den læren som rettesnor startet han sin ikke-voldelige kamp mot verdens stormakt i begynnelsen av forrige århundre.

Også den gangen var det terrorister på begge sider. Gandhi vågde sitt liv i kampen for å omvende sine tilhengere fra å gripe til terror, men finne andre veier, andre midler. Han demonstrerte med sitt liv at andre veier fantes – at de førte til seier.

Alminnelige mennesker i England, fiendens land, forsto den lille mannen med det sterke budskapet. Da mange nok sluttet opp om motstanden mot krigens terror, måtte Storbritannia gi India friheten.

Mange mennesker i Norge, i Europa, i USA og andre steder i verden ser at krig er terror og fører til mer terror.

Er du liksom jeg blant dem som ser dette? Da er utfordringen klar! Vi må stå fram og si fra. Det er ikke spørsmål om du er muslim, kristen, jøde, humanist, human-etiker eller ateist. Det er spørsmål om å bli mange nok som sier fra høyt og tydelig, i daglig tale, i aviser og gjennom TV, til slekt, venner, kjente, ukjente og til Norges og verdens ledere og makthavere.

Når var siste gang du leste Til ungdommen av Nordal Grieg? Les diktet igjen og gjør noe! Hva og hvordan er opp til deg!

Du vil helst avvente begivenhetenes gang? Ja, det kjennes usikkert å stå fram " ---udekket åpen ---". Kanskje er du redd at noen kunne mislike det?

Jeg er mest redd for konsekvensene hvis vi ikke står fram!

 

 

TIL UNGDOMMEN

Et lite utvalg:

"Kanskje du spør i angst,

udekket, åpen:

hvad skal jeg kjempe med,

hva er mitt våpen?"

 

Stilt gr granatenes

glidende bnd.

Stans deres drift mot dd,

stans dem med nd!"

 

"Her er ditt vern mot vold,

her er ditt sverd:

troen på livet vårt,

menneskets verd."

 

 

Til forsiden
Epost: tulle.elster@peacelink.nu

http://www.peacelink.nu