Forslag og kommentarer

Hva kan / bør vi gjøre for å unngå krig

 

11. september 2001:

Tale Bush kan holde

USA avstår fra gjengjeldelsesaksjoner.

Dette gjør vi fordi vi er mot at vold og terror skal ramme uskyldige mennesker.

Alle menneskeliv er like mye verd, fra USA eller Irak, Rwnda eller Brasil, Afganistan eller Japan eller Kongo.

Dette er grunnen til at vi støtter FNs menneskerettserklæring og FNs arbeid for fred overalt i verden.

Krig kan bare eskalere ved at en part krever gjengjeldelse.

USAs grunnverdier er rettferdighet og frihet for alle, dette er verdier vi tror på som universelle, også utenfor USAs grenser.

Gunnhild Isachsen, Svarstad


 

21. september 2001:

I Roma i går var det en stor demonstrasjonsmarsj mot KRIG. I dag trapper Bush opp krigstrusselen og nærmerst tvinger verden inn i en ny krig. Regjeringene er programforpliktet til å støtte ham, men VI - befolkningen kan vise folkevett å demonstrere mot. Hvem kan påta seg ansvaret for snarest å reise en protestaksjon mot Bushadministrasjonens metoder ? Militarisme, trusler og krig - Håper verdensopinionen er klok nok til å stoppe ham og USA i å begå fatale feiltrinn.

Trine Eklund, Oslo. E-mail: t-eklun@online.no


22. september 2001:

Venner i krig!

USA har erklært at vi er i krig, og vår regjering har godtatt at vi er med i krigen mot terrorister på USA’s side - så å si uten forbehold. Enn om USA er innstilt på at tusener av uskyldige ofres for den gode hensikts skyld! Er vi med på det? USA brukte atomvåpen i Hiroshima for å spare amerikanske liv. Kan vi godta det resonnementet i denne nye krigen? Mange frykter de uttalte planene om veldig hevnaksjon.

Vi føler uvirkelighet og avsky i forhold til terrorangrepet mot USA. Selvfølgelig må de skyldige stilles til ansvar, men hvem er de? Og hvordan skal vi bekjempe dem?

Dette prøver jeg å si noe om i mitt opprop: "Kamp mot terrorisme". De som er enige i dette og synes det utrykker hva de også tenker, kan selv sende det til Den norske regjering med sin støtte ved egen underskift og adresse. Om noen heller vil være med på en felles liste, kan de sende melding til min adresse.

De som vil lage sin egen appell, kan bruke utdrag av min, om de ønsker det. Kommentarer og forslag mottas med takk.

Jeg har fått hjelp av familien med å oversette innlegget : "Kamp mot terrorisme" til engelsk og har fått råd om innholdet. Om noen vil bruke det i en henvendelse til Det hvite hus, får de det gjerne.

Hjertelig hilsen og lykke til!

Harald Bjørke
Haugerbk. 5, 1400 Ski
e-post: glabo@online.no
Ski, 22.09.01


25. sept 2001.:

Det internationale Kvinder i Sort-netværk har vedtaget følgende udtalelse:

Under eftervirkningerne af det forfærdelige angreb på New York og Washington den 11. september vil vi indtrængende opfordre alle med ansvar og myndighed i vores nationale regeringer og internationale institutioner til at afholde sig fra krig.

Vores tanker går til de mennesker, der har mistet familie og venner, og vi har den dybeste sympati med de sårede. De der øvede denne vold må bringes for en international domstol.

Men vi mener bestemt, at presset om hævn skal modstås. En krig ført af USA og USA's allierede vil forårsage mange uskyldige menneskers død, vil destabilisere mange regeringer og samfund, og krigens langvarige virkning på relationer mellem lande og regioner i verden vil blive katastrofal.

Terrorisme kan ikke bekæmpes med sådanne midler. Vi må spørge, hvorfor så mange mennesker i verden har haft blandede følelser som reaktion på de lidelser, man har set i USA. Fattigdom og sult, uretfærdighed og udbytning opleves af mange mennesker på kloden, og de rige landes politik ses som et bidrag hertil. Derfor vil ægte fortvivlelse og håbløshed en gang imellem slå over i desperation og vil således bære ved til terrorismens bål.

Vi vil indtrængende opfordre alle politiske og militære myndigheder, nationalt og internationalt til at vende sig bort fra krigsstrategier og samle deres bestræbelser i en søgen efter strategier, der retter sig mod et samlet, retfærdigt og lige verdenssamfund. Uden det vil vi aldrig opnå fred.

Kvinder i Sort er et internationalt netværk af kvinder mod krig og militarisme. Idéen stammer fra israelske og palæstinensiske kvinder, der mødtes på tværs af konfliktens grænser og demonstrerede, sortklædte og i tavshed.

I 1991 startede Kvinder i Sort i Beograd. Senere er der kommet Kvinder i Sort-grupper i mange lande verden over. Dagens manifestation er som Kvinder i Sort-manifestationer altid er. Vi står klædt i sort i tavshed. Kun et par stykker deler løbesedler ud og diskuterer med dem, der har lyst og trang til eller brug for at komme i dialog med os.

Kvinder i Sort har fået Millenium Peace Prize for Women. Bevægelsen er nu også nomineret til Nobels Fredspris. Vi mener, at kvinders rolle i freds- og konfliktløsningsprocesser er meget vigtig, men vi ved også, at kvinder og mænd skal være sammen om at løse fredens opgave.

I Danmark er manifestationen arrangeret af Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed og Kvinder i Sort-netværket

Kontaktperson: Annelise Ebbe
Emdrup Kærvej 4, 2400 København NV
Tlf. og fax: 39 69 67 75, E-mail: a_ebbe@centrum.dk