14. september 2001:

KAMP MOT TERRORISME

av Harald Bjørke

 

 

Med de rette veivisere

Martin Luther King. Mahatma Gandhi.


Vi svarer ikke på terror med ny terror!

I hele verden er mennesker med en human innstilling sjokkerte og uttrykker avsky over terrorangrepet mot USA. Vi stiller gjerne opp til kamp mot terrorisme. Men vi er livende redde for en hevnaksjon. Skal terrorangrepet besvares med et terrorangrep til gjengjeld? Skal nye tusener av uskyldige mennesker ofres for å tilfredsstille amerikanernes og vår hevntørst? Må vi oppleve en ny vanvittig handling som kan sette livet på spill for hele menneskeheten?

Vi støtter FN og det FN står for i forhold til å stanse en krig! Men vi støtter ikke en terroraksjon som kan ødelegge alt det FN har kjempet for siden det ble skapt.

Ved nærmere ettertanke ser vi det Mahatma Gandhi og Martin Luther King så: Vi må kjempe mot uretten med de midler som fører i riktig retning, bort fra vold, terrorisme og krig. Vi må ikke følge i bin Ladens spor og bli terrorister selv!

Forbryterne, terroristene, må finnes og uskadeliggjøres! Men så må vi spørre, vi som sitter på toppen i høy levestandard: Hvorfor har vi fått disse terroristene? Hva har skapt dette hat som driver mennesker til terrorhandlinger?

Vi kan vende blikket mot israelere og palestinere og deres problemer med terror mot terror og den økende krigsfaren dette har ført med seg. Gang på gang forsøkte USA å skape fred i området ved å bringe partene til forhandlingsbordet. Aldri oppfordret USA den ene parten om å gå til krig mot den andre for å knuse den andres terrorisme!

Vi må lære å se de veier som fører til en framtid for menneskeheten!

År 2000 og det påfølgende tiåret skal være "Tiåret for fredskultur og ikke-vold for verdens barn" Det ble vedtatt av FN’s hovedforsamling som handlingsplan i 1999. Skal vi gå med på en vanvittig hevnaksjon mot terrorister? Eller skal vi våge å bidra til fredskultur ved å søke etter roten til terrorisme?

"Vi må visst lære å gi fredsbegrepet et nytt innhold - lære å se at det handler om kamp mot krig og krigens midler (for eksempel terrorisme), og kamp for det humane menneske og et overlevelsens samfunn!"Harald Bjørke – deltaker i internasjonalt gjenreisingsarbeid i Europa etter 2. verdenskrig og Afrika i 1980 - tilhenger av ikke-vold som kampmiddel og for å løse konflikter.

Denne appellen er laget på privat initiativ som en reaksjon på terrorangrepet mot USA 11. september 01 og planer om å gå til
hevnaksjon.

Ski, 14. september 2001
Harald Bjørke, Haugerbk. 5 , 1400 Ski.
e-post: glabo@online.no

De som er enige i denne appellen, kan bli med på en liste som sendes til Den norske regjering med appell om støtte til kamp mot terrorisme, men oppfordrer amerikanerne og alle andre til ikke å gå til hevnaksjoner og ramme uskyldige.

Vi vil holde fast ved at alle – inklusive presidenten i USA – vil det beste for menneskeheten – og vil kjempe for en bedre verden. Vi har bruk for å stå sammen for å få det gjennomført.

P. S. Send melding til glabo@online.no om du vil stå på listen.

 

Tilbake til forsiden / Back to front
tulle.elster@peacelink.nu
http://www.peacelink.nu