23. sept. 2001:

Stans!

ÅPENT BREV TIL UTENRIKSMINISTER TORBJØRN JAGLAND

Fredrik S. Heffermehl, styreleder for Norges Fredsråd, p.t. på reise i Spania, skriver:

"Norges statsminister og utenriksminister har et alvorlig ansvar for snarest å ta situasjonen opp i Sikkerhetsrådet og gjøre det klart at Norge ikke støtter militære angrep annet enn i selvforsvar og at krigens folkerett og FN-pakten må respekteres."

 


Nå må alle venner av det amerikanske folk hindre at terrorkatastrofen blir hundrefold verre gjennom militære aksjoner. Den sympati som har strømmet mot USA fra en hel verden bør landet ta vare på. USA må ikke senke seg til terroristenes nivå og vise en like grotesk forakt for uskyldige sivile liv i andre land. Faren for nettopp dette synes nå overhengende. Landet sender militære styrker til Asia. Det haster med å hindre folkerettstridige handlinger.

Trangen til hevn er en vanlig og felles menneskelig følelse, men den er primitiv og skadelig. Nye uskyldige døde bringer ikke ofrene tilbake til livet. I siviliserte samfunn blir man straffet for å ta voldelig hevn, men mildere om det har skjedd i øyeblikkets opphisselse. Bush har hatt tid til å tenke og da har han ingen unnskyldning.

Angrep mot land rundt om i verden vil bare forsterke det hat mot USA som mange av verdens undertrykte føler. Det vil være mer av den politikk som førte til terrorhandlinger rettet mot de fremste symboler for USAs økonomiske og militære makt. Heldigvis lyder kravene om besinnelse stadig sterkere i media og i opprop fra det sivile samfunn over hele verden.

Et problem er at amerikansk diplomati mens verden var lammet av sjokk fikk i stand noen raske vedtak i NATO og Sikkerhetsrådet i FN. Statsledere fra mange land har uttrykt seg som om vedtakene gir USA rett til hevnaksjoner. Men også USA må respektere folkeretten. Militære hevnaksjoner har ikke hjemmel i FN-pakten og krigens folkerett. Bruk av militær makt er forbudt om det ikke godkjennes og står under løpende oppsyn av Sikkerhetsrådet, det kan ikke utstedes noen åpen sjekk. Det er forståelig at politikere over hele den vestlige verden trådte feil under stemningen umiddelbart etter anslagene mot USA 11.9.01, men nå har man hatt tid til å tenke.

Vi har ikke en situasjon som berettiger krig og krigens språkbruk. Krig skjer mellom stater. Uansett hvor grusomt et terrorangrep er, så er det ikke en krigshandling og gir ikke grunnlag for krigshandlinger mot en annen stat, med mindre det er ubestridelig på det rene at en stat står bak. Man kan ikke gå til krig mot enhver stat som måtte tolerere, støtte eller gi tilhold til terrorister. Man kan ikke erklære krig mot en ubestemt fiende.

Men bruken av ordet krig har likevel konsekvenser. Det hisser til strid og svekker opposisjon og kritisk sans. I en krigstilstand kan staten sette til side borgernes vern etter traktaten om sivile og politiske rettigheter, grunnleggende borgerrettigheter, likhet for loven, vern mot vilkårlig arrest mv. President Bush har allerede krenket grunnleggende rettsprinsipper ved erklæringen om å ville ta en som ikke er dømt av noen domstol, bare mistenkt, Bin Laden, "død eller levende". Han har også krenket loven som forbyr at noen i USAs tjeneste deltar i mord (assasination).

Hvis USA går til krigshandlinger, utløses rett til selvforsvar fra de stater som rammes - og etter språkbruken til president Bush kan det være mange. I sin tale 20. september sa Bush at "Enhver nasjon står nå overfor et valg. Enten er dere med oss, eller dere er på terroristenes side." Dette er utpresning og en voldsom og farlig opptrapping av konflikten.

Kan alle land USA rammer slå til mot mål i alle NATO-land? Med kombinasjonen av uklare fullmakter og en diffus og ukjent fiende kan USA spre rettløshet i mange land, i verste fall en global politistat.

En ufattelig grusom handling har rammet USA, men svaret kan, i det 21ste århundre, ikke hentes fra det lovløse Ville Vesten. Om USA hadde støttet arbeidet for en internasjonal straffedomstol hadde man hatt det riktige apparat for å reagere mot terrorister, gjennom en sivilisert rettergang. USA har satt alle krefter inn på å torpedere planene om en slik domstol, slik landet systematisk forholder seg til de fleste tiltak som kan bidra til en sivilisert verdensorden, men som kan legge bånd på USA. Det ligger et lovforslag i USAs kongress om å straffe land som måtte samarbeide med straffedomstolen, - og om at USA skal kunne gå til militær intervensjon i Holland for å hente ut amerikanske borgere som måtte bli tiltalt for krigsforbrytelser i Haag.

USA kan komme til å gi terroristene det de søker, en hellig krig med mange uskyldige døde. Historien om terroranslaget begynte ikke - slik amerikanske medier i stor grad gir inntrykk av - den 11. september. Den begynte med USAs talløse militære og politiske overgrep og økonomiske utnyttelse av mennesker i andre land.

Folk som velger å dø i selvmordsaksjoner, fordi de ikke lenger ser noe håp - og dessuten kommer til paradiset, lar seg ikke bekjempe med militær makt. For hver terrorist man måtte få has på vil man skape titalls nye, og de vil finnes midt blant oss i den vestlige verden. Flykaprerne hadde tilhold i USA og Tyskland. For hvert fly som sikres vil det finnes ti nye ideer omandre måter å ramme våre moderne samfunn på - langt verre enn de vi så 11. september. Tankene går til atomkraft og atomvåpen.

I stedet for å ta fatt på årsakene vil USA sette inn mer av den makt og de metoder som har skapt problemene. Bush må gjerne erklære krig. Han kan seire, hvis han griper til de rette våpen og erklærer en global krig mot fattigdom, urett, undertrykkelse.

Norge har nå sete i Sikkerhetsrådet i FN. Det gir oss et særlig ansvar. Signalene fra USA er klare varsler om en situasjon som "setter internasjonal fred og sikkerhet i fare". Preventive intervensjoner i Asia vil ikke være selvforsvar, og ligger langt fra hva NATO ble etablert for å ta seg av.

Norges statsminister og utenriksminister har et alvorlig ansvar for snarest å ta situasjonen opp i Sikkerhetsrådet og gjøre det klart at Norge ikke støtter militære angrep annet enn i selvforsvar og at krigens folkerett og FN-pakten må respekteres.