13. september 2001:

Terrorangrep mot USA: Tid for å tenke seg om

av Fredrik S. Heffermehl, styreleder i Norges Fredsråd

 


En hel verden sitter i sorgfull vantro over de terrorhandlingene som har rammet tusener av tilfeldige sivile i USA, rystet over denne ekstreme vold og forakt for liv. Vi fylles av medfølelse med ofrene og kan glede oss over at så mange land stiller opp mot terrorisme.

Vi vet at vold avler vold. USA står dermed overfor en viktig prøve - vil landet evne å tøyle sin trang til hevn?

For å unngå en ond sirkel med opptrapping av vold må man avstå fra aksjoner som tar nye uskyldige liv. At uskyldige i USA er rammet gir ingen unnskyldning for å skade uskyldige sivile i land som måtte ha gitt tilhold til terroristene. Man bekjemper ikke kriminelle handlinger med å senke seg til forbryternes nivå. Dette vil ikke bare være etisk uakseptabelt, angrep mot sivile er en krigsforbrytelse etter krigens folkerett. I et sivilisert samfunn er oppgjøret etter forbrytelser en oppgave for rettsapparatet.

Skal man få slutt på den onde sirkel av voldshandlinger må USA dessuten stille seg en del ubehagelige spørsmål om hva
illgjerningsmennene ville meddele. Hvorfor oppstår et så ekstremt hat, og hvorfor er det USA som rammes? Dette er ikke tid og sted for å gå i detalj om hvordan USAs regjerings opptreden i verden kan ha slått tilbake og rammet så mange uskyldige av landets egne borgere (Man kan ikke utelukke at ekstreme interne fiender av den føderale regjering står bak. Funnene av en arabisk bok og flymanual i en leiebil ved flyplassen i Boston virker påfallende "plantet" for å få politiet på villspor).

Ellers har media og politisk ledelse i Norge et ansvar for å mane til besinnelse. Det har vært nedslående å følge hvor ukritisk amerikanske ideer om hevn og gjengjeldelse er blitt formidlet av reporterne i NRK Fjernsynet. Det kan virke som de fikk sine ideer om internasjonal politikk for noen tiår siden på Forsvarets Høgskole, mens den katastrofen som nå er skjedd viser behovet for reportere som er fortrolig med nyere innsikter i ikke-militært konfliktarbeid, soft power, human security, internasjonal rett og hvordan man kan dempe og stanse voldsspiraler og fiendtligheter.

Beslutningen i NATO kvelden 12.9 om at angrepet mot USA utløste kollektivt selvforsvar etter art. 5, ble av NRK formidlet uten noen synlig forståelse av at militær maktbruk er forbudt etter folkeretten.Eneste unntak etter FN-pakten er retten til å gripe til våpen i selvforsvar. Men bare for å stanse et angrep som er i gang og en fiende som rykker frem.

Enhver annen militær maktbruk må være godkjent av Sikkerhetsrådet i FN.

Det er selvsagt at alle land bør samarbeide om å få de skyldige pågrepet, dømt og straffet, etter en "fair trial", men hevn og "retribution" er forbudt etter folkeretten. Både norske journalister og politiske ledere har et stort ansvar for å bidra til utviklingen av en internasjonal rettsorden i stedet for å oppmuntre vilkårlig maktbruk fra verdens mektigste stat.

Man må også ta inn over seg at stabil fred i det internasjonale samfunn er nær knyttet sammen med rettferdighet, likeverd, respekt for alles krav på grunnleggende rettigheter og et menneskeverdig liv. Det er hovedidéen i Haag-agendaen fra 1999 for fred og rettferdighet i det 21. århundre (www.haguepeace.org).

De ressurser som skulle til for å sikre alle mennesker forsvarlig mat, vann, helsestell, undervisning og bolig er bare en brøkdel av det verden årlig bruker på våpen og militærvesen. Penger som burde vært brukt til å gi alle et menneskeverdig liv går til å opprettholde en skjev og urettferdig verdensorden ved militære maktmidler. Det er både urimelig og farlig
- det skaper ikke sikkerhet, men legger til rette for fortvilte terrorhandlinger fra jordens fortapte masser.

Norske myndigheter må gjøre sitt ytterste for å påvirke USA til å følge FN-pakten og krigens folkerett. Ellers går vi inn i en ny tidsalder hvor vold og frykt vil øke i stedet for at landene kommer videre i arbeidet med å skape fred og internasjonal rettsorden.

Man må ta inn over seg at noen total sikkerhet ikke lar seg oppnå, og ihvertfall ikke med våpen. Angrepene på New York og Washington viste hvor lite sikkerhet man får igjen for de ufattelige beløp som stadig satses på militære tiltak - og spesielt hvor lite det vil hjelpe med et skjold eller en paraply over USA. Hverken tradisjonelle våpen, atomvåpen, rakettforsvar eller romvåpen ville hindret det angrep som rammet 11. september 2001.

Utviklingen av stadig mer avanserte militære våpen gir ikke trygghet, det får man bare gjennom samarbeid, respekt og samhørighet. USA bør tenke nøye på sluttordene i en tale som Bill Clinton holdt under sitt presidentbesøk i Oslo: "If you want to have a friend, be one", eller: vil man ha en venn må man være en venn.

Oslo, 13.09.01
Fredrik S. Heffermehl
jurist og styreleder i Norges Fredsråd

NORGES FREDSRÅD
Norwegian Peace Alliance - http.//home.c2i.net/norpeace
Member of the International Peace Bureau, IPB - www.ipb.org
Storg. 11, N-0155 Oslo Tlf.: + 47-2301 0300 Fax: +47-2301 0303.
E-mail: norpeace@c2i.net

 

 

Tilbake til forsiden / Back to front
tulle.elster@peacelink.nu
http://www.peacelink.nu