Nedenstående er bragt i dagbladet Information 14. sept.:

PARTNERE, IKKE HERSKERE

af Birgit Horn, Danmark

 Med terrorbombningen i USA var det måske på tide, at vi fandt en anden samfundsmodel.

Den amerikanske folkeretsekspert og fremtidsforsker Riane Eisler har i bogen Skålen og sværdet, Gyldendal 1994, beskrevet, hvordan der med fundet af to neolitiske bopladsen på Anatoliens højslette afsløredes kulturer med dyrkelse af en kvindelig guddom, hvor der ikke er fundet spor af fæstningsanlæg eller angrebsvåben eller nogen tegn på ødelæggelse som følge af krig i 1500 år.

Den lange periode med fred og velstand, hvor de grundlæggende teknologier, vores civilisation bygger på opstod, var ikke domineret af mænd, vold eller hierakiske principper. Der har været et ligestillingssamfund, som Eisler kalder Partnerskabssamfundet.

Den højt udviklede kultur på Kreta omkring 6000 år f.v.t., bukkede under for 3200 år siden, da invaderende stammer indførte en mandlig krigsgud. Da Jesus prædikede universel kærlighed og forkyndte, at de ydmyge og svage skulle arve jorden, og tog afstand fra den udelukkelse og underkastelse kvinderne var underlagt, gik han faktisk og prædikede for indførelse af Partnerskabskulturen.

Magthaverne påstod stadigvæk, at deres mål var at udbrede Jesu kærlighedsevangelium, men med korstog, hekseforfølgelser, inkvisition og velsignelse af våben, var kristendommen ironisk nok godt på vej til det hierakiske og voldsbaserede system, Jesus gjorde oprør imod og døde på korset for.

Det 20. århundredes kvindebevægelse, der aldrig har været så stærk og global, har medført en stigning i vold mod kvinder. Mandsvældet er ikke tidligere blevet så alvorligt truet. Hvis det system, der er baseret på patriakalske principper, præget af vold, undertrykkelse og hierakisk opbygning skal opretholdes, må kvinderne for enhver pris holdes nede.

Modsætningen til Partnerskabssamfundet betegnes som Herskersamfundet, og det har indtil i dag fungeret som en elastik. På Jesu tid blev elastikken strakt ud til bristepunktet, for så at smække tilbage i sin oprindelige form. Men for første gang i historien, skriver Riane Eisler, står vi i dag i den situation, hvor elastikken kan briste, selvom genoplivning af mandighed som ideal ikke blot indvarsler et tilbagefald i værdiforestillinger, men også en overgang på fred til krig.

Mænd er ikke fra naturens hånd voldelige eller krigeriske, men roden tilondet ligger i et system, der idealiserer mandlig dominans baseret på vold og en hierakisk, autoritær struktur.

Vi må selv planlægge vores fremtid i et Partnerskabssamfund.