14. oktober 2001:

Mail fra Ivar Johansen, på vegne av kampanjen Nei til nye NATO

"Krigen mot terrorismen - et ledd i militær globalisering?"

- med link til en foredragsserie

Tips: Du kan kopiere denne siden og maile den videre!!!

 

 

Kampanjen Nei til nye NATO hadde et svært vellykket seminar i Oslo lørdag 14. oktober under temaet "Krigen mot terrorismen - et ledd i militær globalisering?"

Mange har spurt etter foredragene som ble holdt.

De er nå lagt ut på Nei til nye NATO's nettsider, og finnes her

http://ivajoha.home.online.no/nato/

Dette gjelder følgende foredrag og innlegg:
Gunnar Garbo: Krigen mot terrorismen - et ledd i militær globalisering?
Arild Linneberg: USAs militære globalisering, NATOs nye strategikonsept og den nye terrorkrigen
Nils Christie: Svarene på det forferdelige
Eva Kristin Hansen: Terroraksjoner og bombing
Kari Anne Moe: Hvordan mobilisere motstand mot militær globalisering?

I tilknytning til hvert foredrag er det Tips-en-venn-mulighet. Vi håper riktig mange sender slike tips-mailer til venner og kjente, slik at foredragene kan nå ut til flest mulig. I disse krigshissingstider er behovet for alternativ informasjon stort.

Vi er også ganske sikker på at forfatterne er velvillige dersom noen skulle ønske å trygge disse som artikler i aviser, tidsskrifter eller publikasjoner. Ta da direkte kontakt med den enkelte for tillatelse. Mailadresse er oppgitt i tilknytning til det enkelte foredrag.

Vi vi sette stor pris på om aviser, tidsskrifter etc. kan oppgi adressen til vår nettsider, slik at den enkelte selv kan finne fram til artiklene.

Med hilsen
på vegne av kampanjen Nei til nye NATO
Ivar Johansen

 

Tilbake til forsiden/Back to front
tulle.elster@peacelink.nu
http://www.peacelink.nu