Oslo 26/6 2000

KRISEHJELP TIL BARNEHJEMSBARN I UKRAINA

Betty Nicolaisen inspiserer barnehjemmet Petrovskoje under sin første reise til Ukraina i 1997. Denne sovesalen var fraflyttet pga. lekkasje i taket. Norges Fredslags Kvinnegruppe har sørget for at den i dag i alle fall delvis restaurert, slik at barna slipper å sove under pultene i skolestua.

Takket være 500 kilo innsamlete, brukte leker fra Norge, fikk nesten - men ikke alle - barnehjemsbarna for første gang en helt egen liten bil, dukke eller kosedyr...

De vel 200 barnehjemsbarna drakk av syltetøyglass, - i mangel av kopper og vanlige glass. Det er i dag rettet opp, - men mye mangler fortsatt...

Kjøkkenutstyr var det i 1997 så som så med. Kjøkkenpersonalet laget pannepaker med bare nevene, på grunn av total mangel av redskaper. Nå har de både øser og sleiver, for ikke å snakke om riktige tallerkener, istedet for blikkfatene barna før måtte spise av. Og alt kjøpes inn lokalt, slik at våre bidrag gagner flere...

Barna sover i store sovesaler, som "pyntes" opp med tapeter og tegninger som dekker de verste fuktighetsflekkene og sprekkene. I 1997 hadde hvert barn bare ett sengeskift. I dag har de to. Et stort fremskritt!!!

Du inviteres til å hjelpe barnehjemsbarn i Ukraina -

Din støtte vil bidra til å gi disse barna en verdig oppvekst:

Gironr. 0819 20 13225

"Badet": Her vasker barna seg i trau, - hvis det er vann, da!? Og finns det, er det ALLTID bare kaldt. Takket være norske bidragsytere har det lyktes å renovere noen av de sprukne vannrørene i den ene fløyen. Men fremdeles må personalet bære sovende barn ut i vinterkulden for å gjøre sitt fornødne, når toilettene ikke fungerer.

De rundt 200 barnehjemsbarna - fra 5-6 til 15-16 år - kan mange muntre sanger, som de gjerne fremfører når det kommer gjester. Men de starter alltid sitt program med en hjerte-skjærende sang tilegnet "mor", som de lengter etter, men altså enten ikke har, eller som har forlatt dem.

Ikke alt er bare sorgen. Personalet, hvorav mange har bodd og arbeidet på barnehjemmet et helt liv, er velutdannet og har stor omsorg for barna. Her spiller en av dem opp til en liten feststund, denne gangen til ære for de norske gjestene.

Ukraina herjes av fattigdom og sykdommer, men utrolig nok er barna på Petrovskoje friskere enn gjennomsnittet. Det kommer kanskje av at de bor på landet (ca. 30 km fra gruvebyen Antratsit), samt at personalet faktisk elsker barna og har stor omsorg for dem. Det største problemet er at de barna som har familie, som de iblant får besøke, kommer tilbake med sykdommer de har pådratt seg utenfor barnehjemmet. Ofte må de avluses før de slipper inn etter en slik tur...

 

 

Mer enn ti år etter kommunismens fall er det store problemer i det tidligere Sovjetunionen. Omstillingen fra et planøkonomisk kollektivbruk til et markedsøkonomisk styringssystem er komplisert og smertefullt for mange. Kriminalitet, høy inflasjon, generell nød, økt frustrasjon og mistillit til det politiske systemet er relevante nøkkelord for regionens situasjon i dag.

Norges Fredslags kvinnegruppe har i den forbindelse engasjert seg i hjelpearbeid til inntekt for barnehjem i sørøst Ukraina. Den lille byen Antrasit opplever i dag store problemer, da deres primære næringsgrunnlag, gruvedriften, nærmest er lukket helt ned. Nærmere 90 % av den totale befolkning på 100 000 er arbeidsledige. Kloakk og elektrisitet fungerer kun i perioder - Veinett og boligkomplekser forfaller, alkoholisme og depresjoner er en folkesykdom i et område der gjennomsnitts levealder for menn er 55 år. Verken det offentlige eller privatpersoner har økonomiskkapasitet til å bekoste materielt vedlikehold eller stabil drift av det tidligere så velfungerende offentlige omsorgsvesenet. Situasjonen blir stadig forverret, der kommune- og statsansatte får sine lønninger kun sporadisk, og ofte i form av naturalia: Samfunnet fraflyttes og nærmer seg et totalt sammenbrudd.

Fredslagets engasjement fordeler seg på to barnehjem i Antrasit:

Petrovskoje; et avsidesliggende barnehjem som huser rundt 150 barn i alderen 6-16 år, hvorav mange er foreldreløse, og der de fleste har opplevd omsorgssvikt. Det andre barnehjemmet er barnehjem nr. 15, der barna har en tilsvarende bakgrunn, og som er et småbarnshjem for barn opp til 6 år.

Felles for begge barnehjemmene er at de har en god ledelse, der personalet dekker deres mest primære behov for omsorg og stell. Den offentlige støtten stedene får er imidlertid begrenset - som oftest dreier det seg kun om enkelte husholdningartikler og noe mat, og barnehjemmene har derfor et enormt behov for annen økonomisk støtte.

Vårt prosjekt ble startet av Betty Nicolaisen i 1997. Siden den gang har det totalt blitt samlet inn i overkant av 200 000 kroner. Det har dessuten blitt sendt containere med klær og annet utstyr gjennom vår organisasjon fra Norge.

De tre årene hjelpearbeidet har pågått har vi opplevd en stadig forbedring ved barnehjemmene, der de innsamlete pengene blant annet benyttes til mat, medisiner og vedlikehold av bygningsmasse.

Pengene samles inn et par ganger i året via faste givere. Dessuten arrangerte vi høsten 1999 kakelotteri og våren 2000 loppemarked. At pengene benyttes rettmessig kontrolleres ved at representanter fra gruppen årlig reiser til Antrasit.

Slik situasjonen er i dag betrakter vi det som helt nødvendig at vi fortsetter våre pengeinnsamlingsprosjekter og at støtten økes. For begge barnehjemmene er dette etter hvert deres eneste kilde til kontante penger, dessuten er vår hjelp et viktig bidrag til en økt tro på fremtiden i en vanskelig situasjon: Støtten utenfra viser at det er noen som bryr seg.

Et viktig aspekt er at hjelpeprosjektet skal betraktes som forebyggende fredsarbeid: Takket være innsamlete penger kan de små menneskene hjelpes til en god start på livet, slik at de senere skal kunne bli i stand til å omdanne et kriserammet samfunn til et demokratisk og harmonisk land å leve i.

Med håp om hjelp - Også fra deg!

Norges Fredslag, Kvinnegruppa

v / Betty Nicolaisen / Marianne Fresjarå / Berit Ræstad / Hilde Fresjarå / Liv Haugen

Anne Grethe Skarseth / Hilde Viker Berntsen

Tlf. 6714 0329 / 9520 5605 / 2225 8713 / 2194 3116 / 2230 7823 / 6790 0505 / 2271 9369


NORGES FREDSLAG, Barn i Ukraina
Eikstubben 6B, 1359 Eiksmarka

Gironr. 7877 08 97628


KRISEHJELP TIL BARNEHJEMSBARN I UKRAINA

Innsamlet og kostnader
1997 sept. Gitt 13.205 kr
1998 jan/feb gitt 14.600
" okt. gitt 28.000
1999 feb. gitt 22.000
______
SUM hittil gitt 77.805 kr. 77.805 Administrasjonskostnader

Bankbegyrer 23,75
Kopiering 339
Kopiering + div. 1806,40
Porto 296
Blanketter 873,30
________
3338,45

Admin.utgifter betalt v/Norges Fredslags brukskonto 4064,40
_________
SUM utgifter 7382

Gitt kr. 6.000 via ambassaden i Kiev, omgjøring av reisetilskudd til Haag for O. Shevchenko…
Mottaker Nataliya Skyba på vegne av Barnehjem nr. 15 i Antratsit: USD 690Sept. 1999 gitt 39.000 kr

Jan. 2000 13.000 via Trine Eklund = USD 1558 hvorav 100 USD til B.nr. 15.
Kr. Fra -UD i 1999 6.000

1997 13.205
1998 42.600
febr 1999 22.000
sept 1999 39.000
jan 2000 13.000 mai 2000 41.000

SUM GITT frem til desember 2000: 176.805

I Privatbank, Kiev, mai 2000 USD 4.000 (= de kr. 41.000)
Tatt ut av Nataly nov. 2000, USD 3900 Fordeling: USD 1.940 til Barnehjem nr. 15 i Antratsit USD 1.930 til Petrovskoje
USD 30 til Nataly’s utigfter i Kiev

Saldo i Privatbank: USD 100, nov. 2000 .

 

Erklæring for registrering av varer av 15. mars 1999, byen Antratsit.

Vi, undertegnede viseborgermester Tentsjurina. L.I., lærere ved folkeskole nr. 5, Lobartsjuk, I.V. og Skiba, N.I., leder av DDU-15 Margun, N.A. og materialforvalgter ved DDU-15 Gerasimenko, P.A., har satt opp følgende erklæring for registrering av humanitær hjelp fra utenlandske borgere til foreldreløse barn til summen av 1950 grn. (Ukrainas valuta heter Grivna (grn).)

1. Stoff til sying av sengetøy 141 m x 10.00 = 1410.00
2. Vaskekluter for bad av barn 50 stk. x 0.34 = 17.00
3. Kopper for drikke 22 stk. x 1.00 = 22.00
4. Sett med kjøkkentøy (5 kasseroller, 2 tekjeler) 1 stk. x 150.00 = 150.00
5. Tekjeler for drikke 4 stk. x 17.00 = 68.00
6. Tekjeler for vask av barn 2 stk. x 20.00 = 40.00
7. Bakker for skittentøy 3 stk. x 22.00 = 68.00
8. Bakker for skittentøy 2 stk. x 20.00 = 40.00
9. Badekar for barn 1 stk. x 23.50 = 23.50
10. Hårsløyfer for jenter 20 stk. x 1.50 = 30.00
11. Farvede hårstrikk 50 stk. x 0.10 = 5.00
12. Bøtter 2 stk. x 24.00 = 48.00
13. Klemmer for gardiner 90 stk. x 0.10 = 9.00
14. Tegneblokker 25 stk. x 1.00 = 25.00
15. Hvittekalk 2.50 1950

Viseborgermester L.I. Tentsjurina
Lærere I. V. Lobartsjuk
N.I. Skiba
Leder for DDU-15 N.A. margun
Materialforvalter for DDU-15 P.A. Gerasimenko


 

Fax mottatt 19. august 1999:

Kjære representanter for organisasjonen "Norges kvinner for fred"
Det er gått slik, at Ukraina på det nåværende utviklingstrinn ikke er i stand til i fullt monn å utføre en av de aller viktigste oppgavene til et sivilisert land: Omsorgen for barnas utvikling og oppdragelse. Myndighetene i byen Antratsit uttrykker enorm takknemlighet til folk i Norge for frivillige pengegaver og humanitær hjelp til våre foreldreløse barn, barn fratatt foreldres formynderskap og barn fra lite velstående familier. En spesiell takknemlighet rettes til Betty Nikolaisen, Trine Eklund og Tulle Elster, som leder flere hjelpeprosjekter i Ukraina, bl.a. i vår by. Dere har utvist humanisme og barmhjertighet, fylt oss og våre barn med håp og tro på godhet og menneskelighet.

Byens borgermester V.A. Salita


LES MER HER:

Stadig flere barn på barnehjem

Sjokkrapport fra ukrainsk landsby

Rapport fra påskebesøk i Antratsit 2001

Innsamling vinteren 2001-02:

MINIBUSS TIL BARNEHJEMMET PETROVSKA


Barn har rett til særskilt beskyttelse.

FNs erklæring om barns rettigheter.

 

Verden betaler 100 dollar for å lære et barn å lese, og senere 7800 dollar om året for å lære det å skyte.

UNESCO

 

’’Hvis vi skal oppnå virkelig fred i verden, fortsette vår kamp mot krigen, må vi begynne med barna.’’

Mahatma Gandhi

 

Giv børnene ret til at lege og lære, at drømme og forme, leve og være. Kun der hvor børn kan føle sig trygge, gror det, de gamle kaldte for lykke.

Carl Scharnberg

 

Til forsiden / Back to front
Epost: tulle.elster@peacelink.nu

http://www.peacelink.nu