EN OPPFORDRING FRA BESTEMØDRENE MOT ATOMVÅPEN OG VOLD, FOR FRED, MENNESKEVERD OG MILJØVERN
POSTBOKS 9370, GRØNLAND, 0133 OSLO
Postgirokonto 0532 08 62185

Bestemødrene pa Stortingsplass ble veldig provosert da vi leste Dagdavisens oppslag om å gjøre F16-flyene om til bombefly. Det fikk oss til å sende vedlagte brev til forsvarsministeren og formannen i forsvarskomiteen.

Vi ønsker at mange flere skal gi sin tilslutning til vår mening i denne saken. Derfor ber vi om at dere skriver til Stortinget og Forsvarsdepartementet og gir uttrykk for forferdelse og undring over dette forslaget. Bruk gjerne vårt brev.

Vennlig og fredelig hilsen
Bestemødrene pa Stortingsplass
v/Sidsel Andersen

 

 

Oslo, 7. september 2000

Til Regjeringen v/Bjørn Tore Godal

I Dagsavisen kan en lese at F16-flyene skal gjøres om til bombefly for 3 milliarder kroner. Nå undrer vi oss på hvor og hvem vi skal bombe? Vi har for ikke lenge siden sett resultater fra bombingen av Irak og Serbia, og det har vært en opprørende opplevelse. Vi bombet for milliarder for så å måtte yte midler til gjenoppretting. Forstå det den som kan. Noe positivt har det i alle fall ikke kommet ut av det.
Bomber har aldri ført til fred. Norge bør bidra med å vise en fredeligere vei. Dialog og atter dialog må brukes.

Bestemødrene på Stortings plass
også sendt til Stortinget v/Hans Røsjordet


 

Til forsiden / Back to front
Epost: tulle.elster@peacelink.nu

http://www.peacelink.nu