Sofie-prisen år 2001

Invitasjon til å delta i nominasjonsprosessen


Sofie-stiftelsen har gleden av å invitere frivillige organisasjoner og frie forskningsinstitusjoner fra hele verden, som arbeider innen fagfeltene miljø og/eller utvikling eller andre nærliggende temaer, til å nominere kandidater til Sofie~prisen år 2001.

Sofie-prisen kan gies til en eller flere personer, eventuelt en organisasjon, som på en banebrytende eller særlig oppfinnsom måte har pekt på alternativer til dagens utvikling og/eller satt slike alternativer i verk (be om brosjyre fra adressen under).

Nominasjonsprosessen vil foregå frem til 1 desember 2000. Deretter vil Sofie-stiftelsens styre, som har som hovedoppgave å være jury for Sofie-prisen, arbeide med å gjennomgå og vurdere mottatte nominasjoner frem til april/mai år 2001. Prisen vil bli offentliggjort i mai måned og den blir delt ut på en festforestilling i Oslo.

Bakgrunnshistorie
Prisen, som er en av verdens største miljø- og utviklingspriser (US $ 100.000,-) er internasjonal, og den deles ut hvert år. Sofie-stiftelsen håper at Sofie-prisen vil inspirere personer, organisasjoner, lokalsamfunn, ledere og andre i deres arbeid for en mer bærekraftig fremtid. Prisen ble innstiltet i 1997 av den norske forfatteren Jostein Gaarder og hans kone Siri Dannevig.

Tidligere vinnere av Sofie-prisen er:

1998 - Environmental Rights Action (ERA, tilknyttet Friends of the Earth Intemational), Nigeria. ERA har gjennom sitt arbeid med å kartlegge miljøskadene av oljeselskapenes virksomhet i Nigeria vist at arbeidet for menneskeverd, miljø og demokrati går hånd i hånd.

1999 - Herman Daly (USA) og Thomas Kocherry (Kerala, India) for deres arbeid med å fokusere på alternativer til globaliseringen av økonomi og ressursforvaltning. Fra hvert sitt ståsted har de påvist at dagens politikk utarmer både mennesker og miljø, men først og fremst har de gitt konstruktive bidrag til å snu utviklingen.

2000 - Sheri Liso (Kina) miljøjournalist og aktivist, som gjennom media og organisasjonen Global Village of Beijing (GVB) har klart å mobilisere millioner menneskers miliøengasjement, bidratt til endret livsstil og samtidig hatt en konstruktiv dialog med myndighetene i Kina.

Nominajonsregler
Nominasjoner taes i mot frem til 1 desember (nominasjoner mottatt etter frist blir behandlet ved neste års prosess) .

Kandidater som har nominert seg selv eller sin egen organisasjon vil ikke bli tatt opp til vurdering.

De som ønsker å nominere kandidater sender oss:

1) Et brev cirka 1000 ord, som begrunner hvorfor den nominerte fortjener Sofieprisen, samt beskriver vedkommendes arbeid og handlinger.

2) Hva har kandidaten gjort for å fremme en bærekraftig bevissthetsendring og hvordan blir dette synliggjort i vedkommendes arbeid?

3) Curriculum vitae og evt. referanser kan legges ved brevet.

4) En beskrivelse av deg som nominerer (maksimum 250 ord).

Nominasjonen som må utformes på engelsk eller norsk sendes Sofie-stiftelsen enten ved post, e-mail eller fax.

Sofie-stiftelsen vil snart få våre egne sider på internett. Det vil da bli mulig å fylle ut et nominasjonsskjema direkte på nett. Dersom dere sender oss deres e-postadresse skal vi sørge for at dere får informasjon om sidene når disse er opprettet .

Dersom din organisasjon arbeider gjennom et nasjonalt elier internasjonalt nettverk er vi takknemlige for deres hjelp med å spre informasjom om Sofie-prisen og muligheten til å nominere kandidater.

Dersom dere ønsker utfyllende informasjon så er dere velkomne til å ta kontakt med Sofie-stiftelsen.

Never underestimate the individuals ability to
to change the world

(Mahatma Gandhi)

med vennlig hilsen
Anette Langtvet
Daglig leder

Sofie-stiftelsen
THE SOPHIE FOUNDATION

Nedre gata 8
0551 Oslo, Norway
tel: +47 22 87 01 00 Fax: 22 87 00 99
e-mail: sophiefo@online.no
org.nr: 979 411 960

 

 

Til forsiden / Back to front
Epost: tulle.elster@peacelink.nu

http://www.peacelink.nu