www.julepakkeaksjonen.org

Julepakkeaksjonen 2000

En "barn hjelper barn aksjon" for Bosnias krigsrammede barn

Krigen i Bosnia Hercegovina er over:

I november er det 5 år siden den såkalte Dayton-avtalen gjorde slutt på krigshandlingene. Likevel så føler vi at det er viktigere enn noen gang å holde fast ved det hjelpearbeidet som startet under den grufulle krigen som etterlot seg 250.000 døde og over 3.000.000 flyktninger.

Dette er ufattelige tall og i sammenheng med årets julepakkeaksjon kommer vi til å besøke noen av de som ble aller hardest rammet av krigen og som fortsatt har det vanskeligere enn vi kan fatte.

 

Internflyktninger:

Det er først og fremst disse vi ønsker å nå gjennom årets julepakkeaksjon. Blant en befolkning på 7000 flyktninger fra Srebrenica er det 1000 enker! I norske ferdighus på rundt 30 m2 bor det i gjennomsnitt 11-12 personer. Husene er samlet i skogene isolert fra resten av samfunnet, et samfunn som uansett har så alt for lite til å klare seg selv. Et sted hvor befolkningen kjemper en nesten håpløs kamp for tilværelsen.

 

Julepakkeaksjonens formål:

* Gi våre barn og unge mulighet til direkte målrettet, holdnings skapende engasjement. " Handling skaper holdning "

* Med positive mellommenneskelige relasjoner formidle kunnskap og innsikt i forhold til humanitet, solidaritet, toleranse og fred.

* Samle inn og formidle verdifull hjelp av både materiell, mellommenneskelig og psykologisk verdi til krigsrammede barn i Bosnia Hercegovina.

* Bidra aktivt til fred og forsoning ved å bygge bro over ulike motsetninger.

* Utvikle et nettverk av kontakter for samfunnsbyggende, kulturelt og intellektuelt samarbeide.

* Bidra til å etablere relasjoner og samarbeide mellom ulike skoler, universitet, organisasjoner og institusjoner i Norge og Bosnia Hercegovina.

 


Vår målsetning ved årets aksjon er:

* 6 – 12.000 julegaver til barna og de unge i området.

* Levere skolemateriell og skoleutrustning.

* Leveranse av utstyr til kvinneklinikken og helsestasjonene i Sarajevo kanton.

* Leveranse av utstyr til sykestuen og legekontoret i Vozuca.

* Levere 1- 2 minibusser for handikap transport.

* Levere garn og stoff til flyktningenes egne systuer.

* Leveranse av grønnsak frø til flyktningeleirene.

* 5-10 komplette sett med nytt datautstyr med internett til ulike organisasjoner og institusjoner.

* 10-20 komplette sett med brukt datautrustning.

* Kontorutstyr, telefakser, kopimaskiner etc.

* Utstyr og økonomisk hjelp til lokale prosjekt og organisasjoner i BiH.

* Utstyr og økonomisk hjelp til lokale speidergrupper.

* Penger til operasjon av svaksynt jente.

* I samarbeid med Folkehøgskoler i Norge kunne invitere et antall ungdommer til et års studieopphold i Norge. (10)?

* Utvikle samarbeidsprosjekt mellom skoler og grupper i Norge og BiH.

Vi forventer at årets juleaksjon vil generere hjelp til en verdi av nærmere 5 millioner kroner!! 20 - 40.000 norske barn og unge, foreldre, lærere og andre vil engasjere seg i aksjonen. Like mange barn og voksne vil bli direkte berørt av aksjonen i Bosnia-Hercegovina.

 

Mottakssteder:

Vozuca
I Vozuca satser vi på hjelp til barn og unge og til alle enslige kvinnene. Kvinnegruppen vi samarbeider med i Vozuca har etablert 11 arbeidsstuer hvor det produseres ulike ting for salg og eget bruk. Disse arbeidsstuene trenger råvarer og materiell for å holde virksomheten i gang og vi vil ha betydelig med vev, hekle og strikkegarn med oss i tillegg til symaskiner, og stoff.

Sykestuen i Vozuca fikk i fjor en ambulanse samt en god del utstyr til skolen, lokale myndigheter og helsesenteret.

Flyktningeleirene ved Banovici:
Flyktningeleirene ble etablert av Norsk Folkehjelp under krigen. Da de ble etablert var de et livsviktig tilbud for de tusener som var på flukt fra krigshandlingene. I 1995 ble leirene overlatt til lokale myndigheter som fikk hele ansvaret for å sikre driften av og forsyningene til leirene.

Leirene ble etablert for at flyktningene skulle få et tilbud i sine nærområder for å sikre en enklest og raskest mulig tilbakevending og reintegrering når krigen sluttet. Det tragiske er at det er umulig for disse menneskene å komme hjem. Leirene de bor i er uten unntak bygget utenfor de naturlige sentra, inne i skogene, og de ansvarlige myndigheter har ingen ressurser å stille til disposisjon. Langt inne i skogene er flyktningene usynliggjort og der lever de i dag under tragiske kår uten mulighet til å hjelpe seg selv.

Disse flyktningene fikk i 1999 betydelig med grønnsak frø. Ved besøk i april i år kunne vi se at dette hadde ført til at flyktningene hadde ryddet masse nytt land i skogene rundt leirene og sådd der. Det spiret over alt. Vi håper derfor på enda mer frø ved årets aksjon.

Banovici
Byen har omlag 10.000 innbyggere og har ikke blitt rammet av materielle ødeleggelser. Byen og områdene rundt har derimot et stort antall internflyktninger og betydelige sosiale problemer på grunn av stor arbeidsledighet. I Banovici vil vi støtte en del institusjoner, sykehuset og ulike barne og ungdomsprosjekt som speiderarbeidet, fotball, basket og håndball. Banovici fikk i 1999 en fullt utrustet Mercedes ambulanse fra Julepakke aksjonen.

 

 

Samarbeidspartnere:

Etter å ha arbeidet i regionen i snart åtte år har vi etablert et omfattende nettverk av organisasjoner, grupper og kontakter som bistår oss i å nå de som trenger det aller mest. De fleste er små frivillige grupper, og enkeltpersoner som har tatt ansvar i sitt lokalmiljø for å hjelpe de vanskeligstilte.

En slik gruppe er kvinnegruppen «Ruz» i Bihac, kvinnegruppen i Vozuca, speiderne i Konjic og Banovici etc. Ellers står skolene sentralt i utdelingen av julegaver og skolemateriell.

Helsinki Citizens Assembly (hCa)
Helsinki Citizens Assembly er I år en ny hovedsamarbeidspartner. Sammen med Bosnisk Røde Kors (Crveni Polumjesec) i Banovici vil de være våre viktigste støttespillere under distribusjonen. Vi kommer til å besøke 12 til 15 ulike steder spredt over hele Bosnia-Hercegovina.

Samarbeidet med hCa er et stort og spennende brobyggingsprosjekt. Målet er å videreføre dette prosjektet neste år og det vil da omfatte hCa grupper over hele det tidligere Jugoslavia.

 

 

Nettverksbygging:
Det vil i forbindelse med aksjonen bli lagt stor vekt på å støtte og knytte sammen lokale krefter som tar ansvar, engasjerer seg, og mobiliserer til egeninnsats i det lokale hjelpearbeidet. Dette kan være enkeltpersoner, grupper eller organisasjoner.

En viktig målsetting ved årets prosjekt er at den regionale samarbeidspartner skal bli tilført verdifulle resurser, og gjennom det øke sin evne til å utføre sitt arbeide og samtidig styrke sin rolle og betydning i lokalsamfunnet. Det vil i denne sammenheng bli lagt stor vekt på å formidle data, kontor og kommunikasjonsutrustning.

 

 

Internett

Aktiv hjemmeside med rapporter, reportasjer og resultatbørs.

Gjennom disse websidene vil alle med INTERNETT kunne følge julepakkeaksjonen fra dag til dag og "være med oss" under transporten til Bosnia, og arbeidet med å få frem alle gavene som vil bli delt ut fra hånd til hånd. Det vil også være mulig å stille spørsmål og sende hilsener til de frivillige gruppene som gjør denne store jobben.

Hjemmesidene vil være knyttet opp mot aktuelle nettsteder hvor skolene og interesserte elever kan hente inn tilleggsinformasjon om Bosnia-Hercegovina og de andre landene som er berørt av konflikten i det tidligere Jugoslavia.

 

 

Verdier og perspektiver:

Den mellommenneskelige verdi:

Aksjonen er en barn hjelper barn aksjon hvor den mellommenneskelige verdi kanskje er større enn noe annet. For et barn eller en ungdom som har opplevd krigens redsler, betyr det enormt mye å få en slik gave, og det budskap om omtanke, solidaritet og vennskap som pakken representerer. Dette er med på å tenne et håp om en bedre framtid etter krigen.

Den materielle verdi:
Pakkenes materielle verdi vet vi av erfaring vil være betydelig for mottakerne. Pakkene er fulle av både nyttige ting og ting til lek og oppmuntring. Det vanligste er klær, skolesaker, hygieniske artikler og alt etter alder og kjønn, leker, kosedyr, tegnesaker, hobby og fritidsartikler og selvfølgelig noen søtsaker.

Den økonomiske verdi:
Den økonomiske verdien av aksjonen vil vi anslå til å bli mellom 3 og 5 millioner kroner! Dette tallet fremkommer ved at gjennomsnittsverdien av hver pakke er vurdert til 300 kr. Etter å ha vurdert innholdet i et stort antall pakker fra tidligere aksjoner viser det seg at det er betydelige verdier som legges oppi. Gjennomsnittsbeløpet er vanskelig å si eksakt da det er både nye og fint brukte ting i pakkene. Den summen vi har kommet frem til er likevel meget konservativt beregnet.

Aksjonens holdningsskapende verdi:
Den holdningsskapende verdien aksjonen har for våre egne barn, som på denne, konkrete måten, blir gitt anledning til å engasjere seg i solidaritet med krigsrammede barn på egen alder, er betydelig. Det skaper relasjoner og holdninger til barna de sender pakker til spesielt, men også i forhold til humanitet, internasjonal forståelse, solidaritet og fred. For de mange ungdommer som får anledning til å være med i gjennomføringen av prosjektet, og følge hjelpen helt frem er prosjektet en lærerik opplevelse som gir den enkelte modning, og nye, verdifulle perspektiver for livet.

 

Finansiering
Aksjonen blir realisert med et utrolig lavt kostnadsnivå. Det viktigste element i finansieringen kommer fra de 50 kroner som alle deltakere betaler for å sende sin pakke.

Den store frivillige innsatsen som ytes i alle faser av aksjonen er den viktigste faktor som muliggjør prosjektet. Sammen med gavmilde enkeltpersoner, sponsorer og ikke minst årlig støtte fra en lang rekke folkehøgskoler, har dette resultert i hjelp til en verdi av over 150 millioner kroner. Dette er vi stolt over å ha fått være en del av og noe vi ønsker å videreføre!

Når du har lest ovenstående, da har du også sett at denne aksjonen dreier seg om langt mer enn bare julegaver. Det er en aksjon med ufattelige synergier. Undertegnede har fått være med på alle de aksjoner som hittil er gjennomført. Det har krevd enormt, men har samtidig gitt uendelig mye.

Nær 300.000 barn har mottatt en personlig hilsen fra et barn i Norge. Det har berørt og hatt betydning, ikke bare for barna, men også for familiene, skolen, ja hele samfunnet. Det har skapt håp.

Du som leser dette har også en mulighet til å hjelpe oss å hjelpe. Benytt denne muligheten! Uansett om ditt bidrag er av praktisk, økonomisk eller materiell verdi, for oss er det avgjørende for hva vi er i stand til å formidle i direkte hjelp og støtte. På forhånd takk!

Med vennlig hilsen
for Julepakkeaksjonen 2000

Harry N Samuelsen
Aksjonsleder

Du når oss på
Tlf: 55343445 13.00-17.00

 

Postadresse:
Mobil: 40402157 Willy Valentinsens vei 4 B
Faks: 55343825 5161 Laksevåg

E-post: ha-samue@online.no

Internett: www.julepakkeaksjonen.org

Økonomisk støtte kan sendes til:
"Julepakkeaksjonen" - Støttegruppen for Bosnia - Bank giro: 5202 05 46840 v/ Regnskapsfører Torkild Stensrud, Statsminister Michelsensvei 33A, 5231 Paradis

Julepakkeaksjonen er registrert i Brønnøysund og er medlem i Innsamlingskontrollen

 

 

Til forsiden / Back to front
Epost: tulle.elster@peacelink.nu
http://www.peacelink.nu