Hvis verden var en landsby...


 

Noen tanker:

Hvis vi ser på verden som en landsby med 100 innbyggere, ville den bestå av:

57 asiatere
21 europeere
14 amerikanere (fra nord og sør)
8 afrikanere

52 av dem ville være kvinder,
48 menn

70 av dem ville være ikke-hvite, bare
30 hvite

70 ville være ikke-kristne, bare
30 ville være kristne

89 ville være heteroseksuelle,
11 homoseksuelle

6 av dem ville besitte 59% av hele verdens rikdom - og alle 6 ville
være fra USA!
80 ville ikke bo i et skikkelig hus
70 ville ikke være i stand til at lese
1 ville være dødende; 1 ville holde på å bli født
1 - ja, bare én - ville ha høyere utdannelse enn grunnskolen
1 ville eie en computer

Hvis man ser verden fra et slikt kompakt synspunkt, blir
behovet for aksept, forståelse og utdannelse plutselig tydeligere.

Litt mer å tenke på:

Hvis du våknet opp i dag morges og følte deg frisk, er du heldigere enn den millionen mennesker som ikke overlever denne uken.

Hvis du aldri har opplevet faren ved krig, redselen ved tortur eller smerten
ved sult ligger du foran 500 millioner mennesker verden over.

Hvis du kan gå på et kirkemøte uten frykt for terror, arrestasjon, tortur
eller død er du bedre stillet enn tre milliarder mennesker verden over.

Hvis du har mat i kjøleskapet, klær i skapet, tak over hodet og et sted å sove er du rikere enn 75% av denne verden.

Hvis du har penger i banken eller i lommeboken og penger til å overnatte et sted, er du blant verdens rikeste 8%.

Hvis dine foreldre stadig er i live og fortsatt gift er du meget heldig - særlig hvis du er fra den 'vestlige verden'.

Hvis du kan lese denne beskjeden, er du heldigere stillet enn over 2 milliarder i denne verden - som slett ikke kan lese.

En eller annen sa engang:

Arbejd, som om du ikke behøvde penger.
Elsk som om du aldri er blitt såret.
Dans som om ingen ser deg
Syng som om ingen hører deg
Lev som om dette er himmelen på jord

 

 

 

Til forsiden / Back to front
Epost: tulle.elster@peacelink.nu

http://www.peacelink.nu